Trombolys

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Trombolys är metoden att med läkemedel lösa upp en blodpropp som täpper till ett blodkärl. Viktigast är trombolys vid hjärtinfarkt och trombolys vid vissa typer av stroke. Trombolys bör ges tidigt i förloppet (inte mer än 4,5 timmar efter symtomdebut vid stroke), eftersom det drabbade organet annars tar obotlig skada av det upphävda blodflödet. Behandlingen medför risker, framförallt i form av blödningar eftersom hela kroppens koagulationsförmåga påverkas. Trombolys får inte ges om blodtrycket överstiger 200/110 eller om datortomografi visar på blödningar i hjärnan.

Läkemedlet som används vid trombolys heter Actilyse och är ett selektivt trombolytiskt medel. Den aktiva substansen heter Alteplas som fungerar som en Plasminogenaktivator.

Dosen av Alteplas vid hjärninfarkt är 0,9 mg alteplas/kg kroppsvikt. Infusionen ges under 60 minuter. 10 % av totaldosen ges initialt som intravenös bolus.