Vecka

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En vecka är en sammanhängande följd av sju dygn. Veckan kan ses som en självständig kalender som löper jämsides med mån- och sol-baserade kalendrar.

Alternativa veckolängder[redigera | redigera wikitext]

Veckolängden har inte alltid bestått av sju dagar. Veckor med varierande längd har förekommit under historiens lopp och i olika tideräkningssystem. Till exempel 4 dagar i vissa afrikanska kulturer, 10 dagar i antika Grekland och Egypten, och 8 dagar i romerska riket. Även efter Franska revolutionen diskuterade man införandet av en 10-dagarsvecka men idén mötte för mycket motstånd för att kunna genomföras.

Systemet med en vecka bestående av sju dagar har visat sig vara anmärkningsvärt motståndskraftigt och har överlevt andra förändringar i tideräkningssystemet. När man i Europa övergick från den Julianska till den Gregorianska kalendern1500- och 1600-talen togs flera dagar bort ur den innevarande månaden, men veckodagarna fick rulla på som vanligt. Under franska revolutionen gjordes, som tidigare nämnts, ett kortlivat försök att införa en 10-dagarsvecka genom franska revolutionskalendern. Likaså infördes i Sovjetunionen veckor med annan längd ett par gånger – 5 dagar 1929, och 6 dagar 1932 – men 1940 återgick man till 7 dagar igen. Olika försök att skapa kalendrar där veckan synkroniseras med månaderna och året så att årets dagar alltid infaller på samma veckodag har också gjorts, exempelvis den så kallade Världskalendern.

Historia[redigera | redigera wikitext]

De tidigaste formerna av en vecko-liknande tidsperiod har gissningsvis sitt ursprung i en praktisk vardaglig användning, som exempelvis att reglera när marknadsdagar och handel skulle förekomma, snarare än religiös eller astronomisk karaktär.

Den moderna veckan med 7 veckodagar härstammar ursprungligen från Babylonien eller Egypten, där det fanns religiösa föreställningar om att de sju himlakroppar som kunde ses röra sig över himlen var gudar som härskade över olika dagar och timmar på dygnet. De nuvarande veckodagarnas namn och ordning kan direkt härledas ur detta.

Talet sju har därför sannolikt ett mytologiskt/religiöst ursprung eller i föreställningar om olika tals magiska karaktär, snarare än att veckans längd skulle vara en ungefärlig indelning av månaden i fyra delar. Själva ordet vecka är möjligtvis av gotiskt ursprung och har ingen direkt astronomisk koppling.

Om judarna (som dock inte namngav dagarna efter himlakroppar utan bara numrerade dem) övertog 7-dagarsveckan från Babylonien eller redan hade den kan man idag inte säga, men vi vet att judarna använde 7-dagarsveckan under och efter fångenskapen i Babylonien. Den spreds också till andra delar av östra Medelhavet för att till slut börja användas i det romerska riket parallellt med 8-dagarsveckan. Kristendomens spridning inom det romerska riket medförde också att det uppstod flera varianter på vilken dag som skulle ägnas åt religiöst firande, och år 321 utfärdade därför kejsar Konstantin den store ett dekret om att veckan skulle bestå av 7 dagar med namn efter de 7 himlakropparna (gudarna): solen, månen, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus och Saturnus, och att dess första dag skulle vara solens dag, söndag, reserverad för religiöst firande för alla trosriktningar inom romerska riket. Detta blev därefter det vedertagna förhållandet ända fram till våra dagar.

Att söndag var veckans första dag framgår exempelvis av tyskans namn för onsdag: Mittwoch - midvecko(dag), och i vissa länder, exempelvis USA och Japan, räknas fortfarande söndag allmänt som veckans första dag. Inom judendomen fortsatte man, trots Konstantins dekret, att fira Sabbat på den 7:e dagen, och gör det än idag. När Islam senare uppstod, kom muslimernas religiösa veckodag att bli fredag, och man räknar här lördagen som första dagen i veckan.

Den babyloniska/persiska veckan spred sig även till andra delar av Asien, exempelvis till Indien, Tibet och Burma, och även så långt som till Japan. I Japan har man i åtminstone tusen år använt en kalender där veckodagarna är kopplade till samma himlakroppar och i samma ordning som den västerländska. I Kina har sen åtminstone 800-talet förekommit ett liknande system, även om 7-dagarsveckan inte fick någon allomfattande betydelse förrän i modern tid. I dagens Kina har dock systemet med att veckodagarna namnges efter planeter ersatts med ett system där de helt enkelt numreras från ett till sju.

Sjudagarsveckan anammades också redan under förkristen tid av germanerna som bytte ut de romerska gudarna mot asagudar med liknande egenskaper: Mars mot Tyr, Merkurius mot Oden, Jupiter mot Tor, och Venus mot Frigg/Frej eller Freja. De andra dagarna helgades till solen, månen och lustigt nog badet.

Veckonummer[redigera | redigera wikitext]

Veckonummer används i vissa europeiska och asiatiska länder, exempelvis Sverige, men är ovanligt bland annat i USA.

1972 bestämdes som internationell standard (ISO 8601) att veckans första dag skulle vara måndag. Standarden används i flertalet länder i Europa. Likaså standardiserades sättet att numrera veckorna inom ett år på så sätt att vecka 1 är den första veckan på året som innehåller minst 4 av årets dagar, eller uttryckt på ett annat sätt, att den vecka som innehåller den första torsdagen på året är vecka 1, eller också att vecka 1 är veckan där 4 januari ligger. Om vecka 52 slutar före den 28 december tillkommer extraveckan 53 som då vandrar in på det nya året. Tidigare avslutades året med vecka 53 om vecka 52 slutade före 31 december, men detta veckonummer vandrade inte över till nya året, utan vecka 1 tog vid den 1 januari oavsett veckodag. Samma vecka fick då med andra ord 2 veckonummer. Den nya standarden (ISO 8601) startade 1 januari 1973 som då var en måndag. Det högsta veckonummer på ett år är antingen 52 eller 53. ISO:s veckonummer de första dagarna i januari kan schematiskt presenteras enligt följande:

Datum i januari Effekt
Ti On To Fr Veckonummer Veckan knyts till år
1 2 3 4 5 6 7 1 Nya året
1 2 3 4 5 6 1 Nya året
1 2 3 4 5 1 Nya året
1 2 3 4 1 Nya året
1 2 3 53 Förra året
1 2 52 eller 53 Förra året
1 52 Förra året

I vissa länder används dock en numrering som skiljer sig från ISO-standarden. Minst sex nummersystem är i bruk:[1][2]

Första dagen i veckan Första veckan på året finns Veckor tilldelas två gånger Används i
Måndag 4 januari 1 Torsdag 4-7 dagar på året Nej Större delen av Europa och länder som ansluter sig till ISO 8601
Lördag 1 januari 1 fredag 1-7 dagar på året Ja En stor del av Mellanöstern
Söndag 1 januari 1 lördag 1-7 dagar på året Ja Kanada, USA, Mexiko

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Weeknumber sorted by definition”. http://www.pjh2.de/datetime/weeknumber/wnd.php?l=en#Legend.  (engelska)
  2. ^ ”Calendar Weeks”. http://www.merlyn.demon.co.uk/weekinfo.htm.  (engelska)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]