Vårdrelaterade infektioner

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Vårdrelaterade infektioner (nosokomiala infektioner), populärt kallade sjukhussjuka definieras som infektioner som drabbar patienter eller personal i samband med undersökningar, behandlingar eller vård inom hälso- och sjukvården och tandvården. Vårdens och vårdpersonalens roll som överförare av infektioner upptäcktes redan av Ignaz Semmelweiss 1847, men vårdpersonalens slarv med hygien orsakar fortfarande att en stor del av patienterna på sjukhus råkar ut för vårdrelaterade sjukdomar. Problemet har på senare tid förvärrats av utvecklingen av antibiotikaresistenta stammar av sjukdomsalstrare, så som MRSA. Enterohemorragisk E. coli (EHEC) kan också spridas nosokomialt. Fortfarande skulle incidensen av vårdrelaterade sjukdomar kunna minskas dramatiskt genom bättre sjukhushygien, så som handdesinfektion med desinfektionslösning, byte av skyddskläder mellan alla patientkontakter och rengöring av patientnära tagytor. En utökad användning av telemedicin skulle också kunna minska smittspridningen av såväl resistenta som icke resistenta sjukdomsframkallande bakterier.