Upperudsälven

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Upperudsälven, vattendrag i Dalsland, längd 146 km inkl. källflöden, avrinningsområde 3336 km², varav 73 % skogs- och hyggesmark, 16 % sjöar, 3 % åker- och betesmark, 1 % myrmark, 1 % tätorter, 6 % övrig mark. Bland större sjöar inom Upperudsälvens vattensystem kan nämnas Stora Le och Foxen, Lelång, Västra Silen och Östra Silen. En mindre del av avrinningsområdet ligger i Norge. Medelvattenföringen vid mynningen är 45 m3/s. Upperudsälven tillhör Göta älvs huvudavrinningsområde. Dalslands kanal följer Upperudsälven.