Wikipedia:Grundprinciperna

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

På Wikipedia finns många riktlinjedokument. Det är dock inte nödvändigt att läsa dessa innan man börjar bidra. Här nedan kan du läsa en sammanfattning av det viktigaste samlat under fem rubriker, Wikipedias fem grundprinciper (även kallade grundpelare), som allt arbete utgår från och som karaktäriserar projektet.

Wikipedia är ett uppslagsverk Wikipedia är ett uppslagsverk
Alla artiklar måste sträva efter verifierbarhet: material som inte kan verifieras kan tas bort, så var snäll och inkludera trovärdiga källor. Wikipedias artiklar är inte rätt ställe för att uttrycka personliga åsikter, erfarenheter eller argument. Originalforskning, dina egna idéer och tolkningar kan inte verifieras, och är därför inte lämpliga. Wikipedia är inte en plattform för reklam, en talarstol eller en samling webblänkar. Wikipedia är inte en tidning eller en samling av källdokument – denna typ av innehåll finns det plats för på Wikimedias systerprojekt.
 
Wikipedia tar inte ställning Wikipedia tar inte ställning
Detta innebär att vi strävar efter att artiklar inte ska förespråka ett enskilt perspektiv. Ibland kräver detta att flera perspektiv framhävs, med en saklig beskrivning av alla dessa perspektiv, med kontext för varje perspektiv. Presentera inte ett perspektiv som "sanningen" eller "det bästa perspektivet", men som den etablerade eller vanligaste uppfattningen. Det innebär att källbelägga med verifierbart och pålitligt material så ofta som möjligt, särskilt i ämnen som kan anses kontroversiella. När en konflikt uppstår angående neutralitet, deklarera en "nedkylningsperiod" och markera artikeln som omdiskuterad, red ut det på diskussionssidan och följ gemensamma beslut.
 
Wikipedia har ett fritt innehåll Wikipedia har ett fritt innehåll
All text på Wikipedia finns tillgängligt under Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 (CC BY-SA 3.0) och kan distribueras och länkas i enlighet med denna. Ingen äger en artikel på Wikipedia, och alla artiklar kan komma att ändras av vem som helst. Det du bidrar med kan alltså fritt redigeras och distribueras i enlighet med licensen. Bryt inte mot upphovsrätten och lägg inte in material som inte är kompatibelt med licensen CC BY-SA 3.0. Du kan kopiera material från Wikipedia till andra dokument, om du följer licenserna.
 
Wikipedia förutsätter gott uppförande Wikipedia förutsätter gott uppförande
De som bidrar till Wikipedia har många olika bakgrunder, och har i många fall vitt skilda synvinklar. Att behandla andra med respekt är nyckeln till ett effektivt samarbete kring skapandet av uppslagsverket. Det är viktigt att följa etikettreglerna.
 
Wikipedia har inga fasta regler Wikipedia har inga fasta regler
Du behöver inte känna till alla riktlinjer, utan var djärv när du redigerar! Även om perfektion är ett mål så är det inte nödvändigt. Alla sidversioner sparas, så du kan inte av misstag förstöra något. Det innebär också att det du skriver här kommer att bevaras för eftervärlden.