Misofoni: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikipedia
Innehåll som lades till Innehåll som raderades
Servalen (Diskussion | Bidrag)
Ingen redigeringssammanfattning
Servalen (Diskussion | Bidrag)
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
'''Misofoni''' (eller '''selektivt ljudkänslighetssyndrom,''' eller på engelska '''''selective sound sensitivity syndrome''')'',<ref>{{webbref|författare=M Neal, A E Cavanna|url=http://jnnp.bmj.com/content/83/10/e1.13|titel=P3 Selective sound sensitivity syndrome (misophonia) and Tourette syndrome &#124; Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry|utgivare=Jnnp.bmj.com|datum=2012-09-07|hämtdatum=2019-06-11}}</ref> är ett sällan diagnosticerat tillstånd som många tror har sin grund i [[neurologi]]. Misofoni innebär nedsatt tolerans för specifika ljud eller deras associerade stimuli, eller signaler. Dessa signaler, som kallas "triggers", upplevs som obehagliga eller plågsamma och tenderar att framkalla starka negativa emotionella, fysiologiska och beteendemässiga reaktioner som inte ses hos de flesta andra människor.<ref>{{Tidskriftsref|rubrik=Consensus Definition of Misophonia: A Delphi Study|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8969743/|tidskrift=Frontiers in Neuroscience|år=2022-03-17|hämtdatum=2023-06-29|issn=1662-4548|sid=841816|volym=16|doi=10.3389/fnins.2022.841816|pmc=8969743|pmid=35368272|förnamn=Susan E.|efternamn=Swedo|förnamn2=David M.|efternamn2=Baguley|förnamn3=Damiaan|efternamn3=Denys|förnamn4=Laura J.|efternamn4=Dixon|förnamn5=Mercede|efternamn5=Erfanian|förnamn6=Alessandra|efternamn6=Fioretti}}</ref>
'''Misofoni''' (eller '''selektivt ljudkänslighetssyndrom,''' eller på engelska '''''selective sound sensitivity syndrome''')'',<ref>{{webbref|författare=M Neal, A E Cavanna|url=http://jnnp.bmj.com/content/83/10/e1.13|titel=P3 Selective sound sensitivity syndrome (misophonia) and Tourette syndrome &#124; Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry|utgivare=Jnnp.bmj.com|datum=2012-09-07|hämtdatum=2019-06-11}}</ref> är ett sällan diagnosticerat tillstånd som många tror har sin grund i [[neurologi]]. Misofoni innebär nedsatt tolerans för specifika ljud eller deras associerade stimuli, eller signaler. Dessa signaler, som kallas "triggers", upplevs som obehagliga eller plågsamma och tenderar att framkalla starka negativa emotionella, fysiologiska och beteendemässiga reaktioner som inte ses hos de flesta andra människor.<ref name=":1">{{Tidskriftsref|rubrik=Consensus Definition of Misophonia: A Delphi Study|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8969743/|tidskrift=Frontiers in Neuroscience|år=2022-03-17|hämtdatum=2023-06-29|issn=1662-4548|sid=841816|volym=16|doi=10.3389/fnins.2022.841816|pmc=8969743|pmid=35368272|förnamn=Susan E.|efternamn=Swedo|förnamn2=David M.|efternamn2=Baguley|förnamn3=Damiaan|efternamn3=Denys|förnamn4=Laura J.|efternamn4=Dixon|förnamn5=Mercede|efternamn5=Erfanian|förnamn6=Alessandra|efternamn6=Fioretti}}</ref>


Misofoni och misofoniska symtom kan negativt påverka förmågan att uppnå livsmål och njuta av sociala situationer. Det uppmärksammades först 2001,<ref name=":0">{{Webbref|url=http://www.hazell.plus.com/iths/papers1/DST_NL2_PJMJ.pdf|titel=Components of decreased sound tolerance : hyperacusis, misophonia, phonophobia.|hämtdatum=29 juli 2023|datum=2 juli 2001}}</ref> diagnosen finns dock inte med i varken DSM-5 eller ICD-10, men det har föreslagits att tillståndet ska klassas som en fristående [[psykisk sjukdom]].<ref>{{webbref|url=http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0054706 |titel=Misophonia: Diagnostic Criteria for a New Psychiatric Disorder |utgivare=Journals.plos.org |datum=2013-01-23 |hämtdatum=2019-06-11}}</ref>
Misofoni och misofoniska symtom kan negativt påverka förmågan att uppnå livsmål och njuta av sociala situationer. Det uppmärksammades först 2001,<ref name=":0">{{Webbref|url=http://www.hazell.plus.com/iths/papers1/DST_NL2_PJMJ.pdf|titel=Components of decreased sound tolerance : hyperacusis, misophonia, phonophobia.|hämtdatum=29 juli 2023|datum=2 juli 2001}}</ref> diagnosen finns dock inte med i varken DSM-5 eller ICD-10, men det har föreslagits att tillståndet ska klassas som en fristående [[psykisk sjukdom]].<ref>{{webbref|url=http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0054706 |titel=Misophonia: Diagnostic Criteria for a New Psychiatric Disorder |utgivare=Journals.plos.org |datum=2013-01-23 |hämtdatum=2019-06-11}}</ref>


Reaktionerna på utlösande ljud varierar från irritation till ilska, med möjlig aktivering av [[Flykt- och kamprespons|flykt- och kampresponsen]]. Misofoni verkar inte framkallas av ljudets styrka, utan snarare av dess specifika mönster eller betydelse för den som lyssnar. Triggers är ofta repetitiva stimuli och är främst, men inte uteslutande, relaterade till människokroppen, såsom att tugga, äta, smacka med läpparna, slurpa, hosta, rensa halsen och svälja. När ett trigger-stimulus har upptäckts kan personer med misofoni ha svårt att distrahera sig från stimulus och kan uppleva lidande, ångest och/eller försämrad social, yrkesmässig eller akademisk funktion. Uttrycket av misofonisymtomen varierar, liksom svårighetsgraden, som varierar från mild till svår. Vissa personer med misofoni är medvetna om att deras reaktioner på misofoniska triggers är oproportionerliga i förhållande till omständigheterna. Symtom på misofoni uppträder vanligtvis först i barndomen eller tidiga tonåren.<ref>{{Tidskriftsref|rubrik=Consensus Definition of Misophonia: A Delphi Study|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8969743/|tidskrift=Frontiers in Neuroscience|år=2022-03-17|hämtdatum=2023-06-29|issn=1662-4548|sid=841816|volym=16|doi=10.3389/fnins.2022.841816|pmc=8969743|pmid=35368272|förnamn=Susan E.|efternamn=Swedo|förnamn2=David M.|efternamn2=Baguley|förnamn3=Damiaan|efternamn3=Denys|förnamn4=Laura J.|efternamn4=Dixon|förnamn5=Mercede|efternamn5=Erfanian|förnamn6=Alessandra|efternamn6=Fioretti}}</ref>
Reaktionerna på utlösande ljud varierar från irritation till ilska, med möjlig aktivering av [[Flykt- och kamprespons|flykt- och kampresponsen]]. Misofoni verkar inte framkallas av ljudets styrka, utan snarare av dess specifika mönster eller betydelse för den som lyssnar. Triggers är ofta repetitiva stimuli och är främst, men inte uteslutande, relaterade till människokroppen, såsom att tugga, äta, smacka med läpparna, slurpa, hosta, rensa halsen och svälja. När ett trigger-stimulus har upptäckts kan personer med misofoni ha svårt att distrahera sig från stimulus och kan uppleva lidande, ångest och/eller försämrad social, yrkesmässig eller akademisk funktion. Uttrycket av misofonisymtomen varierar, liksom svårighetsgraden, som varierar från mild till svår. Vissa personer med misofoni är medvetna om att deras reaktioner på misofoniska triggers är oproportionerliga i förhållande till omständigheterna. Symtom på misofoni uppträder vanligtvis först i barndomen eller tidiga tonåren.<ref name=":1" />


== Termens ursprung ==
== Termens ursprung ==
Rad 10: Rad 10:
Termen användes för första gången i en expertgranskad tidskrift 2002.<ref>{{Webbref|titel=Portico|url=https://access.portico.org/Portico/auView?auId=ark:/27927/pgf1b75bc57|verk=access.portico.org|hämtdatum=2023-06-29}}</ref>
Termen användes för första gången i en expertgranskad tidskrift 2002.<ref>{{Webbref|titel=Portico|url=https://access.portico.org/Portico/auView?auId=ark:/27927/pgf1b75bc57|verk=access.portico.org|hämtdatum=2023-06-29}}</ref>


"Misofoni" kommer från de [[Klassisk grekiska|forngrekiska]] orden μῖσος, "hat", och φωνή, "ljud", kan översättas till "hata ljud" och myntades för att skilja tillståndet från andra former av nedsatt ljudtolerans såsom [[hyperakusi]] (överkänslighet mot vissa frekvenser och volymintervall) och [[fonofobi]] (rädsla för ljud).<ref>{{Tidskriftsref|rubrik=Misophonia: current perspectives|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4547634/|tidskrift=Neuropsychiatric Disease and Treatment|år=2015-08-18|hämtdatum=2023-06-29|issn=1176-6328|sid=2117–2123|volym=11|doi=10.2147/NDT.S81438|pmc=4547634|pmid=26316758|förnamn=Andrea E|efternamn=Cavanna|förnamn2=Stefano|efternamn2=Seri}}</ref><ref>{{Tidskriftsref|rubrik=What is misophonia and how can we treat it?|url=http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1586/14737175.2014.892418|tidskrift=Expert Review of Neurotherapeutics|år=2014-04|hämtdatum=2023-06-29|issn=1473-7175|sid=357–359|volym=14|nummer=4|doi=10.1586/14737175.2014.892418|språk=en|förnamn=Andrea E|efternamn=Cavanna}}</ref><ref name=":0" />
"Misofoni" kommer från de [[Klassisk grekiska|forngrekiska]] orden μῖσος, "hat", och φωνή, "ljud", kan översättas till "hata ljud" och myntades för att skilja tillståndet från andra former av nedsatt ljudtolerans såsom [[hyperakusi]] (överkänslighet mot vissa frekvenser och volymintervall) och [[fonofobi]] (rädsla för ljud).<ref name=":2">{{Tidskriftsref|rubrik=Misophonia: current perspectives|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4547634/|tidskrift=Neuropsychiatric Disease and Treatment|år=2015-08-18|hämtdatum=2023-06-29|issn=1176-6328|sid=2117–2123|volym=11|doi=10.2147/NDT.S81438|pmc=4547634|pmid=26316758|förnamn=Andrea E|efternamn=Cavanna|förnamn2=Stefano|efternamn2=Seri}}</ref><ref>{{Tidskriftsref|rubrik=What is misophonia and how can we treat it?|url=http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1586/14737175.2014.892418|tidskrift=Expert Review of Neurotherapeutics|år=2014-04|hämtdatum=2023-06-29|issn=1473-7175|sid=357–359|volym=14|nummer=4|doi=10.1586/14737175.2014.892418|språk=en|förnamn=Andrea E|efternamn=Cavanna}}</ref><ref name=":0" />

== Tecken och symtom ==
Fram till 2016 var litteraturen om misofoni begränsad.<ref name=":3">{{Tidskriftsref|rubrik=Investigating Misophonia: A Review of the Empirical Literature, Clinical Implications, and a Research Agenda|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5808324/|tidskrift=Frontiers in Neuroscience|år=2018-02-07|hämtdatum=2023-06-29|issn=1662-4548|sid=36|volym=12|doi=10.3389/fnins.2018.00036|pmc=5808324|pmid=29467604|förnamn=Jennifer J.|efternamn=Brout|förnamn2=Miren|efternamn2=Edelstein|förnamn3=Mercede|efternamn3=Erfanian|förnamn4=Michael|efternamn4=Mannino|förnamn5=Lucy J.|efternamn5=Miller|förnamn6=Romke|efternamn6=Rouw}}</ref> Några inledande små studier visade att personer med misofoni i allmänhet har starka negativa känslor, tankar och fysiska reaktioner på specifika ljud, som i litteraturen kallas "triggerljud". Dessa ljud verkar vanligtvis tysta för andra, men kan verka höga för personen med misofoni, som om de inte kan höra något annat än ljudet. En studie visade att cirka 80 % av ljuden var relaterade till munnen (t.ex. äta, slurpa, tugga eller poppa tuggummi, viska, vissla, snyta sig) och cirka 60 % var repetitiva. Men nyare forskning ger neurala bevis för triggers som inte har med mun och ansikte att göra.<ref>{{Tidskriftsref|rubrik=Neural evidence for non-orofacial triggers in mild misophonia|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9397125/|tidskrift=Frontiers in Neuroscience|år=2022-08-09|hämtdatum=2023-06-29|issn=1662-4548|sid=880759|volym=16|doi=10.3389/fnins.2022.880759|pmc=9397125|pmid=36017175|förnamn=Heather A.|efternamn=Hansen|förnamn2=Patricia|efternamn2=Stefancin|förnamn3=Andrew B.|efternamn3=Leber|förnamn4=Zeynep M.|efternamn4=Saygin}}</ref> En visuell trigger kan utvecklas i samband med triggerljudet,<ref name=":3" /><ref name=":4">{{Tidskriftsref|rubrik=Misophonia: An Overview|url=http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0034-1372525|tidskrift=Seminars in Hearing|år=2014-05|hämtdatum=2023-06-29|issn=0734-0451|sid=084–091|volym=35|nummer=02|doi=10.1055/s-0034-1372525|språk=en|förnamn=Diane F.|efternamn=Duddy|förnamn2=Kristi A. M.|efternamn2=Oeding}}</ref> och en misofonisk reaktion kan uppstå i frånvaro av ett ljud (exempel inkluderar bengungande, hårsnurrande och fingerpekning).<ref>{{Tidskriftsref|rubrik=Misophonia: current perspectives|url=https://www.dovepress.com/misophonia-current-perspectives-peer-reviewed-fulltext-article-NDT|tidskrift=Neuropsychiatric Disease and Treatment|år=2015-08-18|hämtdatum=2023-06-29|sid=2117–2123|volym=11|doi=10.2147/NDT.S81438|språk=English|förnamn=Andrea E.|efternamn=Cavanna|förnamn2=Stefano|efternamn2=Seri}}</ref><ref name=":5">{{Tidskriftsref|rubrik=‘Mastication rage’: a review of misophonia – an under-recognised symptom of psychiatric relevance?|url=http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1039856215613010|tidskrift=Australasian Psychiatry|år=2016-04|hämtdatum=2023-06-29|issn=1039-8562|sid=195–197|volym=24|nummer=2|doi=10.1177/1039856215613010|språk=en|förnamn=George|efternamn=Bruxner}}</ref>

Reaktioner på utlösande faktorer kan variera från milda (ångest, obehag och/eller avsky) till allvarliga (raseri, ilska, hat, panik, rädsla och/eller känslomässigt lidande).<ref name=":1" /> Reaktioner på utlösande faktorer kan omfatta aggression mot ljudets ursprung, att lämna det, stanna kvar i dess närvaro men lida, försöka blockera det eller försöka härma ljudet.<ref name=":4" /> Reaktioner kan också omfatta fysiska reaktioner som ökad hjärtfrekvens, tryck över bröst och huvud samt högt blodtryck.<ref name=":2" />

Den första misofoniska reaktionen kan inträffa när en person är ung, ofta mellan 9 och 13 år,<ref name=":1" /> och kan komma från någon i en nära relation eller från ett husdjur.<ref name=":4" />

Rädsla och ångest i samband med triggerljud kan leda till att personen undviker viktiga sociala och andra interaktioner som kan utsätta dem för dessa ljud. Detta undvikande och andra beteenden kan göra det svårare för personer med detta tillstånd att uppnå sina mål och njuta av interpersonella interaktioner.<ref name=":2" /> Det kan också ha en betydande negativ effekt på deras karriärer och relationer.<ref name=":6">{{Tidskriftsref|rubrik=Misophonia: physiological investigations and case descriptions|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3691507/|tidskrift=Frontiers in Human Neuroscience|år=2013-06-25|hämtdatum=2023-06-29|issn=1662-5161|sid=296|volym=7|doi=10.3389/fnhum.2013.00296|pmc=3691507|pmid=23805089|förnamn=Miren|efternamn=Edelstein|förnamn2=David|efternamn2=Brang|förnamn3=Romke|efternamn3=Rouw|förnamn4=Vilayanur S.|efternamn4=Ramachandran}}</ref>

== Mekanism ==
Misofonins mekanism är ännu inte helt klarlagd, men det verkar som om den kan orsakas av en dysfunktion i det centrala nervsystemet i hjärnan och inte i öronen.<ref name=":3" /><ref name=":5" /> Ljudets upplevda ursprung och sammanhang verkar spela en viktig roll för att utlösa en reaktion.<ref name=":5" />

En studie från 2017<ref>{{Tidskriftsref|rubrik=The Brain Basis for Misophonia|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5321671/|tidskrift=Current Biology|år=2017-02-20|hämtdatum=2023-06-29|issn=0960-9822|sid=527–533|volym=27|nummer=4|doi=10.1016/j.cub.2016.12.048|pmc=5321671|pmid=28162895|förnamn=Sukhbinder|efternamn=Kumar|förnamn2=Olana|efternamn2=Tansley-Hancock|förnamn3=William|efternamn3=Sedley|förnamn4=Joel S.|efternamn4=Winston|förnamn5=Martina F.|efternamn5=Callaghan|förnamn6=Micah|efternamn6=Allen}}</ref> visade att den främre [[Insula (anatomi)|insulära hjärnbarken]] (som spelar en roll både för känslor som ilska och för att integrera input utifrån, t.ex. ljud, med input från organ som hjärta och lungor) orsakar mer aktivitet i andra delar av hjärnan som svar på triggers, särskilt i de delar som ansvarar för långtidsminnen, rädsla och andra känslor. Studien visade också att personer med misofoni har högre halter av [[myelin]] (en fet substans som omsluter nervceller i hjärnan för att ge elektrisk isolering). Det är oklart om myelin är en orsak till eller en effekt av misofoni och dess utlösning av andra hjärnområden.<ref>{{Webbref|titel=Misophonia: When sounds really do make you|url=https://www.health.harvard.edu/blog/misophonia-sounds-really-make-crazy-2017042111534|verk=Harvard Health|datum=2017-04-21|hämtdatum=2023-06-29|språk=en}}</ref>

En studie från 2021 visade att [[Motorbark|motorbarken]], en del av hjärnan som representerar läpp-, käk- och munrörelser, har ökad aktivering för typiska triggerljud mycket mer än för aversiva eller neutrala ljud hos personer som lider av misofoni. Man fann också förbättrad funktionell konnektivitet mellan [[Motorbark|motorbarken]] och [[Hörselbark|hörselbarken]] under ljudperception för alla ljud. Vidare rapporterades funktionell fMRI-konnektivitet i viloläge mellan [[Motorbark|motorbarken]] och sekundära auditiva och visuella hjärnområden samt sekundär interoceptiv cortex (vänster anterior insula). Detta tyder på att misofoni, som vanligtvis betraktas som en störning i ljudkänslobearbetningen, är ett resultat av överaktivering av det motoriska spegelneuronsystemet som är involverat i att producera de rörelser som associeras med dessa triggerljud eller bilder.<ref>{{Tidskriftsref|rubrik=The Motor Basis for Misophonia|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8244967/|tidskrift=The Journal of Neuroscience|år=2021-06-30|hämtdatum=2023-06-29|issn=0270-6474|sid=5762–5770|volym=41|nummer=26|doi=10.1523/JNEUROSCI.0261-21.2021|pmc=8244967|pmid=34021042|förnamn=Sukhbinder|efternamn=Kumar|förnamn2=Pradeep|efternamn2=Dheerendra|förnamn3=Mercede|efternamn3=Erfanian|förnamn4=Ester|efternamn4=Benzaquén|förnamn5=William|efternamn5=Sedley|förnamn6=Phillip E.|efternamn6=Gander}}</ref>

== Diagnos ==
År 2022 samlades kliniska och vetenskapliga ledare för att skapa en konsensusdefinition av misofoni,<ref name=":1" /> där man enades om att det är en störning som innebär minskad tolerans för specifika ljud och deras associerade stimuli. Innan denna konsensusdefinition nåddes diskuterade forskare och kliniker hur misofoni skulle beskrivas och definieras, vilket har begränsat jämförelsen av kohortstudier och hindrat utvecklingen av standarddiagnostiska kriterier.<ref name=":1" />

Misofoni skiljer sig från [[hyperakusi]], som inte är specifikt för ett visst ljud och inte innebär en liknande stark reaktion, och från [[fonofobi]], som är en rädsla för höga ljud,<ref name=":4" /> men alla tillstånd kan förekomma.<ref>{{Bokref|titel=Chapter 21 - Decreased sound tolerance: hyperacusis, misophonia, diplacousis, and polyacousis|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444626301000214|utgivare=Elsevier|datum=2015-01-01|hämtdatum=2023-06-29|sid=375–387|volym=129|serie=The Human Auditory System|språk=en|förnamn=Pawel J.|efternamn=Jastreboff|redaktör=Michael J. Aminoff, François Boller, Dick F. Swaab}}</ref> Det finns inga standardiserade diagnostiska kriterier,<ref name=":3" /><ref name=":4" /> och många läkare är omedvetna om störningen.<ref name=":1" />

Studier visar att misofoni ofta har relaterade samsjuklighetstillstånd, inklusive [[humörstörningar]], [[ångeststörningar]], [[ADHD]], [[OCD]], [[depressiva störningar]] och [[Autismspektrumtillstånd|autism]].<ref>{{Tidskriftsref|rubrik=Clinical characteristics, impairment, and psychiatric morbidity in 102 youth with misophonia|url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032722014422|tidskrift=Journal of Affective Disorders|år=2023-03-01|hämtdatum=2023-06-29|issn=0165-0327|sid=395–402|volym=324|doi=10.1016/j.jad.2022.12.083|språk=en|förnamn=Andrew G.|efternamn=Guzick|förnamn2=Matti|efternamn2=Cervin|förnamn3=Eleanor E. A.|efternamn3=Smith|förnamn4=Jane|efternamn4=Clinger|förnamn5=Isabel|efternamn5=Draper|förnamn6=Wayne K.|efternamn6=Goodman}}</ref><ref>{{Tidskriftsref|rubrik=A Preliminary Investigation of the Association Between Misophonia and Symptoms of Psychopathology and Personality Disorders|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7840505/|tidskrift=Frontiers in Psychology|år=2021-01-14|hämtdatum=2023-06-29|issn=1664-1078|sid=519681|volym=11|doi=10.3389/fpsyg.2020.519681|pmc=7840505|pmid=33519567|förnamn=Clair|efternamn=Cassiello-Robbins|förnamn2=Deepika|efternamn2=Anand|förnamn3=Kibby|efternamn3=McMahon|förnamn4=Jennifer|efternamn4=Brout|förnamn5=Lisalynn|efternamn5=Kelley|förnamn6=M. Zachary|efternamn6=Rosenthal}}</ref> Forskning har visat att misofoni kan vara genetiskt betingat, men det behövs mer forskning för att bekräfta detta.<ref name=":6" /> Det verkar som om misofoni kan förekomma ensamt eller tillsammans med andra hälso-, utvecklings- och psykiatriska problem.<ref name=":1" /> När läkare försöker diagnostisera en patient med misofoni förväxlar de ibland symptomen med ångestsyndrom, bipolär sjukdom eller tvångssyndrom.<ref name=":1" />


== Referenser ==
== Referenser ==

Versionen från 29 juni 2023 kl. 12.58

Misofoni (eller selektivt ljudkänslighetssyndrom, eller på engelska selective sound sensitivity syndrome),[1] är ett sällan diagnosticerat tillstånd som många tror har sin grund i neurologi. Misofoni innebär nedsatt tolerans för specifika ljud eller deras associerade stimuli, eller signaler. Dessa signaler, som kallas "triggers", upplevs som obehagliga eller plågsamma och tenderar att framkalla starka negativa emotionella, fysiologiska och beteendemässiga reaktioner som inte ses hos de flesta andra människor.[2]

Misofoni och misofoniska symtom kan negativt påverka förmågan att uppnå livsmål och njuta av sociala situationer. Det uppmärksammades först 2001,[3] diagnosen finns dock inte med i varken DSM-5 eller ICD-10, men det har föreslagits att tillståndet ska klassas som en fristående psykisk sjukdom.[4]

Reaktionerna på utlösande ljud varierar från irritation till ilska, med möjlig aktivering av flykt- och kampresponsen. Misofoni verkar inte framkallas av ljudets styrka, utan snarare av dess specifika mönster eller betydelse för den som lyssnar. Triggers är ofta repetitiva stimuli och är främst, men inte uteslutande, relaterade till människokroppen, såsom att tugga, äta, smacka med läpparna, slurpa, hosta, rensa halsen och svälja. När ett trigger-stimulus har upptäckts kan personer med misofoni ha svårt att distrahera sig från stimulus och kan uppleva lidande, ångest och/eller försämrad social, yrkesmässig eller akademisk funktion. Uttrycket av misofonisymtomen varierar, liksom svårighetsgraden, som varierar från mild till svår. Vissa personer med misofoni är medvetna om att deras reaktioner på misofoniska triggers är oproportionerliga i förhållande till omständigheterna. Symtom på misofoni uppträder vanligtvis först i barndomen eller tidiga tonåren.[2]

Termens ursprung

Termen myntades 2001 av professor Pawel Jastreboff och doktor Margaret M. Jastreboff, med hjälp av klassicisten Guy Lee,[5][6] som introducerade den i sin artikel "Hyperacusis".[7]

Termen användes för första gången i en expertgranskad tidskrift 2002.[8]

"Misofoni" kommer från de forngrekiska orden μῖσος, "hat", och φωνή, "ljud", kan översättas till "hata ljud" och myntades för att skilja tillståndet från andra former av nedsatt ljudtolerans såsom hyperakusi (överkänslighet mot vissa frekvenser och volymintervall) och fonofobi (rädsla för ljud).[9][10][3]

Tecken och symtom

Fram till 2016 var litteraturen om misofoni begränsad.[11] Några inledande små studier visade att personer med misofoni i allmänhet har starka negativa känslor, tankar och fysiska reaktioner på specifika ljud, som i litteraturen kallas "triggerljud". Dessa ljud verkar vanligtvis tysta för andra, men kan verka höga för personen med misofoni, som om de inte kan höra något annat än ljudet. En studie visade att cirka 80 % av ljuden var relaterade till munnen (t.ex. äta, slurpa, tugga eller poppa tuggummi, viska, vissla, snyta sig) och cirka 60 % var repetitiva. Men nyare forskning ger neurala bevis för triggers som inte har med mun och ansikte att göra.[12] En visuell trigger kan utvecklas i samband med triggerljudet,[11][13] och en misofonisk reaktion kan uppstå i frånvaro av ett ljud (exempel inkluderar bengungande, hårsnurrande och fingerpekning).[14][15]

Reaktioner på utlösande faktorer kan variera från milda (ångest, obehag och/eller avsky) till allvarliga (raseri, ilska, hat, panik, rädsla och/eller känslomässigt lidande).[2] Reaktioner på utlösande faktorer kan omfatta aggression mot ljudets ursprung, att lämna det, stanna kvar i dess närvaro men lida, försöka blockera det eller försöka härma ljudet.[13] Reaktioner kan också omfatta fysiska reaktioner som ökad hjärtfrekvens, tryck över bröst och huvud samt högt blodtryck.[9]

Den första misofoniska reaktionen kan inträffa när en person är ung, ofta mellan 9 och 13 år,[2] och kan komma från någon i en nära relation eller från ett husdjur.[13]

Rädsla och ångest i samband med triggerljud kan leda till att personen undviker viktiga sociala och andra interaktioner som kan utsätta dem för dessa ljud. Detta undvikande och andra beteenden kan göra det svårare för personer med detta tillstånd att uppnå sina mål och njuta av interpersonella interaktioner.[9] Det kan också ha en betydande negativ effekt på deras karriärer och relationer.[16]

Mekanism

Misofonins mekanism är ännu inte helt klarlagd, men det verkar som om den kan orsakas av en dysfunktion i det centrala nervsystemet i hjärnan och inte i öronen.[11][15] Ljudets upplevda ursprung och sammanhang verkar spela en viktig roll för att utlösa en reaktion.[15]

En studie från 2017[17] visade att den främre insulära hjärnbarken (som spelar en roll både för känslor som ilska och för att integrera input utifrån, t.ex. ljud, med input från organ som hjärta och lungor) orsakar mer aktivitet i andra delar av hjärnan som svar på triggers, särskilt i de delar som ansvarar för långtidsminnen, rädsla och andra känslor. Studien visade också att personer med misofoni har högre halter av myelin (en fet substans som omsluter nervceller i hjärnan för att ge elektrisk isolering). Det är oklart om myelin är en orsak till eller en effekt av misofoni och dess utlösning av andra hjärnområden.[18]

En studie från 2021 visade att motorbarken, en del av hjärnan som representerar läpp-, käk- och munrörelser, har ökad aktivering för typiska triggerljud mycket mer än för aversiva eller neutrala ljud hos personer som lider av misofoni. Man fann också förbättrad funktionell konnektivitet mellan motorbarken och hörselbarken under ljudperception för alla ljud. Vidare rapporterades funktionell fMRI-konnektivitet i viloläge mellan motorbarken och sekundära auditiva och visuella hjärnområden samt sekundär interoceptiv cortex (vänster anterior insula). Detta tyder på att misofoni, som vanligtvis betraktas som en störning i ljudkänslobearbetningen, är ett resultat av överaktivering av det motoriska spegelneuronsystemet som är involverat i att producera de rörelser som associeras med dessa triggerljud eller bilder.[19]

Diagnos

År 2022 samlades kliniska och vetenskapliga ledare för att skapa en konsensusdefinition av misofoni,[2] där man enades om att det är en störning som innebär minskad tolerans för specifika ljud och deras associerade stimuli. Innan denna konsensusdefinition nåddes diskuterade forskare och kliniker hur misofoni skulle beskrivas och definieras, vilket har begränsat jämförelsen av kohortstudier och hindrat utvecklingen av standarddiagnostiska kriterier.[2]

Misofoni skiljer sig från hyperakusi, som inte är specifikt för ett visst ljud och inte innebär en liknande stark reaktion, och från fonofobi, som är en rädsla för höga ljud,[13] men alla tillstånd kan förekomma.[20] Det finns inga standardiserade diagnostiska kriterier,[11][13] och många läkare är omedvetna om störningen.[2]

Studier visar att misofoni ofta har relaterade samsjuklighetstillstånd, inklusive humörstörningar, ångeststörningar, ADHD, OCD, depressiva störningar och autism.[21][22] Forskning har visat att misofoni kan vara genetiskt betingat, men det behövs mer forskning för att bekräfta detta.[16] Det verkar som om misofoni kan förekomma ensamt eller tillsammans med andra hälso-, utvecklings- och psykiatriska problem.[2] När läkare försöker diagnostisera en patient med misofoni förväxlar de ibland symptomen med ångestsyndrom, bipolär sjukdom eller tvångssyndrom.[2]

Referenser

 1. ^ M Neal, A E Cavanna (7 september 2012). ”P3 Selective sound sensitivity syndrome (misophonia) and Tourette syndrome | Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry”. Jnnp.bmj.com. http://jnnp.bmj.com/content/83/10/e1.13. Läst 11 juni 2019. 
 2. ^ [a b c d e f g h i] Swedo, Susan E.; Baguley, David M.; Denys, Damiaan; Dixon, Laura J.; Erfanian, Mercede; Fioretti, Alessandra (2022-03-17). ”Consensus Definition of Misophonia: A Delphi Study”. Frontiers in Neuroscience 16: sid. 841816. doi:10.3389/fnins.2022.841816. ISSN 1662-4548. PMID 35368272. PMC: 8969743. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8969743/. Läst 29 juni 2023. 
 3. ^ [a b] ”Components of decreased sound tolerance : hyperacusis, misophonia, phonophobia.”. 2 juli 2001. http://www.hazell.plus.com/iths/papers1/DST_NL2_PJMJ.pdf. Läst 29 juli 2023. 
 4. ^ ”Misophonia: Diagnostic Criteria for a New Psychiatric Disorder”. Journals.plos.org. 23 januari 2013. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0054706. Läst 11 juni 2019. 
 5. ^ ”Misophonia” (på amerikansk engelska). Tinnitus & Hyperacusis Center. https://www.tinnitus-pjj.com/misophonia/. Läst 29 juni 2023. 
 6. ^ Freytas-Tamura, Kimiko de (3 februari 2017). ”Misophonia Sufferers: Scientists May Have Found the Root of Your Pain” (på amerikansk engelska). The New York Times. ISSN 0362-4331. https://www.nytimes.com/2017/02/03/health/sounds-people-hate.html. Läst 29 juni 2023. 
 7. ^ Jastreboff, Margaret M. Jastreboff,Pawel J.. ”Hyperacusis” (på engelska). AudiologyOnline. https://www.audiologyonline.com/articles/hyperacusis-1223. Läst 29 juni 2023. 
 8. ^ ”Portico”. access.portico.org. https://access.portico.org/Portico/auView?auId=ark:/27927/pgf1b75bc57. Läst 29 juni 2023. 
 9. ^ [a b c] Cavanna, Andrea E; Seri, Stefano (2015-08-18). ”Misophonia: current perspectives”. Neuropsychiatric Disease and Treatment 11: sid. 2117–2123. doi:10.2147/NDT.S81438. ISSN 1176-6328. PMID 26316758. PMC: 4547634. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4547634/. Läst 29 juni 2023. 
 10. ^ Cavanna, Andrea E (2014-04). ”What is misophonia and how can we treat it?” (på engelska). Expert Review of Neurotherapeutics 14 (4): sid. 357–359. doi:10.1586/14737175.2014.892418. ISSN 1473-7175. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1586/14737175.2014.892418. Läst 29 juni 2023. 
 11. ^ [a b c d] Brout, Jennifer J.; Edelstein, Miren; Erfanian, Mercede; Mannino, Michael; Miller, Lucy J.; Rouw, Romke (2018-02-07). ”Investigating Misophonia: A Review of the Empirical Literature, Clinical Implications, and a Research Agenda”. Frontiers in Neuroscience 12: sid. 36. doi:10.3389/fnins.2018.00036. ISSN 1662-4548. PMID 29467604. PMC: 5808324. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5808324/. Läst 29 juni 2023. 
 12. ^ Hansen, Heather A.; Stefancin, Patricia; Leber, Andrew B.; Saygin, Zeynep M. (2022-08-09). ”Neural evidence for non-orofacial triggers in mild misophonia”. Frontiers in Neuroscience 16: sid. 880759. doi:10.3389/fnins.2022.880759. ISSN 1662-4548. PMID 36017175. PMC: 9397125. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9397125/. Läst 29 juni 2023. 
 13. ^ [a b c d e] Duddy, Diane F.; Oeding, Kristi A. M. (2014-05). ”Misophonia: An Overview” (på engelska). Seminars in Hearing 35 (02): sid. 084–091. doi:10.1055/s-0034-1372525. ISSN 0734-0451. http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0034-1372525. Läst 29 juni 2023. 
 14. ^ Cavanna, Andrea E.; Seri, Stefano (2015-08-18). ”Misophonia: current perspectives” (på english). Neuropsychiatric Disease and Treatment 11: sid. 2117–2123. doi:10.2147/NDT.S81438. https://www.dovepress.com/misophonia-current-perspectives-peer-reviewed-fulltext-article-NDT. Läst 29 juni 2023. 
 15. ^ [a b c] Bruxner, George (2016-04). ”‘Mastication rage’: a review of misophonia – an under-recognised symptom of psychiatric relevance?” (på engelska). Australasian Psychiatry 24 (2): sid. 195–197. doi:10.1177/1039856215613010. ISSN 1039-8562. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1039856215613010. Läst 29 juni 2023. 
 16. ^ [a b] Edelstein, Miren; Brang, David; Rouw, Romke; Ramachandran, Vilayanur S. (2013-06-25). ”Misophonia: physiological investigations and case descriptions”. Frontiers in Human Neuroscience 7: sid. 296. doi:10.3389/fnhum.2013.00296. ISSN 1662-5161. PMID 23805089. PMC: 3691507. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3691507/. Läst 29 juni 2023. 
 17. ^ Kumar, Sukhbinder; Tansley-Hancock, Olana; Sedley, William; Winston, Joel S.; Callaghan, Martina F.; Allen, Micah (2017-02-20). ”The Brain Basis for Misophonia”. Current Biology 27 (4): sid. 527–533. doi:10.1016/j.cub.2016.12.048. ISSN 0960-9822. PMID 28162895. PMC: 5321671. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5321671/. Läst 29 juni 2023. 
 18. ^ ”Misophonia: When sounds really do make you” (på engelska). Harvard Health. 21 april 2017. https://www.health.harvard.edu/blog/misophonia-sounds-really-make-crazy-2017042111534. Läst 29 juni 2023. 
 19. ^ Kumar, Sukhbinder; Dheerendra, Pradeep; Erfanian, Mercede; Benzaquén, Ester; Sedley, William; Gander, Phillip E. (2021-06-30). ”The Motor Basis for Misophonia”. The Journal of Neuroscience 41 (26): sid. 5762–5770. doi:10.1523/JNEUROSCI.0261-21.2021. ISSN 0270-6474. PMID 34021042. PMC: 8244967. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8244967/. Läst 29 juni 2023. 
 20. ^ Jastreboff, Pawel J. (2015-01-01). Michael J. Aminoff, François Boller, Dick F. Swaab. red (på engelska). Chapter 21 - Decreased sound tolerance: hyperacusis, misophonia, diplacousis, and polyacousis. The Human Auditory System. "129". Elsevier. sid. 375–387. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444626301000214. Läst 29 juni 2023 
 21. ^ Guzick, Andrew G.; Cervin, Matti; Smith, Eleanor E. A.; Clinger, Jane; Draper, Isabel; Goodman, Wayne K. (2023-03-01). ”Clinical characteristics, impairment, and psychiatric morbidity in 102 youth with misophonia” (på engelska). Journal of Affective Disorders 324: sid. 395–402. doi:10.1016/j.jad.2022.12.083. ISSN 0165-0327. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032722014422. Läst 29 juni 2023. 
 22. ^ Cassiello-Robbins, Clair; Anand, Deepika; McMahon, Kibby; Brout, Jennifer; Kelley, Lisalynn; Rosenthal, M. Zachary (2021-01-14). ”A Preliminary Investigation of the Association Between Misophonia and Symptoms of Psychopathology and Personality Disorders”. Frontiers in Psychology 11: sid. 519681. doi:10.3389/fpsyg.2020.519681. ISSN 1664-1078. PMID 33519567. PMC: 7840505. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7840505/. Läst 29 juni 2023.