Wikipedia:Kommentarer om administreringen av Wikipedia

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Kommentarer om administreringen av Wikipedia är den plats på Wikipedia där man kan diskutera hur administrativa frågor sköts.

Sidan är till för att hysa diskussioner som uppkommit på grund av till exempel anmälningar på Wikipedia:Begäran om åtgärder eller Wikipedia:Begäran om IP-kontroll. Diskussioner på dessa eller andra sidor, som sväller ut och därmed stör funktionen på dessa sidor kommer att flyttas hit, men det går också bra att starta diskussioner direkt här på sidan.

Syftet är alltså att skapa en diskussionsplats för att få administratörer, eller andra, att motivera kontroversiella åtgärder och främja en känsla av delaktighet i administrativa beslut.

Om du flyttar hit en diskussion från en annan sida, lämna gärna en länk där till diskussionen på denna sida.

Skrivskydd av Fredrik Reinfeldt

Artikeln har skrivskyddats till den 16 klockan 0600 med skäl ofta förekommen vandalisering. Och visst är det ofta förekommen vandalisering men jag undrar ändå om det är lämpligt. Vi har senaste veckan sett hur massor av artiklar om svensk politik, se t.ex. Vänsterpartiet vandaliserats, säkert då de fått i uppgift i skolan jobba med svenska politik. Men jag ser det som en styrka vi inte skrivskyddar ändå utan visar vi står för "alla kan fritt redigera" även i denna tid, både för eleverna och andra. Och visst kommer säkert vandaliseringen av dess artiklar vara utsatt för vandalisering denna vecka och inte minst valnatten, men ger vi inte fel signaler om vi "viker oss" med skrivskydd?Yger (diskussion) 9 september 2014 kl. 09.19 (CEST)

Instämmer. Jag anser att det är principiellt viktigt att behålla uppslagsverket öppet. Det kommer säkerligen att innebära merarbete denna vecka, men jag anser att projektets trovärdighet är värt det. MVH//Idunius 9 september 2014 kl. 09.26 (CEST)
Instämmer också och Nser då att även jimmie åkesson, som är halvlåst skall låsas upp. Tycker också att ärendet skall snabb behandlas, och låsa upp dem snarast och om gemenskapen inte tycker som vi tre så kan de låsas igen efter behandlingen här. Adville (diskussion) 9 september 2014 kl. 09.42 (CEST)
Gjort så, sedan får vi se under valnatten om det går utan skrivskydd, men det är efter valet...Yger (diskussion) 9 september 2014 kl. 10.22 (CEST)
Bra, ville inte göra det själv för det var mitt förslag. Bättre fler bevakar neutralitetslistan under valet så löser det sig. Adville (diskussion) 9 september 2014 kl. 10.28 (CEST)
Jag håller inte med. Om det är så att i stortsett samtliga oinloggade redigeringar är klotter och vandaliseringar, så ger det inget extra för wikipedia att alla kan redigera dessa sidor. det skapar en massa energi att behöva bevaka dessa sidor, samt historiken blir helt omöjlig att följa. Ghostrider ♠ 10 september 2014 kl. 14.15 (CEST)
Instämmer med Ghostrider. Wikipedia är ett uppslagsverk, inte en nyhetstjänst. - Tournesol (diskussion) 10 september 2014 kl. 14.19 (CEST)
Det finns ingen ko på isen, politiska artiklar som utsätts för regelbundna klotterangrepp inför valet kan och bör skrivskyddas till och med måndag nästa vecka.--ボスニア (diskussion) 10 september 2014 kl. 14.30 (CEST)
Även jag håller med dem som förespråkar halvlåsning. Tostarpadius (diskussion) 10 september 2014 kl. 14.34 (CEST)
Instämmer. Jag håller med om att det är principiellt viktigt att behålla uppslagsverket öppet, men en ändå större princip, emm, är att vi ska tillhandahålla korrekt och objektiv information, så långt det är möjligt. Det varken kan eller gör vi om artiklar ständigt vandaliseras. Det är ju inte heller en särskilt långvarig låsning, bara tills valet är över. / TernariusD 10 september 2014 kl. 14.39 (CEST)
Även jag instämmer. Att vandalisering bekämpas är viktigare än att alla ska kunna redigera utan att behöva registrera ett konto. Susning.nu gjorde tvärt om och så gick det som det gick... /ℇsquilo 10 september 2014 kl. 15.01 (CEST)
Jag håller med att vår öppenhet (för redigering) är bra och något vi måste bevara. Det är även sällan att jag tycker en låsning på längre än en dag (och vanligtvis bara en timme eller två) är på sin plats, men i detta fall, vid behov, tycker jag det är okej att göra undantag. Vi gynnas inte om någon kollar in och ser "xyz är rasist" eller "abc är bög" eller något som det, och det blir mycket lättare att upprätthålla just vid tillfället mycket sökta och viktiga artiklar om vi halvlåser. Med vid behov menar jag att vi inte ska låsa sidor innan det uppstår ett tydligt behov, inte heller om det är några få angrepp om dygnet, men när det kommer flera klotterangrepp på kort tid, då är det rimligt att vi låser ett tag. Just idag halvlåst jag Sverigedemokraterna, men undrar om det var rätt att låsa sidan i en vecka. Visst kom det angrepp från fyra olika användare under cirka 100 minuter, men igår var det bara en attack, den 8 september utsattes den för klotter tre gånger, och på helgen 6–7 september inte alls. Kan ett bättre sätt att hantera problemet vara att låsa en dag i taget och se hur det blir? Det blir lite mer arbete, men vi behåller lite mer frihet. Det blir också svårare att tolka det som att vi försöker "frysa" sidor valet ut om de låses kortare perioder. Dieselmotorvagnar (till stationen) 10 september 2014 kl. 15.12 (CEST)
När en eld flammar upp återkommande så får man lov spruta skum och inte bara blåsa ut elden. När Sverigedemokraterna vandaliserats fyra gånger på 100 minuter är skrivskydd rätt åtgärd, men jag tycker 2 timmar eller högst ett dygn kan räcka. Yger (diskussion) 10 september 2014 kl. 15.24 (CEST)


Om du kollar på historiken på fredrik reinfeldt [1], så ser du att istortsett samtliga oinloggade redigeringar är vandaliseringar, det är på en längre tid än 100 minuter, men ändå bara klotter. Vad tillför dessa redigeringar wikipedia? Ghostrider ♠ 10 september 2014 kl. 15.32 (CEST)
Att vi är sanna mot vårt ideal, öppet för alla. Jag upptäcker alla dessa typ av klotter inom en timme, och det är ytterst sällan de inte redan åtgärdats. Bortsett från akuta attacker ser jag detta inte som en praktisk fråga utan som handlar om varför vi är här, vad vi vill med wikipedia. här är f.ö. en värdefull redigering av oinloggad igår i klotterfrekvent artikel Yger (diskussion) 10 september 2014 kl. 15.35 (CEST)
Jag håller helt med Yger med fler; vi ska inte låsa om det inte är nödvändigt. Är det nödvändigt så är det dock självklart att vi måste halvlåsa men då så kort som möjligt. Öppenheten är ett viktigt ideal vi inte ska svika för enkelt. - Averater (diskussion) 10 september 2014 kl. 16.56 (CEST)
Instämmer med dig,Averater, Tostarpadius, Tournesol, Ternarius, Ghostrider och ℇsquilo - halvlåsning. Frågan däremot är om man skall låsa politiska artiklar som är utsatta för klotter de senaste dagarna till och med den 16 september (två dagar efter valdagens slut) eller 2 timmar eller högst ett dygn. Yger, du gör ett fantastiskt jobb men även du behöver ibland göra annat än att bara ägna tid åt klotterbevakning av svWikipedia. Jag lutar åt den 16/9 och instämmer därför med ボスニア. --Allexim (diskussion) 10 september 2014 kl. 17.16 (CEST)
Visst är öppenheten viktig, men nog har väl artiklar halvlåsts förr i ungefär en vecka utan att någon reagerat? I Wikipedia:Grundprinciperna står ingenting om allas rätt att editera i Wikipedia, och jag har inte heller i andra sammanhang hört att det skulle finnas en principiell rätt för alla att skriva vad de vill i encyklopedin. Vi skriver förvisso om "Wikipedia – encyklopedin som alla kan editera", men det är en annan sak. Däremot finns det i Grundprinciperna åtminstone två regler som klart begränsar vad som får skrivas: Wikipedia är ett uppslagsverk (Alla artiklar måste sträva efter verifierbarhet) och Wikipedia tar inte ställning. Jag kan inte se att det förpliktar oss att tillåta oinloggade användare att skriva vad för oseriösa inlägg som de vill om svenska partiledare strax före ett svenskt riksdagsval; tvärtom tycker jag de två citerade grundprinciperna begränsar det. Läser någon klotter i sådana artiklar strax före ett val skadar det vårt anseende; att det klottrade bara ligger kvar i ett par minuter (i bästa fall) hjälper inte; skadan är skedd i läsningsögonblicket, inte under minuterna före eller minuterna efter. / TernariusD 10 september 2014 kl. 17.32 (CEST)
Alla kan redigera i halvlåsta artiklar. Det är bara att registrera sig. --Allexim (diskussion) 10 september 2014 kl. 17.46 (CEST)
Dröjer det inte några dygn innan man blir bekräftad användare? Tostarpadius (diskussion) 10 september 2014 kl. 17.48 (CEST)
Det tar fyra dygn från registreringen. Sjö (diskussion) 10 september 2014 kl. 18.07 (CEST)
Jag instämmer också i halvlåsning, och tycker dessutom att alla artiklar om riksdagspartier ska halvlåsas till efter valet. Varenda gång jag går in på bevakningslistan finns där klottersaneringar i partiartiklar där oinloggade varit inne och klottrat. När signal/brusförhållandet blir så lågt är halvlåsning en riktig åtgärd. Sjö (diskussion) 10 september 2014 kl. 18.10 (CEST)
Jag anser fortfarande att låsning/halvlåsning endast ska ske i nödfall, och isf för en kort tid - timmar. Om ändå konsensus blir att halvlåsa anser jag att en halvlåsning av t.ex Reinfeldt eller Åkesson borde åtföljas av samma åtgärd v.g. övriga partiledares artiklar. Idunius 10 september 2014 kl. 18.20 (CEST)
För att förtydliga mitt ställningstagande ovan så menar jag alltså att vi aldrig ska halvlåsa i förebyggande syfte. Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson är dock redan halvlåsta pga klotter. Kommer motsvarande klotter i andra artiklar kan de också halvlåsas, men inte innan dess. - Averater (diskussion) 10 september 2014 kl. 18.23 (CEST)
Jag håller med Averater ovan och alla som föreslår halvlåsning framtill 16 september. Dock inte i förebyggande syfte utan endast om det verkligen behövs. /Simon9B (diskussion) 10 september 2014 kl. 18.35 (CEST)
Jag kan böja mig till halvlåsning pga den höga klotterfrekvensen just nu, men inte rakt av utan där klotter förekommer mycket. Veckans tävlig utförs av registrerade användare och påverkas därmed inte. (anledningen är att vi wikipedianer inte sitter här bara för att sanera klotter utan för att göra andra saker i huvudsak. Det behövs arbetsro, och därför ändrar jag mig mot vad jag skrev ovanför) Adville (diskussion) 10 september 2014 kl. 22.13 (CEST)

Halvlåsning bara för vissa?

Anser det vara fel att bara halvlåsa vissa. Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson är redan halvlåsta p.g.a. klotter. Klotter förekom dock nyligen i fler politiska artiklar, som ex. detta klotter. När kommer artikeln Socialdemokraterna att halvlåsas? --Allexim (diskussion) 11 september 2014 kl. 00.37 (CEST)

Vi ska absolut inte halvlåsa i förebyggande syfte. Så ja, endast för vissa (om än detta strider på något sätt mot att Wikipedia inte tar ställning). Mängden klotter i Socialdemokraterna (Sverige) är smått. Sex redigeringar av sammanlagt fyra användare sedan månadsskiftet ser jag inte som anledning för halvlåsning. Dieselmotorvagnar (till stationen) 11 september 2014 kl. 01.09 (CEST)
Håller med, Dieselmotorvagnar. Det var inte så mycket klotter där, nu. Dock kan vi se de kommande två dagarna, för sedan tror jag det avtar markant på fredag eftermiddag eftersom de som gör skolarbete slutar med det då... Adville (diskussion) 11 september 2014 kl. 01.13 (CEST)
Ja, låser gör vi för att vi märker att vi behöver det och då bara kortare tider. Vi låser inte för att vi tror att vi kommer behöva det. /Hangsna (diskussion) 11 september 2014 kl. 06.34 (CEST)
Att vi skall behandla alla lika och vara neutrala gentemot deras åsikter behöver inte medföra att exakt samma åtgärder vidtas i alla lägen. Skrivskydd tas till när det verkligen behövs och inte av principiella skäl. Vad vi borde kunna enas om är att så fort andra partier och politiker utsätts för attacker kan halvlåsning införas omedelbart, utan ny diskussion. Tostarpadius (diskussion) 11 september 2014 kl. 06.46 (CEST)
Att bara halvlåsa i reaktivt syfte är något som jag kan ställa mig bakom. Men jag vill bara påpeka att vi på svenskspråkiga Wikipedia i sammanhanget är väldigt restriktiva med låsningar jämfört med andra språkversioner. På engelskspråkiga Wikipedia är väldigt mycket material inte bara halvlåst utan hellåst. Vill man genomföra en ändring får man begära det på diskussionssidan. Det är inget som jag tycker att vi bör eftersträva. /ℇsquilo 11 september 2014 kl. 10.07 (CEST)
Så här tätt inpå ett kommande val så är det viktigt att de politiska artiklarna skyddas. Anledning till mitt förslag igår med halvlåsning av Socialdemokraterna bottnade sig i att det dagen innan hade varit två klotterattacker varav den ena tömde hela artikeln på information. Frågan är hur många klotterattacker och hur mycket information som får lov att okynnesraderas utan att halvlåsning skall ske. Vad tycker ni andra? --Allexim (diskussion) 11 september 2014 kl. 16.04 (CEST)
Som jag redan uttryckt, tycker jag redan den kompromiss som nämns ovan går för långt. Jag skulle bara vilja se även de hårt klotterangripna bara halvlåses en mycket kort tid, men accepterar det som verkar bli konsensus. Att gå till mer skrivskydd om du Allexim förespråkar är jag bestämt emot. Vi skall vara ett öppet uppslagsverk och vara stolta vi har mindre skrivskydd än andra versioner.Yger (diskussion) 11 september 2014 kl. 16.09 (CEST)
Medhåll Yger. Idunius 11 september 2014 kl. 16.15 (CEST)
För tydlighetens skull - jag vill att Socialdemokraterna halvlåses, helst lika länge som Sverigedemokraterna (upphör den 17 september 2014) eller som Jimmie Åkesson (upphör den 16 september 2014), ev. även halvlåsa Moderaterna "x" antal dagar, helst lika länge som artikeln Socialdemokraterna. Dessa två artiklar är nu utan det skydd som halvlåsning innebär. --Allexim (diskussion) 11 september 2014 kl. 16.41 (CEST)
I dagsläget förespråkar jag inte att skrivskyddet utsträcks till fler, men jag menar att vi borde kunna ge alla administratörer fullmakt att halvlåsa över helgen så fort det blir mer än en tillbakarullning i denna typ av artiklar. Tostarpadius (diskussion) 11 september 2014 kl. 16.55 (CEST)
klockan 22.53 på söndag kväll lär artiklarna om Stefan Lövfen och Fredrik Reinfeldt bli utsatta för en sjö av redigeringar som vill skriva in att SL är ny statsminister och FR är fd, vilket är fel, och då är det dags skrivskydda dem, inte tidigare.Yger (diskussion) 11 september 2014 kl. 17.29 (CEST)
Jag förstår inte argumentet att om en partiledarartikel låses, skall alla andra låsas, om en partiartikel låses skall alla andra låsas. Det måste göras individuella bedömningar baserade på historiken. Tittar man på historiken på sverigedemokraterna, så kan ett skrivskydd vara lämpligt, men tittar man på hur det ser ut med Skånepartiets historik, så behövs det knappast ett skrivskydd på den artikeln.
Artiklar bör kunna låsas just för att skydda dem i förebyggande syfte, men den bedömningen görs med respektive administratörs goda (!) omdöme och goda uppsåt (!), baserat på historiken i respektive artikel i kombination med hur man vet eller tror att redigeringsmönstret kommer att bli. På samma sätt så tycker jag att det kan vara rimligt att halvlåsa en artikel, när en politiker eller kändis har fastnat med fingrarna i syltburken, för att förebygga att det skrivs saker baserat på ett rykte. Grundprincipen bör ju vara att alla skrivskydd är tidsbegränsade. Ghostrider ♠ 11 september 2014 kl. 19.48 (CEST)

Halvlåsning Big Brother 2014?

Tog bort halvskyddet som jag satte dit igår (se: WP:BOÅ). Anser i efterhand att det var väl långt (tre månader, när programmet är slut). Det har faktiskt kommit en hel del seriösa och viktiga redigeringar från oinloggade användare varför jag anser att de ska kunna redigera fritt - även om redigeringarna inte alltid följer Wikipedias mallar som finns, eller standard. Vad tycker ni? /Simon9B (diskussion) 11 september 2014 kl. 17.24 (CEST)

Jag ser olikheter mot diskussionen ovan. Sverigedeokraterna ligger i 159 användares bevakningslista samt i kategorin för neutralitet etc. Denna artikel bevakas av två... (och jag som patrullerare brukar faktiskt inte kolla upp ev klotter då jag inte har kompetens eller intresse få till rätt). Med så många som följer Sverigedomakreterna vet vi i praktiken klotter inte blir liggande, i Big Brother 2014 är det inte lika säkert. Jag tycker därför vi kan ha större lyhördhet för önskemålen från de få som intresserar sig för denna då den ju är ofta utsatt för klotter. Men tre månader är för långt, kanske några dagar i sänder eller upp till en vecka? Yger (diskussion) 11 september 2014 kl. 17.59 (CEST)
Jag håller med om att det är rimligt att ta en period i taget - om det uppstår situationer så att det behövs vill säga. Enstaka och sporadiska icke relevanta redigeringar kan man ju rulla tillbaka eller liknande. Så länge det inte finns upprepat klotter och/eller trams så ser jag ingen anledning att skrivskydda. I vilket fall så har du rätt om att det är olika diskussioner. /Simon9B (diskussion) 11 september 2014 kl. 19.15 (CEST)

Ferrotomb

Nu börjar användaren i fråga agera som Imperto (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter) och Anna Baldestarde (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). Jag anser därför att det är på tiden att vederbörande blockeras för gott. Tostarpadius (diskussion) 12 september 2014 kl. 08.08 (CEST)

Menar du att det är samma person bakom dessa konton? Imperto är väl inte blockerad? /Hangsna (diskussion) 12 september 2014 kl. 08.15 (CEST)
Nej, det behövdes inte, eftersom redigeringarna upphörde. Att det var ett marionettkonto var mer eller mindre allmänt känt. Detsamma gäller det vi nu diskuterar, vilket har framkommit i tidigare diskussioner. Tostarpadius (diskussion) 12 september 2014 kl. 08.22 (CEST)
@Tostarpadius: Det krävs hembesök för att blockera vederbörande för gott. -- Innocent bystander (diskussion) 12 september 2014 kl. 08.20 (CEST)
Givetvis, men det är bäst att få stopp på denna inkarnation. Tostarpadius (diskussion) 12 september 2014 kl. 08.22 (CEST)
Har användaren visat att hn blir bättre och bättre för varje ny inkarnation då? -- Innocent bystander (diskussion) 12 september 2014 kl. 11.33 (CEST)
Det brukar dröja innan det nya kontot dyker upp i diskussioner, i varje fall mer övergripande sådana. Det sker först när användaren så att säga blivit varm i kläderna i den gestalten. Tostarpadius (diskussion) 12 september 2014 kl. 11.48 (CEST)
Jag skulle vilja påstå att användaren inte blir bättre och bättre. Det är samma "slå splitt"-tendenser och ett allmänt provocerande och otrevligt beteende. Det skapar för det mesta konflikt, och det helt i onödan. dnm (d | b) 12 september 2014 kl. 18.31 (CEST)
De senaste 30 dagarna har Ferrotomb gjort två (2) inlägg i diskussioner. Båda dessa inlägg (1, 2) har varit på Malldiskussion:Pågår. Jag kan inte se att syftet med något av av inläggen skulle vara att så split eller skapa konflikt eller att de skulle vara otrevliga. /NH 12 september 2014 kl. 19.24 (CEST)
Redigeringskonfikt Redigeringskonflikt Redigeringskonfikt Precis. Tråden har nog snarare att göra med den utpekade användarens engagemang i just den malldisk. Mönstret går igen, sas. Ymer (diskussion) 12 september 2014 kl. 19.30 (CEST)
Jag uppfattade frågan som mer generell, alltså om hur användaren över tid betett sig. Hur användaren agerat nu vet jag inte och jag kan inte se det som relevant heller för den frågeställningen om hur användaren utvecklats över tid. dnm (d | b) 12 september 2014 kl. 19.28 (CEST)

Handlar detta om att personen bakom kontot, om det är samma, inte är önskvärd oavsett beteende och därför för all framtid ska hållas blockerad eller om något som gjorts med detta kontot så att detta kontot därför ska blockeras? - Averater (diskussion) 12 september 2014 kl. 19.42 (CEST)

Se Wikipedia:Kommentarer om_administreringen av Wikipedia/Arkiv 2014#Vad gäller runt Torvindus/Lamré/Imperto/Ferrotomb m.fl. alternativanvändare?. Yger (diskussion) 12 september 2014 kl. 19.47 (CEST)
Tack. Då verkar det enbart handla om huruvida Ferrotomb skött sig eller inte. Jag ser ingen som visat på något dåligt utan som NH påpekar har det i alla fall de senaste 30 dagarna varit bra. - Averater (diskussion) 12 september 2014 kl. 20.08 (CEST)
Den som inte ser att inläggen i den pågående diskussionen handlar just om det som dnm så förtjänstfullt framhåller som användarens huvudsyfte, nämligen att så split, har inte förstått mycket av mekanismerna i trollbeteende. Tostarpadius (diskussion) 12 september 2014 kl. 23.03 (CEST)
Varför väljer du att ge just Ferrotomb detta omdöme, då det är fler användare än hn som har starka synpunkter på mallen, eller kanske snarare på hur den ibland används? Är vi inte många fler som är ganska eller mycket trötta och bittra på WP och hur arbetet utförs här? Är detta inlägg också trolleri, då syftet med det verkar vara att peka ut ömma punkter hos en eller flera användare? -- Innocent bystander (diskussion) 13 september 2014 kl. 10.26 (CEST)
Om någon väljer att endast hoppa in och redigera i en diskussion på detta sätt är det ett trollbeteende, alldeles oavsett om man är marionett eller ej. Detta gäller inte övriga deltagare i samtalet. För egen del är jag mycket nöjt med samarbetsklimatet generellt. Tostarpadius (diskussion) 13 september 2014 kl. 13.22 (CEST)
@Innocent bystander: Det är alltså Ferrotombs agerande jag syftar på, inte Ditt. Tostarpadius (diskussion) 13 september 2014 kl. 13.24 (CEST)
Precis, och vad skiljer hn från alla oss andra i det här fallet? -- Innocent bystander (diskussion) 13 september 2014 kl. 13.34 (CEST)
Precis det jag sade: två redigeringar, båda i denna diskussion. Det är inte seriöst. Tostarpadius (diskussion) 14 september 2014 kl. 00.46 (CEST)
Detta är nu mitt sjätte inlägg i denna tråd och jag har varje gång sagt emot dig! Jag slår därmed Ferrotomb trefalt hittills. Varför är du mer känslig för mitt trollande än för hn's? Är det för att du vet att det är lättare att få andra att tycka att Imperto trollar än jag skulle göra det? Är det ett försök att avleda andra användares invändningar mot att du använder artikelrymden som sandlåda till ett beteende som du tror det finns större invändningar emot?
»Ada och Silla, hören mina ord; I Innocent bystanders hustrur, lyssnen till mitt tal: Se, en man dräper jag för vart sår jag får, och en yngling för var blånad jag får. Ja, sjufalt hämnad bliver Ferrotomb, men Innocent bystander sju- och sjuttiofalt.»
Gen. IV:23.
-- Innocent bystander (diskussion) 14 september 2014 kl. 09.33 (CEST)
Sakfrågan är helt ointressant när det handlar om trollbeteende. Du har gjort inlägg på ett antal andra ställen den senaste månaden. Det har inte Ferrotomb. Tostarpadius (diskussion) 14 september 2014 kl. 14.34 (CEST)
Om Ferrotomb enbart hade gjort de två diskussionsinläggen och inga andra editeringar under den senaste månaden hade jag lättare kunnat förstå ditt resonomang, men användaren har ju gjort flera andra editeringar (39 totalt). Två diskussionsinlägg av 39 editeringar, båda i en fråga där flera andra kommit med inlägg har jag svårt att se som något utpräglat trollande. / TernariusD 14 september 2014 kl. 16.05 (CEST)
Nåväl, jag hoppas att vederbörande liksom Imperto försvinner med svansen mellan benen. I annat fall kommer blockeringen förr eller senare. Tostarpadius (diskussion) 14 september 2014 kl. 23.51 (CEST)
Låt skötsamma konton vara, och blockera användare först när de börjar med grovt språk, oavsett vilka de är. Jaga bara marionetter vid stark misstanke om manipulerade omröstningar eller grova personuppgiftskränkningar/hot och liknande. Hur bedöms egentligen alla dessa marionettmisstankar? J 1982 (diskussion) 13 september 2014 kl. 14.46 (CEST)

Tillbakarullning

Vet ej om jag lägger denna fråga rätt. Flytta den annars. Det har hänt tre gånger nu att jag inte har kunnat rulla tillbaka redigeringar av IP-nummer. Det gäller klotter och sedan ser det ut som om IP-numret har raderat sitt eget klotter (men det står inte att det är tillbakarullat). Ser jag skrivet klotter, som på detta exempel och kollar bak lite vill jag rulla tillbaks så att jag inte missar om de lägger till mycket klotter och sedan tar bort hälften själva (har hänt), men det gick inte. Det andra exemplet är samma IP-nummer, om ni tittar i dess historik. Det tredje var igår kväll och jag kommer inte ihåg numret. Vad är problemet/vad gör jag för fel, eftersom det fungerat innan. Adville (diskussion) 15 september 2014 kl. 10.53 (CEST)

Nej, det stämmer, det går inte att rulla tillbaka en användares redigeringar, om användaren själv har ogjort dem. Å andra sidan är det ju inte heller nödvändigt. Det viktiga är ju att den korrekta texten är den aktuella texten. Stigfinnare (diskussion) 15 september 2014 kl. 11.01 (CEST)
Det stämmer, men om användaren rullar tillbaka själv, borde det inte stå då? (på exemplet från igår stod halva texten i kursivt att det var ogjort... det gör det inte på detta exemplet och då vet man inte att användaren har gjort det. Kanske bara raderat sitt eget klotter och sparat igen... men man vet ju inte). Adville (diskussion) 15 september 2014 kl. 11.04 (CEST)
IP-nummer och nya användare kan inte rulla tillbaka. De kan återställa, det kan alla, men man väljer själv vad man har som redigeringskommentar då. Du kan i teorin "rulla tillbaka" om någon har gjort två redigeringar vari netto ingen skillnad finns, men tillbakarullningen kan tekniskt inte sparas om den inte gör någon skillnad, så är det med alla noll-redigeringar. - Innocent bystander (diskussion) 15 september 2014 kl. 11.58 (CEST)
Förstår jag rätt: det enklaste är att rulla tillbaka, om klottret redan är ogjort misslyckas det. Är felmeddelandet vettigt? Utan tillbakarullning (eller t.ex. ogör-redigering) behövs en diff för att man skall veta att klottret är borta. Hur som helst bör man dock vara påpasslig om fler än en redigerat, t.ex två kompisar som klottrat turvis, eller en seriös användare som gjort oberoende ändringar under pågående klotter. --LPfi (diskussion) 16 september 2014 kl. 11.02 (CEST)