Wikipedia:Diskussionssidor

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Namnrymder
Innehållsnamnrymder Diskussionsnamnrymder
0 (Huvudnamnrymden) 1 Diskussion
2 Användare 3 Användardiskussion
4 Wikipedia 5 Wikipediadiskussion
6 Fil 7 Fildiskussion
8 MediaWiki 9 MediaWiki-diskussion
10 Mall 11 Malldiskussion
12 Hjälp 13 Hjälpdiskussion
14 Kategori 15 Kategoridiskussion
100 Portal 101 Portaldiskussion
446 Utbildningsprogram 447  Utbildningsprogramsdiskussion 
828 Modul 829 Moduldiskussion
Virtuella namnrymder
-1 Special
-2 Media
Manual Attack-page.svg
Riktlinjer Black check.svg

Till varje sida i Wikipedia finns en särskild flik för en diskussionssida för att diskutera sidans innehåll. Dessa diskussionssidor är viktiga för projektet, då de gör så att flera användare kan diskutera artiklarnas innehåll med varandra och på så vis förbättra artiklarna. Diskussionssidan kan användas exempelvis till att ifrågasätta uppgifter i artikeln eller ge förslag till förbättringar som man av någon anledning inte för tillfället gör själv. Särskilt om man avlägsnar information ur artikeln är det bra att motivera detta på diskussionssidan, så att andra slipper undra.

Vissa sidor i Wikipedia-namnrymden fungerar som diskussionsidor, varvid deras diskussionssida används för att diskutera sidans utformning och liknande. Sådana sidor är till exempel Bybrunnen, Wikipediafrågor, Bildfrågor och Faktafrågor.

Struktur[redigera | redigera wikitext]

Varje diskussion på diskussionssidan bör föras under egen rubrik (någon lägger in en rubrik senare om man försummat det), med den nyaste diskussionen nederst. De äldsta diskussionerna kanske inte är relevanta för den nuvarande versionen av artikeln, men på svenskspråkiga Wikipedia brukar de lämnas kvar om inte diskussionssidan är lång.

Vett och etikett[redigera | redigera wikitext]

Wikipedias etikett gäller för inlägg på diskussionssidor, liksom i andra sammanhang. Ju trevligare man uppför sig, desto större är chansen att diskussionen förlöper smidigt.

Artiklars diskussionssidor[redigera | redigera wikitext]

Flikar

Artiklarnas diskussionssidor finns där som ett hjälpmedel för att utforma artikeln.

Signering av inlägg[redigera | redigera wikitext]

På diskussionssidor, till skillnad från artikelsidor, bör man signera sina inlägg. Det gör det lättare för andra att följa diskussionen och enkelt att hitta till användarens användar- och diskussionssida om man skulle vilja säga något direkt till denna. Enklaste sättet att skriva under är att skriva fyra tilde, ~~~~. När sidan sparas, omvandlas detta automatiskt till användarnamn med länk till användarsidan och tidsstämpel.

Skriv sakligt och på rätt ställe[redigera | redigera wikitext]

Artiklarnas diskussionssidor ska enbart användas i syfte att föra arbetet med artikeln framåt. Diskussioner om artikelämnet i sig hör i allmänhet inte hit (Wikipedia:Faktafrågor passar för en del sådana diskussioner), så också vad gäller att kommentera något om andra användare eller liknande (ad hominem-argument).

Om diskussionen hettar till, och för att inte fastna i diskussionskrig, bör man skriva med eftertanke och tillräckligt sällan. Det är viktigt att man håller sig till sakargument, lyssnar på motargumenten, kan förutsätta att andra har goda avsikter och söka lösningar som tar hänsyn till alla synvinklar. Om någons diskussionsstil, redigeringshistoria eller liknande behöver kommenteras kan man efter noggrant övervägande använda personens diskussionssida (användardiskussion) – förutsatt att man fortfarande både håller sig till Wikipedias etikett, och kan komma framåt i sak.

Att skriva väldigt många likadana inlägg[redigera | redigera wikitext]

Ibland kan man tycka att man har en anledning att klistra in samma meddelande på ett flertal olika användares diskussionssidor, till exempel för att man vill upplysa om en ny mall. Det är en dålig idé – gör det inte! Att på kort tid informera många användare om någonting ses som spam, och att dessutom göra det med ett exakt likadant meddelande ses dessutom som ohövligt och opersonligt.

Att ändra i andras inlägg[redigera | redigera wikitext]

Normalt skall man inte ändra i andras diskussionsinlägg. Det finns ändå vissa situationer där det är befogat, bland annat för att ta bort oförskämdheter, förtal och känsliga personuppgifter. Sådan censur skall göras med eftertanke och med respekt för användaren. Det bör vara ovanligt. Däremot är det vanligt att man signerar inlägg som lämnats osignerade (utan ~~~~) eller korrigerar indenteringen.

Då någon skriver sådant man kan utgå från att användaren kommer att ångra, eller som är otillåtet enligt Wikipedias policy, kan man antingen stryka över detta eller ersätta det med en kommentar om att det [osakligheter] är borttaget. Om det olämpliga inte kan strykas utan att inläggets betydelse ändrar kan det vara bättre att ta bort hela inlägget och förklara saken på användarens diskussionssida.

Då man tar bort personuppgifter är det ofta lämpligt att inte visa att sådana avslöjats (och kan hittas via historiken) och då är det på sin plats att istället uppmärksamma användaren på att man ändrat i inlägget. Känsliga personuppgifter bör tas bort av en Censor (kontakta gärna censorn med Wikimail, så att saken inte väcker onödig uppmärksamhet).

Radera inte[redigera | redigera wikitext]

Inlägg på artikeldiskussionssidor får normalt ligga som de är, även när frågan kan anses utredd eller överspelad. Inlägg som tas bort brukar bli återställda i ursprungligt skick av någon annan. Stora och gamla diskussionssidor brukar dock arkiveras i ett väl synligt arkiv. Se Wikipedia:Arkivering.

De få gånger inlägg ändå tas bort beror det oftast på att det är rent klotter. Ibland händer det att Wikipedias läsare gör inlägg om ämnet som sådant, och inte om artikelns utformning. Sådana inlägg kan också tas bort – men kanske är det bättre att ge ett vänligt svar och förklara vad diskussionssidorna egentligen är till för. Diskussionsinlägg som innehåller personangrepp eller på annat sätt bryter mot god wikipediased kan ibland också tas bort.

Personuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Då kontroversiella uppgifter om levande personer diskuteras gäller Wikipedia:Artiklar om nu levande personer till tillämpliga delar. Personer får alltså inte förtalas heller på diskussionssidor. Förtal och förolämpande antydningar om en levande person skall tas bort, dock så att relevant diskussion inte förhindras.

Förtal och antydningar skall strykas som klotter. I allvarliga fall skall inlägget raderas av en administratör eller censor enligt reglerna för detta. Samma gäller uppgifter som är uppenbart irrelevanta – för artikeln eller för den pågående diskussionen – och är känsliga enligt Artiklar om nu levande personer.

Om ett sakligt inlägg innehåller olämpliga antydningar eller onödigt detaljerad känslig information kan denna del av inlägget strykas. Om ändringen inte kan göras utan att inlägget ändrar karaktär kan det vara bättre att stryka hela inlägget och uppmärksamma den som skrivit det på användarens diskussionssida. Se Att ändra i andras inlägg ovan.

Kontroversiella men relevanta personuppgifter måste kunna diskuteras. Man måste också kunna diskutera huruvida en uppgifter kan antas vara sann och relevant. En sådan diskussion måste föras i saklig ton och skall inte användas som ett sätt att kringgå policyn.

Användares diskussionssidor[redigera | redigera wikitext]

För användares diskussionssidor gäller samma etikett.

Diskussioner om innehållet i artiklar hör hemma på den artikelns diskussionssida, inte i första hand på användardiskussionssidor. Diskussionerna ska ju finnas kvar för framtiden, och på artikelns diskussionssida hittas de lätt av användare som vill ifrågasätta något i artikeln kanske flera år senare. Vill man påkalla någon särskild användares uppmärksamhet är det en god idé, att skriva på artikelns diskussionssida för att sedan länka dit på diskussionssidan som hör till den användare man främst vill nå. Man kan också flytta eller kopiera en diskussion från en användardiskussionssida till relevant artikels diskussionssida.

Arkivering[redigera | redigera wikitext]

Om en diskussionssida blivit omfattande eller innehåller inaktuella diskussioner, är det önskvärt att äldre diskussioner arkiveras med en tydlig länk till arkivet (så att arkivet lätt kan nås). Vanligen arkiveras diskussioner årsvis. Om ett diskussionsämne går över ett årsskifte bör diskussionen arkiveras i arkivet för det år den startades. Det finns mallar och robotar för ändamålet.

Diskussionssidor som inte regelbundet blir oöverskådligt långa brukar inte arkiveras annat än vid behov (och då manuellt).

Användare besluter själva om när och hur den egna diskussionssidan skall arkiveras, men pågående eller nyligen avslutade diskussioner skall inte arkiveras. Se Wikipedia:Användarsidor#Användardiskussionssidor.

Rubriker[redigera | redigera wikitext]

För att skilja olika diskussioner från varandra, kan man använda sig av underrubriker – likadana som finns på den här sidan. Inlägg bör om möjligt placeras under en befintlig rubrik som behandlar ämnet, särskilt om en diskussion redan pågår. En ny rubrik skapas bara om inlägget handlar om något helt annat eller om den föregående diskussionen dött ut för länge sedan. Praxis varierar något beroende på hur livlig diskussionen på sidan är. Om diskussionssidan är överskådlig går det bra att fortsätta på en gammal tråd.

På diskussionssidor finns en extra finess i form av en genväg till att skapa ett nytt stycke med egen rubrik. Denna genväg hittas via fliken med texten nytt avsnitt (om man använder skalet ”Monobook” eller ”Vector”, som är standard) som finns på alla diskussionssidor. På en del sidor som fungerar nästan som diskussionssidor, såsom sidan för frågor och svar, finns inte detta plustecken. Bybrunnen har däremot numera en sådan, om man använder Monobook. När fliken saknas på en sådan sida har man ofta lagt till en liknande genväg någonstans högt upp på sidan, men det går även att lägga till underrubriker manuellt. Fliken ger en genväg till nytt stycke längst ner på diskussionssidan. Även om man lägger till nya rubriker manuellt utan fliken bör nya diskussioner läggas längst ner på sidan.

Att svara på andras inlägg[redigera | redigera wikitext]

Det finns inga exakta hårda regler för hur man ska placera sina inlägg på diskussionssidor. Det har dock utvecklats en någorlunda konsekvent informell praxis, och ju flera som följer denna desto enklare blir diskussionssidorna att följa.

När man lägger till en kommentar på en av diskussionssidorna bör man i regel lägga sin kommentar direkt efter det inlägg man svarar på (eventuellt med en tom rad mellan). Man brukar då indentera sitt inlägg genom att börja raden med ett eller flera kolon (ett mer än det inlägg man svarar på):

Föddes inte Jesus år noll? --Kalle (disk) 27 oktober 2014 kl.16.49 (CET)

: Nej, för det finns inget år noll! --~~~~

blir (då användaren Ada sparar)

Föddes inte Jesus år noll? --Kalle (disk) 27 oktober 2014 kl.16.49

Nej, för det finns inget år noll! --Ada (disk) 27 oktober 2014 kl.17.59

Om inlägget inte är ett direkt svar på något tidigare inlägg bör det placeras längst ned på sidan efter all annan text eller längst ner under den rubrik som behandlar ämnet.

Ibland utvecklas en diskussion till att få flera grenar med varierande ämnen. I sådana fall finns lite olika tillvägagångssätt: somliga skriver sina inlägg längst ner i den gren av diskussionen man vill kommentera, andra skriver längst ner men markerar med indentering vilket inlägg eller del av diskussionen de kommenterar. Det kan se ut så här:


Jag undrar över följande detaljer i artikeln: A B C D E. // Habj 27 januari 2006 kl.16.49 (CET)

Det som står i artikeln om A är knasigt, se här [källa]. Jag ändrar. B borde däremot rimligen vara som det står i artikeln, eftersom [...] men vad gäller C är det på ett tredje sätt, nämligen [...] -- Lafa 28 januari 2006 kl.10.05 (CET)
Vad gäller A och B [...] // -- Mangan2002 28 januari 2006 kl.17.05 (CET)
Vore det inte bättre att formulera stycket om A på något annat sätt, eftersom [...] -- Twincinema 28 januari 2006 kl.17.15 (CET)
Kanske något i stil med [...] / Zozza 28 januari 2006 kl.17.45 (CET)
Har ändrat till en formulering som jag hoppas ska falla alla på läppen. 194.47.203.89 28 januari 2006 kl.18.36 (CET)
Smart lösning. 81.231.119.186 29 januari 2006 kl.23.39 (CET)
Om B borde det väl skrivas lite mera om det kemiska? Som det står nu ser det så skevt ut. 194.47.203.89 28 januari 2006 kl.18.39 (CET)
Om B [...] -- Overengen 29 januari 2006 kl.08.39 (CET)
Om B [...] -- PJ 29 januari 2006 kl.20.01 (CET)
Om B [...] // -- Mangan2002 29 januari 2006 kl.23.39 (CET)
Om B [...] -- Overengen 29 januari 2006 kl.23.39 (CET)
Uppgiften om B och Alingsås är fel. -- Jonnyx 29 januari 2006 kl.23.39 (CET)
Jag ansluter mig till Overengens version, eftersom [...] -- Janee 30 januari 2006 kl.23.52 (CET)
Stöd för uppgiften om Alingsås finns i här [länk] -- Overengen 30 januari 2006 kl.19.22 (CET)
Uppgiften om C stämmer enligt [källa] Zozza 30 januari 2006 kl.22.18 (CET)

Man bör dock undvika att använda fler än ca tio kolon, då texten blir svårläst på en liten skärm.

Att underrätta användare om att en besvarat ett inlägg[redigera | redigera wikitext]

  • När någon lämnar ett meddelande eller besvarar något på ens egna diskussionssida får man alltid ett meddelande på webben om en är inloggad. Beroende på ens inställningar kan man även få meddelande per epost.
  • Standardinställningarna för ens användarkonto medger även att man får ett meddelande vid så kallad omnämning, alltså när någon länkar till ens användarsida från någon annan diskussionssida än den egna. Att länka till en användares användarsida är alltså ofta ett bra sätt att påkalla användarens uppmärksamhet.
  • Om den användare som man vill underrätta bevakar den diskussionssida där en gör ändringar kan det hända att användaren uppmärksammar ändringar på denna sida

Ingen brådska[redigera | redigera wikitext]

Ibland är det frestande att besvara ett inlägg med en gång, det kan vara så att en annan användare skriver något som verkar helt förkastligt eller att den andra användaren uppträder provocerande. Vid sådana tillfällen kan det vara bästa att vänta med att svara, det gör inget om det tar en timme istället för en minut innan svaret kommer. Ju mer bråttom det kan kännas att svara, desto större anledning kan det vara att tänka över sitt inlägg.

Att flytta på diskussionsinlägg[redigera | redigera wikitext]

Ibland väljer användare att flytta på andras diskussionsinlägg, eftersom de från början hamnat på fel plats. Artiklar diskuteras bäst på diskussionssidan till den artikel det berör, så andra som i framtiden bearbetar artikeln kan hitta och läsa diskussionen. När man flyttar material anser de flesta att man bör lägga till en liten not om vart diskussionen flyttats. Detta görs ofta med kursiv stil, till exempel

Diskussionen flyttad till Diskussion:Grönländska // habj 11 mars 2008 kl. 13.09 (CET).

På den sida dit inläggen flyttades läggs ofta en not om att diskussionen är ditflyttad. Annars ser det konstigt ut i sidhistoriken, där en användare lägger dit inlägg skrivna av någon annan.

Diskussionen hitflyttad från Användardiskussion:Habj // habj 11 mars 2008 kl. 13.12 (CET)

Det allmänna diskussionsforumet Bybrunnen fungerar som en diskussionssida, trots att den ligger i namnrymden Wikipedia och inte Wikipediadiskussion. Bybrunnen arkiveras till undersidor av en robot, EnBotEn. Diskussioner som tydligt rör en viss sida flyttas ofta till denna sidas diskussionssida, antingen medan diskussionen pågår eller sedan den avslutats och arkiverats (det senare är dock inte lika vanligt).

Om ett diskussionsinlägg av en nybörjare hamnat på en sida där diskussionsinlägg inte ska finnas överhuvudtaget, såsom artiklar eller någon annans användarsida, kan man inte lämna kvar någon hänvisning som berättar vad man gjort. Därför bör man istället kontakta ip-numret eller användaren på dennes användardiskussionssida, och förklara vad man gjort och varför, samt vid själva borttagandet av diskussionsinlägget skriva i Sammanfattning och källa-rutan nedan redigeringsfönstret vad man gjort och varför. Saker som flyttas mellan sidor kan annars vara mycket förvirrande för nybörjare.

Se även[redigera | redigera wikitext]