Tyrosinkinasreceptor

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Tyrosinkinasreceptorer är en grupp av receptorer som uttrycks på cellmembranet av olika celler. De har en transmembran domän bestående av en alfa-helix, och aktiveras av att binda ligander vilket gör att två receptorer kan dimerisera. Detta gör att de fosforylerar varandra, vilket aktiverar ytterligare tyrosinkinasaktivitet så att de kan aktivera signaltransduktionskedjor nedströms.

Tyrosinkinasreceptorer kan aktivera följande signaltransduktionsvägar:

Detta är i stort sett samma som cytokinreceptorer kan aktivera, bortsett från att tyrosinkinasreceptorer inte kan aktivera JAK-STAT-signaltransduktionsvägen.