Veck (geologi)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Bilden visar synklin (tråg) och antiklin (topp). Bilden visar också effekten av erosion.
Rainbow Basin Synklin

Veck är en geologisk strukturterm, ett från början plant lager har böjts och deformerats permanent. Ett veck består av två veckben och en veckomböjning. Veck kan klassificeras efter sin form. Beroende på vinkeln mellan veckbenen kallas veck isoklinalveck (0°-10°, tighta veck (10°-60°), öppna veck (60°-120°) och gently (120°-180°). Ett veck där veckbenen sluttar ut från veckomböjningen kallas antiform. Motsatsen synform är när veckbenen sluttar in mot veckomböjningen. I en serie med veck i en följd är vartannat synformt och vartannat antiformt. Termerna synklin och antiklin säger något om åldersrelationen i stratigrafin. I en synklin är de yngre sedimenten på den konkava sidan av vecket. I en antiklin är de yngre sedimenten på den konvexa sidan. Hur ett veck ser ut efter veckning beror på materialegenskaper och de spänningar som skapat vecket. Vissa veck ser ut ungefär som en sinuskurva. Chevronveck och kinkveck har raka veckben och en skarp omböjning.