Vätteryds gravfält

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Skeppssättning på Vätteryds gravfält

Koordinater: 56°00′59″N 13°40′03″E / 56.0164°N 13.6676°Ö / 56.0164; 13.6676 Vätteryds gravfält eller Vätterydshed är ett gravfält från yngre järnåldern i Norra Mellby socken i Hässleholms kommun, Skåne. Det är vackert beläget på en ljungbevuxen hedmark mellan Tjörnarp och Sösdala vid riksväg 23.

Gravfältet som är ett av Skandinaviens största, består av omkring 275 resta stenar, varav drygt 150 ingår i de 15 tydliga skeppssättningarna och de 2 rektangulära stenkretsarna. Det finns ca 10 solitära bautastenar medan de övriga ca115 stenarna troligen också ingått i nu borttagna stenkretsar. Alla skeppssättningar är skadade, i många fall så att mindre än hälften av skeppet återstår. Vid en inventering år 1822 fanns det över 600 resta stenar. Skeppssättningarna är mellan 11 och 25 meter långa och mellan 4 och 8 meter breda.

Mellan 1955 och 1957 gjordes en arkeologisk undersökning av en del av gravfältet. Man konstaterade att skeppssättningarna och även de solitära stenarna utgjorde brandgravar som anlagts mellan ca år 550 och 900 e.Kr. Dateringen har gjorts utifrån karakteristika på fynden. Ett skepp kan ha utgjort en "familjegrav" där både kvinnor och män begrafts under åtskilliga generationer. De centralt placerade skeppen är äldst medan ett av de mer perifera t.o.m. kan ha tillkommit på kristen tid eftersom det är riktat mot öster och inte mot söder som alla de andra. Askan har spritts både i och omkring skeppssättningarna. I många små dm-stora gropar fanns gravgåvor i form av brons- och glaspärlor, delar av bronssmycken, sländor, skärvor samt silvertrådar och silverband. Dessa enskilda gravgropar har varit utmärkta med ett trästycke eller sten.

I den fyrkantiga stenkrets som undersökts fann man eldhärdar med djurben samt lerskärvor vilket tyder på att dessas funktion torde ha varit sermoniell. Märken efter 4 grova stolphål antyder att det funnits tak över dem. Här firades troligen "begravningsölet". Var själva likbränningen skedde är inte känt.

Litteratur

  • Karsten Kjer Michaelsen: Danmarks Oldtid. 2002, ISBN 87-567-6458-8.
  • Norra Mellby 1:1 i RAÄ:s fornminnesdatabas
  • Norra Mellby Sockenbok. Hässleholm 1956
  • Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1959