Undersköterska

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En undersköterska, förkortat usk, är i Sverige en person som arbetar med praktisk omvårdnad inom sjukvård, äldreomsorg och hemvård. Det är inte en reglerad eller skyddad yrkestitel. Män som arbetar inom yrket brukar ibland referera till yrkesbeteckningen "underskötare".

Uppgifter[redigera | redigera wikitext]

Exakta arbetsuppgifter som ingår i arbetet för en undersköterska är inte preciserade och skiljer sig därmed mellan olika arbetsplatser såsom sjukhus, äldreboende eller inom hemtjänsten. Efter en individuell prövning kan undersköterskor få en delegering från en sjuksköterska eller överläkare för att utföra medicinska arbetsuppgifter, som exempelvis ge insulin, överlämna läkemedel, sätta sondmat, lägga om sår, sätta smärtplåster, sätta kateter med mera. Det finns bara fem saker som kan delegeras från sjuksköterska.[källa behövs] Delegeringen är giltig upp till ett år och måste sedan förnyas.[1]

Under flera år har det förts en diskussion om huruvida befattningsbenämningen "undersköterska" bör ersättas med en annan. Det har hävdats att titeln inte är könsneutral och kan anses nedvärderande och att man är underställd sjuksköterskor.

Utbildning[redigera | redigera wikitext]

Titeln undersköterska är i dagsläget inte reglerad eller skyddad. Gymnasieskolans treåriga Vård- och omsorgsprogrammet anses dock ge den grundläggande utbildningen för att kunna arbeta som undersköterska. Dessutom finns undersköterskeutbildning att läsa på komvux på många platser i landet. Dessa har även olika sorters påbyggnadsutbildningar.[2] Undersköterskeprogram går dessutom att läsa på högskola.

Det är även vanligt att läkar- och sjuksköterskestudenter arbetar som undersköterskor på sommaren.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14)”. Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer1997/1997-10-14. 
  2. ^ Arbetsförmedlingen