Vimpel

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En vimpel är en avlång flaggduk, vanligen i samma färger som flaggan eller vapnet för det territorium den representerar. Eftersom en vimpel kan vara hissad dygnet runt, använder man den ofta för att ersätta flaggan på flaggstången när man halar ner flaggan för natten.

Färgerna på en vimpel brukar vara relaterade till de färger som finns på landets nationsflagga, men de kan avbildas på lite olika sätt. En dansk vimpel brukar vanligtvis vara röd med ett vitt kors som påminner om Danmarks flagga. Det är däremot inte självklart att vimplar i länder med korsflaggor har ett kors. En svensk vimpel är istället delad längs med vimpelns längd i ett blått och ett gult fält; om vimpelns konstruktion medger det skall det blå fältet vara uppåt. Under senare år har det dock blivit vanligt med en blågul korsvimpel som är mycket lik den danska vimpeln men denna utformning har inget stöd i traditionen.

Den tyska vimpeln har samma färger som Tysklands flagga och färgfälten ska också gå i samma ordningsföljd, dvs svart överst sedan rött och gult längst ner. Färgerna ligger inte alltid i den ordning som gäller på landets nationsflagga. Ett par exempel är vimplar i Frankrike och Irland. Dessa två länder har på sina nationsflaggor tre lodräta fält. En fransk vimpel har samma färger som Frankrikes flagga och en irländsk vimpel som Irlands flagga men färgfälten är istället vågräta på vimplarna i dessa länder. I Nederländerna har man en vimpel som inte alls liknar färgerna på Nederländernas flagga då vimpeln i Nederländerna istället är enfärgad i orange. Den variant med samma färger som nationsflaggan kan förekomma men denna har inget stöd i traditionen.