Tacksägelse

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Inom judendomen har välsignelser av människor och materia formen av en tacksägelse, vanligen med inledningen "Välsignad är du Herre, världsalltets Konung, du som har skapat...".

Ur påskmåltiden eller kiddushens välsignelser av bröd och vin har den kristna eukaristibönen fått sin form, och själva ordet eukaristi (grek. eucharistia) betyder egentligen "tacksägelse". En särskild tacksägelse för skörden förekommer i många kyrkor.

En särskild tacksägelse är den som sker i samband med att man i Svenska kyrkans församlingar tillkännager vilka som avlidit. Det är vanligt att man bjuder in de närmast anhöriga till tacksägelsen och under gudstjänsten tänder ljus till dess minne samt utför klockringning och tyst eller gemensam bön för den avlidne samt dennes anhöriga.