Very High Frequency

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
VHF kan också betyda viral hemorragisk feber, blödarfeber.

VHF (Very High Frequency) är radiofrekvenser mellan 30 MHz och 300 MHz d.v.s. våglängder mellan 10 m och 1 m, till skillnad från HF, (High Frequency 3-30 MHz) . Förr i tiden kallades detta frekvensband, ofta tillsammans med de ännu kortare våglängderna, för ultrakortvåg, UKV. Inte att förväxla med våglängdsområdet mellan 1 meter och 10 cm (frekvenser mellan 300 MHz och 3 000 MHz), nu kallat UHF (Ultra High Frequencies).

Enligt internationella överenskommelser (Internationella Teleunionen, ITU) är användningsområdena i Sverige och i stort sett i resten av Europa grovt räknat och något förenklat så här:

Frekvens (MHz) Användningsområde
30-47 Fast och mobil trafik för diverse tjänster, bland annat privat "kommunikationsradio"
47-68 Rundradio, television (analoga kanalerna 1 [1] … 4 (EBU-band I ) )
68-87,5 Fast och mobil trafik för diverse tjänster
87,5-108 Rundradio, ljud, vanligen kallad FM-bandet (EBU-band II), ursprungligen max 100, senare 104 MHz
108-144 Flygradio, vissa rymdtjänster
144-146 Amatörradio, "2-metersbandet", en del reserverad för CW (telegrafi)
146-156 Marin VHF, "kommunikationsradio"
156-174 Fast och övrig mobil trafik för diverse tjänster
174-223 Rundradio, television (analoga kanalerna 5 … 11 (EBU-band III ) )
223-230 Rundradio, DAB (Digital Audio Broadcasting) (analoga TV-kanalen 12 (EBU-band III ) )
230-300 Fast och mobil trafik för diverse tjänster

I andra länder kan indelningen vara annorlunda. Viktiga enskilda frekvenser är bland annat 121,5 MHz (amplitudmodulering), internationell anrops- och nödfrekvens för luftfarten, och 156,8 MHz (frekvensmodulering), internationell anrops- och nödfrekvens för sjöfarten (kanal 16). Båda frekvenserna 121,5 MHz och 156,8 MHz avlyssnas av satellitövervakningen av nödsändarsystemet EPIRB, Emergency Position Indicating Beacon. Denna tjänst kommer efter internationellt beslut av COSPAS [2] att successivt avvecklas och helt upphöra 2009‑02‑01, då tjänsten skall vara överflyttad till 406 MHz. COSPAS rekommenderar att redan under avvecklingstiden nyinköpt EPIRB-utrustning görs klar för den nya frekvensen.

För SAR-operationer (Search and Rescue) är 243 MHz samverkansfrekvens för sjöräddning, flygräddning och räddning i rymden.


Vågutbredningsegenskaper[redigera | redigera wikitext]

Inom VHF-området sker vågutbredningen i huvudsak inom troposfären, och räckvidden är normalt till horisonten eller något däröver. Längre räckvidd genom avböjning i jonosfären i lägre delen av bandet, exceptionellt till max 75 MHz. Detta inträffar ej sällan nära solfläckmaximum men nästan aldrig nära solfläckminimum.

En annan mekanism, som kan ge långa räckvidder är så kallade ledskikt (eng: "duct") i troposfären. Dessa inträffar vid vissa meteorologiska förhållanden då temperatur och fuktighet i olika luftlager förändrar sig på ett onormalt sätt, så kallade inversioner. Hela VHF-området är utsatt för detta fenomen, som ger överräckvidd som kan ge upphov till störningar. I Sverige inträffar detta vanligast under dagtid på eftersommaren, men kan i princip hända när som helst under året. Ledskikt nattetid är ovanligt. Då vi ibland får in så starka fjärran TV-signaler från långt nere i södra Europa att de slår ut de svenska sändningarna är det ledskiktutbredning det är fråga om. De upphör vanligen efter högst några timmar, men kan återkomma några dagar i följd, om vädret står sig.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ I Sverige används kanal 1 ej för television.
  2. ^ Cosmicheskaya Sistuema Polska Avarilynich Sudov (Космическая Система Поиска Аварийных Судов, КОСПАС), Rymdsystem för eftersökning av farkoster i nöd.

Se även[redigera | redigera wikitext]