Wahhabism

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wahhabismen)
Hoppa till: navigering, sök

Wahhabism är en mycket strikt fundamentalistisk eller exoterisk riktning inom sunniislam som grundades av Muhammad ibn Abd al WahhabArabiska halvön på 1700-talet. Den utvecklades ur den hanbalitiska rättsskolan. Anhängarna av denna riktning strävar efter att följa Koranen och sunna så som man menar att profeten Muhammed och de tre första generationerna muslimer efter honom gjorde. Man förkastar på denna grund helgondyrkan, gravprocessioner, dekadent leverne, världsliga njutningar och alla andra seder och bruk som inte uppfattas vara i linje med den gudfruktiga livsstil de ursprungliga muslimerna påstås ha haft.[1]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Ursprung[redigera | redigera wikitext]

Wahhabismen utvecklades på 1700-talet av Muhammad ibn Abd al Wahhab (1703-1792) under dennes religionsstudier i Basra.[2] Han var skolad i teologi, rättsvetenskap (madhhab) och företrädde den hanbalitiska rättsskolan, vilken hans farfar hade varit en högt uppsatt auktoritet i och som traditionellt betraktas vara sunniislams strängaste. När han återvände från studier i Mecka och Medina till sin hemby Al-'Uyayna år 1740 försökte han driva igenom reformer i lokalsamhället baserad på sin egen sin kompromisslösa tolkning av Ahmad bin Hanbal. Han lyckades övertala den lokale makthavaren att riva gravhelgedomen tillägnad Zayd ibn al-Khattab, en av profeten Muhammeds följeslagare, då den i Abd al Wahhabs ögon var föremål för avgudadyrkan.[3] Han krävde också att träd som ansågs vara heliga av byborna skulle huggas ned. Slutligen organiserade han personligen stenandet av en kvinna anklagad för hor.[3] Mäktiga stamledare och regionala härskare ogillade de nya förändringarna som Muhammad ibn Abd al Wahhab försökte genomföra och på deras order kastades han ut ur byn redan samma år.[4]

Han erbjöds därefter uppehälle i angränsande Diriyah av den stadens stamfurste, Muhammed ibn Saud, varpå Abd al Wahhab kunde fortsätta hetsa mot det han uppfattade som avgudadyrkan och ogudaktighet. Inte minst fördömde han kraftfullt dåtidens religiösa etablissemang med grund i tolkningar av Koranen som stred mot det teologiska konsensus som rått bland prästerskapet i hundratals år och länge hade öppnat för olika former av synkretiska inslag av islam inspirerade av lokala kulturer och sedvanor såväl som andra religioner.[1] Enligt Abd al Wahhab var det viktigt att människorna inte förlitade sig blint på prästerskapet utan själva ordagrant följde Koranen och sunna, och nya former av islam kunde inte tolereras. De som inte följde hans lära skulle betraktas som avfällingar från den rätta tron.[1]

Wahhabismens tidiga utbredning[redigera | redigera wikitext]

Abdullah bin Saud. Bild från 1819.

Tillsammans formade predikanten Abd al Wahhab och Ibn Saud en politisk allians, som gick ut på att införa den wahhabitiska läran i de områden som ibn Saud erövrade. Alliansen bekräftades genom att Muhammed ibn Saud gifte sig med Muhammad ibn Abd al Wahhabs dotter. Genom alliansen kom Abd al Wahhabs lära för första gången att få stor politisk betydelse och tillsammans påbörjade de 1744 ett krig för att rensa regionen på allt som uppfattades som ogudaktigt, och stammarna under Ibn Saud med efterträdare erövrade inom loppet av 60 år en stor del av Arabiska halvön i vad som blev det första saudiska riket. Tillbedjan av heliga grottor, träd och gravar förbjöds och shiamuslimska helgedomar förstördes, inte minst i den heliga staden Karbala som erövrades 1802.[1] 1803 erövrades Mecka och en wahhabitisk reform påbörjades där samtliga helgedomar i staden förutom Kaba revs, stadens religiösa ledare avrättades och den slöja som dolde Kaba från profana blickar plockades ned.[1][5]

Till slut framtvingades en reaktion från Osmanska riket som gradvis hade blivit allt mer påverkat av saudiernas framfart på Arabiska halvön och 1818 besegrades det första saudiska riket av Ibrahim Pascha.[6] Den siste saudiske imamen Abdullah bin Saud tillfångatogs och fördes till Konstantinopel för att halshuggas; turkarna straffade de saudiska prästerna mycket hårdare än de politiska stamledarna då prästerna på grund av den kompromisslösa, fundamentalistiska wahhabismen uppfattades vara ett mycket större hot mot Osmanska rikets stabilitet.[7] Men saudierna och deras allierade i Abd al Wahhabs ätt lyckades återkomma och ta makten i Riyadh 1823 och upprättade ett nytt rike, Emiratet Najd, där wahhabismen fortsatte vara statsreligiös doktrin. Vid den här tiden höll Osmanska riket på att försvagas och trots ett par försök från egyptiskt håll att åter krossa saudierna lyckades det andra saudiska riket överleva ända till 1891 och wahhabismen fick en djupare förankring i centrala Arabiska halvön.

1900-tal till nutid[redigera | redigera wikitext]

Gravmonumentet vid Al-Baqi' där bl a Fatima Zahra och imam Hassan begravdes. Byggnaden revs av saudierna år 1926 för att förhindra helgondyrkan.

Efter flera år i exil återtog saudiska stamkrigare Riyadh än en gång år 1902 och upprättade Emiratet Najd och Hasa.[8] För att legitimisera sina anspråk lät den dåvarande saudiske makthavaren, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, åter understryka den gamla alliansen med wahhabiterna och gav ättlingar till Abd al Wahhab höga positioner i den nya statens religiösa etablissemang.[9] När Abdul Aziz grundade dagens Saudiarabien år 1932 kom wahhabiterna, ikhwan, till makten med honom. Alliansen håller än idag och den religiösa och politiska makten stärker varandra, det kungliga huset Saud förfogar enväldigt över den politiska makten i landet medan ätten Al ash-Sheikh, ättlingarna till Abd al Wahhab, traditionellt kontrollerar det saudiska religiösa etablissemanget.

Den saudiska konstitutionen slår i sin första artikel fast att "Kungadömet Saudiarabien är en suverän islamisk stat" och på flaggan finns texten "Det finns ingen Gud förutom Allah, och Muhammed är Allahs profet" (trosbekännelsen, shahadah). Det är idag förbjudet att i Saudiarabien utöva någon annan religion än islam i offentliga sammanhang. Den nuvarande stormuftin av Saudiarabien Abdulaziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh, landets högst uppsatta präst, är en företrädare för den wahhabitiska inriktningen av sunniislam och har på dess principer bl a föreslagit att profeten Muhammeds grav ska jämnas med marken för att förhindra helgondyrkan.[10] Flera andra moskéer, gravmonument och andra helgedomar i dagens Saudiarabien med kopplingar till tidig islam har förstörts på order av inflytelserika präster i syfte att bekämpa vad wahhabiterna anser vara avgudadyrkan.[11]

Idag stöds wahhabismen av staterna Saudiarabien och Qatar. Wahhabitisk mission har spritt läran långt utanför dessa länders gränser, bland annat genom att använda informationsteknik som internet. Detta trots att wahhabismen protesterar mot de nymodigheter som kommer från västvärlden.

Doktriner[redigera | redigera wikitext]

Wahhabism är en riktning inom islam, och är en av de grupper som utgör den muslimska fundamentalismen. Wahhabiterna benämner sig själva hellre salafister. Begreppet salafism kommer från Al Salaf (al salih) som betyder "(de fromma) förfäderna" och syftar på återgång till den religion som dessa fromma förfäder utövade. Detta istället för att låta sig lockas av moderna nymodigheter som drar uppmärksamheten från Gud. Dagens fundamentalistiska ledare inom exempelvis wahhabismen citerar gärna muslimska tänkare från så långt tillbaka i tiden som 1300-talet. En av de mest kända av dessa tänkare är Taqi al-Din Ibn Taymiyya, en 1300-tals-tänkare som verkade i Egypten. Han förespråkade ijtihad – självständigt beslutande – att gå tillbaka till de ursprungliga texterna, att göra en självständig tolkning och inte bara följa de, som han menade, korrupta rättslärda.

Man tillämpar för detta ändamål de förklaringar som Abd al Wahhab skrivit om Koranen i Kitab al-Tawhid (boken om monoteism), vilka lägger fram en mycket detaljerad tolkning av hur religionen ska tillämpas. Den fördömer bland annat musik, spel och andra nöjen, och beskriver regler för klädsel och uppträdande. Läran är starkt kritisk mot alla andra tolkningar, i synnerhet mot shiaislam, som ses som en kättersk sekt, och mot olika sufiska ordnar, som anses förorena det egentliga islam med helgonkult och oislamiska sedvänjor. Både shiiterna och suferna ansågs vara avgudadyrkare när de samlades runt Alis och Husseins gravar (shiiterna) eller gravarna för tidigare sufishejker (suferna), istället för att rikta all uppmärksamhet mot Gud. Enligt Abd al Wahhab måste denna avgudadyrkan undvikas för att Guds enhet (tawhid) ska uppstå. Han menade att muslimerna måste sluta att imitera tidigare rättslärdas tolkningar (göra taqlid) och istället sträva efter en egen förståelse och tolkning (ijtihad).

Anhängarna av Muhammad ibn Abd al Wahhabs lära har alltid motsatt sig benämningen ’wahhabiter’ eftersom den kan ge intryck av att man gör sig skyldig till att dyrka al Wahhab och därigenom förhärliga människor, helgon och profeter på bekostnad av den dyrkan som endast bör ägnas den ende Guden. Wahhabiterna föredrar att kalla sig muwahhidun (unitarianer, bekännare av Guds enhet) och betraktar alla andra muslimer som avgudadyrkare.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Esposito, John. 2001. Islam - den raka vägen. Studentlitteratur: Lund
 • Hjärpe, Jan (red.). 2004. 99 frågor om islam. Leopard förlag: Stockholm
 • Lacey, Robert (1984). Saudiernas rike (The Kingdom). Stockholm: Askild & Kärnekull. ISBN 91-582-0553-5 
 1. ^ [a b c d e] Vahhabiter i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1921)
 2. ^ Tarikh Najd av 'Husain ibn Ghannam, vol. 1, s. 76–77
 3. ^ [a b] Lacey, Robert (February 1983). The Kingdom: Arabia & the House of Saʻud. Avon. sid. 56. ISBN 978-0-380-61762-3. http://books.google.com/books?id=OId-wIvHDcUC. Läst 26 December 2011. 
 4. ^ DeLong-Bas, Natana J. (15 July 2004). Wahhabi Islam: from revival and reform to global Jihad. Oxford University Press. sid. 24. ISBN 978-0-19-516991-1. http://books.google.com/books?id=-Uy4ZGwAOAgC. Läst 24 December 2011. 
 5. ^ "The Saud Family and Wahhabi Islam". Library of Congress Country Studies.
 6. ^ Marsot, Afaf Lutfi Al-Sayyid. A History of Egypt From the Arab Conquest to the Present. New York: Cambridge UP, 2007.
 7. ^ Elizabeth Sirriyeh, Salafies, "Unbelievers and the Problems of Exclusivism". Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies, Vol. 16, No. 2. (1989), pp. 123-132. (Text online at JSTOR)
 8. ^ J. A. Hammerton. Peoples Of All Nations: Their Life Today And Story Of Their Past (in 14 Volumes). Concept Publishing Company, 2007. ss. 193.
 9. ^ Abir, Mordechai (1987). Saudi Arabia in the oil era: regime and elites : conflict and collaboration. sid. 4, 5, 7. ISBN 978-0-7099-5129-2. 
 10. ^ Jerome Taylor (24 September 2011). ”Mecca for the rich: Islam's holiest site 'turning into Vegas'”. The Independent (independent.co.uk). http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mecca-for-the-rich-islams-holiest-site-turning-into-vegas-2360114.html. Läst 2012-04-13. 
 11. ^ Jerome Taylor (26 okt 2012). ”Medina: Saudis take a bulldozer to Islam's history”. The Independent (independent.co.uk). http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/medina-saudis-take-a-bulldozer-to-islams-history-8228795.html. Läst 2014-08-11.