Wikipedia:Kommentarer om administrationen av Wikipedia

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Kommentarer om administrationen av Wikipedia är en diskussionssida ägnad åt hur svenskspråkiga Wikipedias administration sköts. Här kan användare kommentera kontroversiella administrativa åtgärder och beslut, till exempel anmälningar på Wikipedia:Begäran om åtgärder eller Wikipedia:Begäran om IP-kontroll. Diskussioner som sväller ut på dessa eller andra sidor kan flyttas hit varmed en länk till de nya rubriken på den här sidan kan lämnas kvar på den gamla. Det går också bra att starta diskussioner direkt här på sidan.


Chicbyaccident (tidigare Triboci)

Tidigare diskussioner rörande Chicbyaccident (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter) (Triboci) (från 2014 och framåt)

"Jag ser det som att frågeställningen finns kvar och att det är möjligt det är önskvärt den tas upp igen. Men då får det lov att bli i form av en nytt ärende", skriver Yger ovan. Sedan dess har användaren bytt namn, men problemen fortsätter. Hånfulla kommentarer varvas med bidrag som totalt saknar oberoende och objektivt perspektiv. Varje ifrågasättande av den romersk-katolska kyrkans självbild är en "protestantisk minoritetsståndpunkt". Jag ser blockering som en nödvändig åtgärd för att uppslagsverket inte skall bli en version av "Catholic Encyclopedia". Tostarpadius (diskussion) 16 januari 2015 kl. 12.07 (CET)

Jag pingar användaren (@Chicbyaccident:) så att hen ser att en ny KAW-tråd öppnats. dnm (d | b) 16 januari 2015 kl. 12.10 (CET)
Jag tackar dig Tostarpadius för att du inte förlänger den tidigare diskussionen, utan att den i morgon kan automatarkiveras. Dock för att så snart ta upp en ny begäran, så är en ordentlig uppsättning diffar nödvändiga där du för utomstående förklara dels på vilket sätt de är problematiska och dels visar på hur du försökt få till stånd korrigeringar genom diskussioner med Chicbyaccident (triboci).Yger (diskussion) 16 januari 2015 kl. 12.59 (CET)
Jag har, som jag tidigare sagt, inte tid och kraft att ägna uppmärksamhet åt användarens redigeringar. Jag förlorar arbetsglädjen i projektet om jag skall behöva ta strid om varenda formulering hela tiden. Det finns så många nya artiklar att skriva och det känns långt mer konstruktivt att kunna syssla med det. Var en som studerar Chicbyaccidents bidragshistorik kan se vad det handlar om. Den utlösande faktorn ("droppen") var dessa båda redigeringar: ett diskussionsinlägg och ett avlägsnande av mall. Tostarpadius (diskussion) 16 januari 2015 kl. 13.13 (CET)

:Pictogram voting delete.svgAnmälan avslagen, nödvändig input saknas. Vi har på denna sidas diskussionssida diskuterat förfinade rutiner för att ge bättre process och diffar har där angetts som nödvändigt för att kunna agera i ärenden. Även om det i många fall kan överses med då den aktuella frågan är tydlig ändå, så bedömer jag det som ett måste i detta utdragna fall av olika synsätt både i sakfråga och processfrågan, och speciellt då ärendet väcks innan ens gått sju dagar från det senaste ärendet avslutats. Jag avser också göra en snabbarkivering av detta ärende efter tre dagar om inget diffar mm framkommer.Yger (diskussion) 16 januari 2015 kl. 13.41 (CET)jag stryker mitt avslut efter protester här och på min diskussionssida.Yger (diskussion) 16 januari 2015 kl. 14.00 (CET)

Jag protesterar bestämt mot denna handläggning av ärendet. Varje allvarligt menad anmälan måste också behandlas seriöst. En enda administratör skall inte kunna avslå en begäran efter mindre än två timmar. Jag har dessutom presenterat diffar efter begäran. Tostarpadius (diskussion) 16 januari 2015 kl. 13.52 (CET)

Det fortsatta samtalet på Diskussion:Katolsk visar att användaren inte respekterar våra spelregler utan själv tar sig rätten att definiera vad som är neutralt. Tostarpadius (diskussion) 16 januari 2015 kl. 13.55 (CET)

Faktum är att jag sympatiserar med Ygers agerande. Lite får man tåla. De publicerande diffarna anser jag är långt från blockeringsgrundande. Jag vädjar till er båda (@Tostarpadius: @Chicbyaccident:) att ägna er åt andra artiklar ett tag framöver. Det blir nog lugnast så. Stigfinnare (diskussion) 16 januari 2015 kl. 14.23 (CET)
Jag ägnar mig med glädje åt andra artiklar. Det är då problemen uppstår. När användaren inte får mothugg fortsätter POV-pushningen. Jag är övertygad om att den äger rum i god tro och utan önskan att vilseleda, men konsekvensen blir att uppslagsverket försämras. Det är inte så att jag beskyller vederbörande för personangrepp. Det är den oskaliga argumentationen som bekymrar mig. Tostarpadius (diskussion) 16 januari 2015 kl. 14.29 (CET)
Mycket bra att du; @Tostarpadius: ägnar dig med glädje åt andra artiklar (i alla fall ett tag, så att situationen lugnas ner).
Nu är det upp till dig; @Chicbyaccident: att göra samma insats/uppoffring som Tostarpadius (i alla fall ett tag, så att situationen lugnas ner). Ber dig lämna ett svar här(!) hur du ser på den föreslagna, temporära lösningen. --Allexim (diskussion) 16 januari 2015 kl. 20.39 (CET)
Jag uppskattar Tostarpadius bidrag till och engagemang för Wikipedia. Jag kan därför inte instämma i uppmaning åt varken Tostarpadius eller mig att upphöra med det. Chicbyaccident (diskussion) 16 januari 2015 kl. 20.52 (CET)
@Chicbyaccident: För mig är det ett ologiskt resonemang. Om du verkligen uppskattar Tostarpadius bidrag till och engagemang för Wikipedia så låt då de artiklar som Tostarpadius redigerar i vara, låt oss säga, i en veckas tid. En veckas-uppmaningen gäller givetvis också Tostarpadius. --Allexim (diskussion) 16 januari 2015 kl. 21.06 (CET)
Jag sympatiserar med Tostarpadius i denna fråga. Jag har uppfattat att Triboci/Chicbyaccident (T/C) är ute för att skriva om svensk medeltids- och reformationshistoria ur ett modernt konfessionellt romersk-katolskt perspektiv. Vi får då sådana konstigheter som "Birka katolska församling" (en nu raderad kategori) och avgränsningar mellan kyrkosamfund som är väldefinierade idag men knappast var det 1531. I motsats till Tostarpadius är jag emellertid amatör, när jag ger mig in på medeltida ämnen och saknar den överblick som krävs för att bemöta de ändrningar som görs av T/C. Därför har jag inte deltagit i debatten tidigare. Jag uppfattar emellertid att detta är en viktigare fråga än de som behandlats i andra debatter med Tostarpadius som deltagare.
MItt stöd till Tostarpadius innebär inte att jag yttrar mig om lämpliga åtgärder. Ett ensidigt stopp i skrivandet från Tostarpadius, när det gäller äldre tiders svenska kyrkohistoria, skulle emmellertid vara en olycklig lösning. Roufu (diskussion) 16 januari 2015 kl. 21.08 (CET)
Takes two to tango! --Allexim (diskussion) 16 januari 2015 kl. 21.15 (CET)
Det där med artiklars och kategoriers benämning är överspelat. Att kategorin om Birkas källbelagda församling raderades är konstigt och synd. Om felaktiga redigeringar begås behöver de åtgärdas. I övrigt sker förbättringsbidrag fritt. Chicbyaccident (diskussion) 16 januari 2015 kl. 21.28 (CET)

Jag måste hålla med Roufu här. Tostarpadius är väldigt kritisk när det gäller källor, och jag har diskuterat mycket med honom i många artiklar. Dock så är han väldigt snabb att ändra uppfattning om det kommer en källa som han anser har en neutral utgångspunkt, vilket senast märktes i ärendet ovanför (Dnm-Tostarpadius). Detsamma kan dock inte sägas om (T/C), som i mina ögon lägger in källor som ibland inte bekräftar det som hen säger, eller anser att debattartiklar är legitima källor i vissa artiklar fast han fått det förklarat flera gånger. När det gäller kyrkoartiklarna så är Tostarpadius väldigt välutbildad och har då lättare att sätta sig in i källorna där, vilket många av oss andra inte klarar på samma sätt (vilket Roufu påpekar), detta gör att hans position blir väldigt svår att försöka hindra en pov-pushning från en användare som inte har så lätt med källkritiken (enligt de diffar jag visat), och försöker köra enligt de källor som inte är neutrala. Detta är mitt stöd för Tostarpadius i denna fråga. När det gäller blockering eller inte så avstår jag att yttra mig eftersom jag är invloverad i diskussion på expo och har diskuterat med användaren innan och därför kanske kan uppfattas som jävig av något. Adville (diskussion) 16 januari 2015 kl. 22.10 (CET)

Efter kommentar på min diskussionssida så förtydligar jag att de två sista länkningarna var inte till en specifik redigering utan till två olika korta disussioner där man om man läser igenom dem ser att flera användare har påpekat och förklarat källkritik och debattartiklar senaste året, vilket även dnm tar upp här under. Adville (diskussion) 17 januari 2015 kl. 01.08 (CET)

Genomgång och förslag på åtgärd

Redigeringskonfikt Redigeringskonflikt Redigeringskonfikt Jag kan inte säga något om diskussionerna som Tostarpadius tar upp (användaren borde presentera diffar), men jag tänkte för de diskussioner jag själv varit med om med användaren (senaste veckan). Triboci/Chicbyaccident har trots upprepat påpekande vägrat ta till sig exempelvis WP:Trovärdiga källor. Flera gånger kommer användaren med direkta åsiktsalster såsom debattartiklar och politiska kommentarer från bloggar, krönikor, ledare med mera och menar att detta är ett material som artiklar kan byggas på.

Det efterfrågas i början diffar och mer konkretion. Därför finns två exempel jag vill lyfta här.

Det första
Vänsterpopulism

Det fösta är artikeln Vänsterpopulism där diskussion först fördes på Bybrunnen (då användaren skapat kategorier i detta och börjat lägga in artiklar i dessa kategorier). Det kritiserades från flera håll. Kategoriseringarna blev ogjorda och kategorin raderades. Därefter skapar användaren artikeln Vänsterpopulism, som användaren helt bygger på nämnda typer av källor. Användaren anser att källorna är bra och som kan göra ämnet rätta.

Jag, Janders och Yger förde diskussion med henom där vi förklarade varför artikeln var undermålig och inte visade på relevans. Se Källäget, Genomgång av källäget, Relevans framgår inte. Efter den källgenomgång jag gjort kommenterar Janders "Vilken märkligt usel artikel" och Yger föreslår radering. Yger gör den första omdirigeringen av uppslagsordet [1]. En för mig okänd användare dyker upp och återställde det [2] varpå Janders gjorde samma omdirigering igen [3].

Ett halvt år senare är Triboci/Chicbyaccident återigen tillbaka i samma artikel och återställer den ett flertal gånger 12 januari 2015 kl. 16.07‎, 12 januari 2015 kl. 16.12‎, 12 januari 2015 kl. 16.17. Användaren anser att det nu är angeläget att artikeln återskapas då det tillkommit ett stärkt källäge. Källor användaren presenterar är återigen politiska kommentarer och åsiktsyttringar av opinionsbildare (debattartiklar, politiska kommentarer och en blogg). Det är exakt samma källäge som grundligt tidigare förklarades för användaren är otillräckligt och undermåligt. De där tre återställningarna resulterade i en blockering [4]. Jag fick sedan igen diskutera med användaren om olämpligheten i den typen av källor användaren ville använda och erbjöd mig hjälpa henom hitta bra källor (standardverk eller liknande) men användaren var inte intresserad av det [5].

Det andra
Expo

Ikväll har användaren engagerat sig i artikeln Expo. Jag läste vilket källstöd användaren använt. Bland annat hänvisar användaren till denna artikel (Här lägger användaren till SVT-artikeln) och använder det som belägg för att Expo bedriver "häxjakt" (trots att inte stöder det påståendet, inte ens i närheten). Denna typ av slarv har jag sett många gånger förr. Jag ser ingen bättring alls på den här punkten. Vidare fortsätter användaren även i denna artikel med fullständigt orimligt uselt källmaterial. Exempelvis källbelägger användaren kopplingar mellan Expo och extremvänstern genom att hänvisa till högerextrema Contra. Jag vill mena att denna form av återkommande oseriositet i källhantering är skadligt för Wikipedia. Jag vet inte om det är exakt sådant här som också förekommer bland de religiösa artiklarna, men när det kommer till de mer politiskt orienterade artiklarna är användaren konsekvent i att inte följa WP:NPOV, WP:OVIKT, WP:Trovärdiga källor. Alla dessa riktlinjer känner användaren till då det hänvisats till dessa ett flertal gånger för användarens räkning.

Användaren anför även på diverse diskussionssidor att bra lösning är "kritikavsnitt" och i dessa tycker användaren uppenbarligen att vad som helst kan ingå. Allt från Åsiktsyttringar av opionionsbildare till inom sakområdet relevant kritik. Generellt avråder vi från kritikavsnitt. Det har sagts till användaren flera gånger, men användaren fortsätter ändå att envisas med att hävda kritikavsnitt ska läggas till i artiklar. Senast användaren framförde att kritikavsnitt bör uppmuntras är här.

Det finns en uppenbar ovilja eller ointresse från användaren att följa bland annat riktlinjer. dnm (d | b) 16 januari 2015 kl. 22.37 (CET)

Tillägg: Det går undan nu. Medan jag skrev inlägg ovan har Tobias Hübinette (ett hatobjekt inom vissa kretsar till höger) har gått från att bli kallad "aktivist" av användaren till att bli definierad som "vänsteraktivist" (Tobias Hübinette är forskare och har även arbetat på uppdrag av regeringen, att kalla honom "vänsteraktivist" eller ens "aktivist" är POV) och ytterligare två till bloggar läggs in som källor. Detta börjar allt mer likna sedvanlig POV-pushning och som så många gånger förr är Tobias Hübinette en given måltavla. dnm (d | b) 16 januari 2015 kl. 22.46 (CET)
Så mycket skit som Hübinette ställt till med så borde åtminstone något nämnas i artikeln. Le Lapin Vert Jag är en liten morot 21 januari 2015 kl. 23.24 (CET)
Le Lapin Vert:Diskutera det på artikeldiskussionen. Kritiken diskuteras just nu. MVH Adville (diskussion) 22 januari 2015 kl. 00.53 (CET)

Blockeringsdiskussion

Förslag: En först åtgärd är att återställa Triboci och i övrigt ska användaren blockeras, enligt min mening. På diskussionssidan för Expo har det förtydligats att åsiktsyttringar av individers personliga åsikter generellt sett inte är relevanta per WP:Trovärdiga källor. dnm (d | b) 16 januari 2015 kl. 22.46 (CET)
Jag vill tacka Dnm för en föredömlig genomgång. Även jag har presenterat diffar. Det är uppenbart att Chicbyaccident har såväl en politisk som en religiös agenda. Ingendera är förenligt med våra riktlinjer. Jag ser permanent blockering som enda tänkbara utväg. Alla försök att förklara vårt regelverk har misslyckats. Tålamodet har varit alltför stort. Tostarpadius (diskussion) 17 januari 2015 kl. 00.46 (CET)


Redigeringarna på Expo är klart olyckliga. I sig är de inte tillräckligt för att jag skulle blockera, men som del av större mönster som påtalats och starkt avråtts från skulle jag kunna det. Jag har inte möjlighet just nu att titta över resten av det som anförs ovan, men jag hoppas att någon annan kan göra det och bedöma vilken sorts åtgärd som vore lämplig (någon reaktion på det borde definitivt komma).
andejons (diskussion) 17 januari 2015 kl. 09.52 (CET)
Jag vill här konstatera att Chicbyaccident ovan (1) dels (16 januari 2015 kl. 20.52 (CET)) avvisar Allexims förslag om en vapenvila i striden med Tostarpadius, (2) dels (16 januari 2015 kl. 21.28 (CET)) inte bemöter Tostarpadius och mina anklagelser om en religiös agenda. Roufu (diskussion) 17 januari 2015 kl. 09.58 (CET)

Efter Dnms förnämliga input (och Tostarpedius oförtröttliga insatser att försöka få T/C att ta reson) och efter att nu väldigt många försök gjort av många att få förbättringar till stånd, så anser jag nu helhetsbilden motiverar en blockering av kontot en kortare eller längre tid.

  • T/C har uppenbar problem att förstå/ta till sig grundläggande utgångspunkter för hur vi arbetar med Wikipedia. Att inte fullt ut respektera Konsensus och kravet på trovärdiga källor är mycket allvarligt. Denna oförmåga leder till väldigt långa diskussioner, då i ibland T/C kan respektera utfallet av diskussionen men "bara" om hn själv kan köpa resonemanget - det blir då vi andra om måste övertyga honom in i minsta detalj, även om flertalet alla andra inblandade är överens. Grundläggande har vi en förlåtande och tålmodig syn på de som inte fullt ut förstår hur saker och ting fungerar, och vår grundrekommendation brukar vara - "försök förklara lite till". Här har det dock gått mycket lång tid och som synes i länkarna till tidigare KAWdiskussioner ovan, har denna fråga tagits upp på skarpen et flertal gånger nu utan grundläggande förbättringar, även om det då och då den konkreta frågan som varit uppe fått genomslag. Och kravet på fortsatta förklaringar/diskussioner tar orimligt mycket på energi och tid för andra användare, och någon gång måste tålamodet och hopp om förbättringar mha diskussioner) ta slut, vilket jag ser är nu.
  • T/C har länge nu fört in ändringar i uppslagsverket som medför försämringar av vår encyklopedi. Även detta har varit uppe flera gånger och är också kopplad till oförståelse/oförmåga agera i enlighet med våra grundläggande riktlinjer. Ofta är det någon som reagerat när försämringar lagt in, men så alerta är vi inte att vi kan upptäcka reagera på allt. Att någon/några gånger reagera och ta upp till diskussion dåliga redigeringar ingår i vår kultur, men även här anser jag nu det gått såpass lång tid att vi inte längre kan bara "agera som är brukligt" - det har skett för länge, systematiskt och utan synliga tecken på förbättringar. Jag börjar faktisk nu upptäcka fler och fler tossigheter i våra artiklar som är hänförbara till T/C redigeringar. Som länka kan jag ge Lista över biskopar i Uppsala stift där T/C återigen inte skiljer på befattningen biskop över Uppsala stift (som är oberoende av konfession) mot beskrivningen av biskoparna (där konfessionen kan ingå i benämningen). Det är fullt möjligt jag efter ytterligare 10000 teckens diskussion med T/C kan få honom förstå/köpa rätt skrivning, men jag har inte längre den orken och än mindre kan jag hitta alla andra tossigheter som förts in

Så för att skydda Wikipedia mot ytterligare förstörande redigeringar och för att skydda vår goda andra bidragsgivare från ofantligt uttröttande diskussioner, så rekommenderar jag att kontot blockeras. Också då ett sort flertal varningar redan utfärdats ser jag det inte motiverats med bara en uppmaning, även om jag välkomnar möjliga synpunkter från T/C på det jag här skriver (vi har inte mer bråttom än vi kan låta många komma till tills). Jag tror heller inte alls på någon form av villkorlig närvaro, vilket heller i tidigare diskussioner bar verkar ha stöd av en medan flera motsätter sig en sådan lösning - problemsymtomen är inte kopplade till en typ av redigeringar som är enkla följa upp. Då T/C onekligen i grunden är duktig och i många fall bidrar väl är jag mycket tveksam till en tills vidare blockering utan rekommendera en tidsbegränsad blockering, som gör entydigt klart att detta mönster av redigeringar är oacceptabla. Jag föreslår en månads blockering men är mycket öppen för andra längder.Yger (diskussion) 17 januari 2015 kl. 10.21 (CET)

Tack för sammanställningen! Jag känner mig neutral i sakfrågorna och har därför försökt formulera en sammanfattning på användarens diskussionssida där jag efterfrågar synpunkter. När vi fattar beslut om blockeringen bör vi väga in hur användaren i fråga ser på det hela. /Hangsna (diskussion) 17 januari 2015 kl. 12.25 (CET)
Jag ser alltjämt permanent blockering som enda tänkbara utväg. Användaren hindrar uppslagsverkets naturliga växt och utveckling genom att andra tvingas till ändlösa och fruktlösa diskussioner. Jag kan inte se att en eventuell omvändelse under galgen skulle vara tillräcklig för att blockeringen skall bli tidsbegränsad. Om gemenskapen ändå vill ge vederbörande en ny chans ser jag ett år som kortast tänkbara avstängning. Tostarpadius (diskussion) 17 januari 2015 kl. 12.50 (CET)
Jag uppfattar det som redundant att kommentera diskussioner om blockering av eget användarkonto då ens egna uppfattning borde vara uppenbar, men uppfattar att min synpunkt explicit efterfrågas här.
Ygers och min diskussion om artikelnamn drog ut på tiden eftersom jag missuppfattade det som att Yger tog ställning för Tostarpadius i annan nominellt relaterad, pågående diskussion. Problemet är dock löst och resultatet kan bland annat ses här: Sigtuna stift (från 0 till 4 876 byte, delvis under dessa notoriska okynnesblockeringshot). Adville och dnm:s kritik mot källorna i Expo tar jag delvis till mig, även om jag vidhåller artikelns kritikavsnitt som motiverat.
Det stämmer att två ämnen renderat meningsutbyten: politik och religion. I huvudsak med Adville och dnm inom politik och Tostarpadius inom religion. Två ämnen som inte för inte avråds ifrån att diskuteras med okända människor eftersom meningsutbyten riskerar komma som ett brev på posten, även vid föregivet neutral redigering på Wikipedia. Oaktat mångas tyvärr - om än för egen del uppenbarligen tacksamt - svala intresse för ämnena.
Relaterade artikelinnehåll återger ibland subjektiva åskådningar (inklusive kritik respektive kontrakritik) snarare än empiriskt observerbara fenomen. Detta har Wikipedia ett bra sätt att hantera: så länge åskådningarna i fråga är relevanta och källbelagda samt att artikelinnehållet följer riktlinjerna om vikt och proportionalitet, så kan uppgifterna behandlas så gott som mer empiriskt observerbara ting och företeelser, typ bergarter. Problem uppstår framförallt när användare inte gör den distinktionen själva.
Jag anklagar inte och har inte anklagat någon användare för motsvarande jag anklagats för, än mindre uppmanat till blockeringsvarningar. Jag ser ingen poäng med att göra det nu heller, även om jag skulle kunna replikera med sammanställning av "diffar" för att låta påskina vice versa. Jag uppskattar i stort samtligas bidrag, deltagande i diskussioner och även berättigade synpunkter på mina redigeringar. Om jag själv bidragit till förbättring eller försämring av Wikipedia i stort, får jag låta andra bedöma.
Jag menar mig vara så god förespråkare av Wikipedia:Verifierbarhet och Wikipedia:Neutral synvinkel som någon annan, även om jag erkänner förekomst av misstag ibland. Men med reservation för dessa misstag vill jag dementera och inte minst beklaga resten av misstänkliggörandena som anförs som blockeringsgrund. Chicbyaccident (diskussion) 17 januari 2015 kl. 13.40 (CET)
Efter att ha läst detta Chicbyaccidents försvar för sitt eget agerande måste jag erkänna att jag ser hyllandet av neutraliteten som ledstjärna som en läpparnas bekännelse. Det låter vackert men är till inte förpliktande. Så fort någon annan redigerar på ett sätt som inte stämmer med användarens egen världsbild uppstår konflikter. De uppskattande orden om mig själv kan jag inte ta till mig, då allt jag gör i praktiken avfärdas som uttryck för en "protestantisk minoritetsståndpunkt", trots att jag bestämt driver linjen att ingen organisation har monopol på sanningen. Det är fakta som skall presenteras, ingenting annat. Dessa skall hämtas från oberoende, vetenskapligt godtagbara källor. Tostarpadius (diskussion) 17 januari 2015 kl. 13.48 (CET)
@Hangsna: Mitt förslag till ett upphörande på konflikten mellan Tostarpadius och T/C avvisar T/C.
Jag uppfattar det som att personen i fråga hett eftertraktar konflikt och därför är i behov av akut nedkylning. Permanentblockering av T/C är jag motståndare till som en första åtgärd. Däremot föredrar jag en kortare tids blockering, ex. en månad, så att användaren hinner komma till sans. Om det destruktiva mönstret skulle fortsätta efter det så kan det bli tal om en längre tids blockering.--Allexim (diskussion) 17 januari 2015 kl. 13.55 (CET)
Erfarenhetsmässigt brukar en månad sällan ha någon större effekt. Man hinner knappt pusta ut, så är det igång igen. Om ett år anses för långt kan jag sträcka mig ned till sex eller möjligen tre månader. Mina förhoppningar är dock små, för att inte säga närmast obefintliga, att vederbörande kommer att tänka om. Närvaron här verkar vara en missionsinsats snarare än ett sätt att bidra till ett värderingsfritt uppslagsverk. Svaret ovan andas fortsatt bristande förståelse för de principiella invändningar som rests. Enskildheter kan ha gått snett, det medges, men inget erkännande av en problematisk helhetssyn träder fram. Tostarpadius (diskussion) 17 januari 2015 kl. 14.01 (CET)


Vad jag ser har ingen uttalat sig mot blockering, däremot flera som uttalat sig för en blockering. Jag sa för egen del inget om längden och kan väl säga att jag är inne på samma linje som Allexim och Yger. Jag tror att en månad är bäst med tanke på omfattningen av felen, som trots påpekande fortsätter. Evighetsblockering är för hårt. dnm (d | b) 18 januari 2015 kl. 12.19 (CET)
Ja, det är givetvis bättre än ingenting. Konsensus för en månads blockering föreligger således. Skall det meddelas på BOÅ eller bevakas denna sida av våra administratörer? Tostarpadius (diskussion) 18 januari 2015 kl. 12.26 (CET)
det indikerar konsensus för blockering på en månad som Dnm skriver, men vi bör inte gå för fort fram. En eller två dagar till tycker jag tråden kan vara öppen för att möjliggöra för andra lämna synpunkter.Yger (diskussion) 18 januari 2015 kl. 12.32 (CET)
Jag tycker det är orimligt. Alla är överens om att hans kall blockeras, därför bör det göras här och nu. Längden går att komma översns om medan blockeringen ligger. Jag blockerar nu på en månad, så kan vi bestämma oss sen om vi vill förlänga. (Personligen tror jag inte på sådana halvlånga blockeringar, men det är min åsikt och den verkar inte delad av alla här).
andejons (diskussion) 18 januari 2015 kl. 14.20 (CET)
Jag stödjer en blockering av användaren (som jag redan påpekat i den tidigare Triboci-debatten), men med tanke på att användaren bara varit korttidsblockerad en gång tidigare (ett dygn för TÅG) upplever jag en evighetsblockering som alldeles för hård. Den nuvarande en-månadsblockeringen verkar emm lagom. / TernariusD 18 januari 2015 kl. 15.34 (CET)
Som ovan. Vi bör ha en "eskalerande" blockeringsskala och då är månaden rimlig. Förhoppningsvis kanske problemen är borta efter månaden, i annat fall är det lätt att ta till nya åtgärder utan alltför lång diskussion. /Hangsna (diskussion) 18 januari 2015 kl. 16.05 (CET)

Gamla variabler i personliga js-sidor

Vill communityn att jag går igenom personliga javascript-sidor för att uppdatera gamla variabler? Nirmos (diskussion) 19 januari 2015 kl. 04.55 (CET)

Mina kan du få köra. De är visserligen relativt enkla men jag har inte fattat 100 procent vad som skall bytas till vad. --MagnusA 19 januari 2015 kl. 14.30 (CET)
Kör alla tycker jag. Med en trevlig och tydlig redigeringskommentar borde det inte vara några problem. /Hangsna (diskussion) 19 januari 2015 kl. 15.08 (CET)
Medhåll Hangsna. Adville (diskussion) 19 januari 2015 kl. 16.26 (CET)