Tidvattenkraftverk

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Tidvattenkraftverk i Annapolis Royal, Nova Scotia, Kanada. Fotograf: Hartmut Inerle (Tillåtelse)

Ett tidvattenkraftverk utnyttjar tidvattnets rörelser för att utvinna energi. I praktiken är det antingen höjdskillnaden mellan hög- och lågvatten eller själva strömmarna som bildas när vattnet förflyttas över jordklotet som man använder sig av.

Användning av ebb och flod, dvs kustnära tidvattenkraftverk, fungerar så att man bygger en damm över mynningen på en vik med stora tidvattenvariationer. När tidvattnet stiger öppnar man dammen och släpper in vattnet. När tidvattnet sedan sjunker släpper man ut vattnet genom en turbin som alstrar elkraft eller utnyttjar energin på annat sätt. Turbinen kan oftast drivas båda vägarna med hjälp av svängbara turbinblad och producerar då elektricitet både vid inkommande och utgående tidvatten. Tidvattnets kraft har utnyttjats i flera århundraden för att driva kvarnar och sågar.

Det är ont om platser där det passar att bygga den här typen av tidvattenkraftverk. Skillnaden mellan hög- och lågvatten måste vara uppåt tio meter för att det ska vara lönsamt.

Strömmarna som uppstår då vatten förflyttas från en kust till en annan är ytterligare ett sätt att utvinna energi ur tidvatten. Det finns ett flertal olika designer av kraftverk som placeras i dessa strömmar. Ett flertal av dem liknar vindkraftverk som placeras under ytan.