Hoppa till innehållet

Covid-19-provtagning: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
Tillägg från engelska wiki
Antikroppstester i huvudsak från engelska wiki
Rad 43: Rad 43:
* ''Poolingtest'': I denna metod samlas prover från flera personer vanligtvis i form av salivprov och utvärderas sedan tillsammans. Detta påskyndar processen och sparar kostnader och material. Om testet är negativt kan man dra slutsatsen att alla ämnen är negativa. Om det å andra sidan är positivt, testas alla individer igen för att identifiera den smittade personen.
* ''Poolingtest'': I denna metod samlas prover från flera personer vanligtvis i form av salivprov och utvärderas sedan tillsammans. Detta påskyndar processen och sparar kostnader och material. Om testet är negativt kan man dra slutsatsen att alla ämnen är negativa. Om det å andra sidan är positivt, testas alla individer igen för att identifiera den smittade personen.
* Viruskoncentrationen på baksidan av näsan är 10 till 100 gånger högre än i halsen eller i ren saliv, och därför föredras en nasopharynx som standardmetod.
* Viruskoncentrationen på baksidan av näsan är 10 till 100 gånger högre än i halsen eller i ren saliv, och därför föredras en nasopharynx som standardmetod.

== Antikroppstester ==
Kroppen producerar [[Antikropp|antikroppar]] vid virusinfektioner för att neutralisera viruset. Blodprov som kallas [[Serologi|serologiska]] tester eller serologiska immunanalyser kan detektera närvaron av sådana antikroppar.  Antikroppstester kan användas för att bedöma hur stor del av en befolkning som en har smittats av ett virus. Resultaten kan sedan användas för att beräkna sjukdomens dödlighet eller frekvensen av sjukhusinläggningar av sjukdomen. De kan också användas för att verifiera om ett givet vaccin genererar ett adekvat immunsvar.

Hur länge eller effektivt antikropparna mot SARS-CoV-2 skyddar mot sjukdom har inte fastställts.<ref>{{Webbref|titel=What Immunity to COVID-19 Really Means|url=https://www.scientificamerican.com/article/what-immunity-to-covid-19-really-means/|verk=Scientific American|hämtdatum=2023-10-13|språk=en|författare=Stacey McKenna}}</ref> Ett positivt antikroppstest innebär inte [[Immunitet (biologi)|immunitet]] mot en framtida infektioner av Covid-19. Antikroppar mot vissa sjukdomar kvarstår i blodomloppet i många år ibland livslångt, medan andra försvinner fortare.<ref>{{Webbref|titel=Developing Antibodies and Antigens for COVID-19 Diagnostics|url=http://www.technologynetworks.com/diagnostics/blog/developing-antibodies-and-antigens-for-covid-19-diagnostics-333088|verk=Diagnostics from Technology Networks|hämtdatum=2023-10-13|språk=en}}</ref>

De mest antikropparna efter infektion är av typerna IgM och IgG. IgM-antikroppar är kan upptäckas flera dagar efter infektion, även om nivåer inte är väl kända. IgG-antikroppar blir detekterbara senare 10–14 dagar efter infektion och når sin topp normalt efter cirka 28 dagar. Detta mönster av antikroppsutveckling som ses vid andra infektioner gäller ibland inte SARS-CoV-2. IgM uppträder ibland efter IgG, eller tillsammans med IgG och ibland inte alls. IgM-detektion sker ofta 5 dagar efter symtomdebut, medan IgG detekteras genomsnittsligt 14 dagar efter symtomdebut.<ref>{{Tidskriftsref|rubrik=The variability of the serological response to SARS‐corona virus‐2: Potential resolution of ambiguity through determination of avidity (functional affinity)|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7361859/|tidskrift=Journal of Medical Virology|år=2021-01|hämtdatum=2023-10-13|sid=311|volym=93|nummer=1|doi=10.1002/jmv.26262|pmid=32633840|språk=en|förnamn=Georg|efternamn=Bauer}}</ref>  IgG-nivåerna minskar avsevärt efter två eller tre månader. Genetiska tester verifierar infektion tidigare än antikroppstester. Endast 30% av dem med ett positivt genetiskt test producerade ett positivt antikroppstest på dag 7 av infektionen.<ref>{{Webbref|url=https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013652/full|titel=Antibody tests for identification of current and past infection with SARS‐CoV‐2|hämtdatum=13 oktober 2023}}</ref>

=== Olika typer av antikroppstester ===

==== Snabbtest ====
RDT använder vanligtvis en liten, bärbar, positiv / negativ lateral flödesanalys som kan utföras vid provtagningen. RDT kan behandla blodprover, salivprover eller näspinnevätskor. RDT producerar färgade linjer för att indikera positiva eller negativa resultat.

===== EnzymLierad ImmunoSorbentAnalys (ELISA) =====
ELISA kan vara kvalitativ eller kvantitativ och kräver i allmänhet ett labb. Dessa tester använder vanligtvis helblod, plasma eller serumprover. En platta är belagd med ett virusprotein, till exempel ett SARS-CoV-2-spikprotein. Proverna inkuberas med proteinet, vilket gör att eventuella antikroppar kan binda till det. Antikropps-proteinkomplexet kan sedan detekteras med en annan tvätt av antikroppar som ger en färg/fluorescerande avläsning.

===== Neutraliseringsanalys =====
Neutraliseringsanalyser bedömer om provantikroppar förhindrar virusinfektion i testceller.  Dessa tester tar prov på blod, plasma eller serum. Testkulturcellerna som tillåter viral reproduktion (t.ex. Vero E6-celler). Genom att variera antikroppskoncentrationer kan forskare visualisera och kvantifiera hur många testantikroppar som blockerar virusreplikation. <ref>{{Tidskriftsref|rubrik=Neutralization of Virus Infectivity by Antibodies: Old Problems in New Perspectives|url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4835181/|tidskrift=Advances in biology|år=2014|hämtdatum=2023-10-13|issn=2356-6582|sid=157895|volym=2014|doi=10.1155/2014/157895|pmc=4835181|pmid=27099867|förnamn=P. J.|efternamn=Klasse}}</ref>

===== Kemiluminescerande immunanalys =====
Kemiluminescerande immunanalyser är kvantitativa laboratorietester. De tar prov på blod, plasma eller serum. Proverna blandas med ett känt virusprotein, buffertreagens och specifika, enzymmärkta antikroppar. Resultatet är självlysande. En kemiluminescerande mikropartikelimmunanalys använder magnetiska, proteinbelagda mikropartiklar. Antikroppar reagerar på virusproteinet och bildar ett komplex. Sekundära enzymmärkta antikroppar tillsätts och binder till dessa komplex. Den resulterande kemiska reaktionen ger ljus. Utstrålningen används för att beräkna antalet antikroppar. Detta test kan identifiera flera typer av antikroppar, inklusive IgG, IgM och IgA.<ref>{{Webbref|titel=Serology Tests {{!}} COVID-19 Testing Toolkit|url=https://covid19testingtoolkit.centerforhealthsecurity.org/basics/types-of-covid-19-tests/serology-tests|verk=covid19testingtoolkit.centerforhealthsecurity.org|hämtdatum=2023-10-13|språk=en}}</ref>

==== Neutraliserande gentemot bindande antikroppar ====
De flesta, om inte alla, storskaliga COVID-19-antikroppstester letar endast efter bindande antikroppar och mäter inte de viktigare neutraliserande antikropparna (=NaB). En NAb är en antikropp som neutraliserar infektektionsförmågan hos en viruspartikel genom att blockera dess bindning till eller inträde i en mottaglig cell. Höljeförsedda virus, som t.ex. SARS-CoV-2, neutraliseras genom blockering av steg i replikationscykeln fram till och med membranfusion. En icke-neutraliserande antikropp binder antingen inte till de avgörande strukturerna på virusytan eller binder men lämnar viruspartikeln smittsam. Antikroppen kan fortfarande bidra till att viruspartiklar eller infekterade celler förstörs av immunsystemet. Det förväntas att bindande antikroppar innebär förekomst av NAbs och för många virussjukdomar korrelerar totala antikroppssvar något med NAb-svar men detta är inte fastställt för COVID-19. En studie av 175 återhämtade patienter i Kina som upplevde milda symtom rapporterade att 10 individer inte hade några detekterbara NAbs vid utskrivning eller därefter. Hur dessa patienter återhämtade sig utan hjälp av NAbs och om de riskerade återinfektion behandlades inte.  En ytterligare källa till osäkerhet är att även om NAbs är närvarande kan virus som HIV undvika NAb-svar.<ref>{{Tidskriftsref|rubrik=A SARS-CoV-2 surrogate virus neutralization test based on antibody-mediated blockage of ACE2–spike protein–protein interaction|url=https://www.nature.com/articles/s41587-020-0631-z|tidskrift=Nature Biotechnology|år=2020-09|hämtdatum=2023-10-13|issn=1546-1696|sid=1073–1078|volym=38|nummer=9|doi=10.1038/s41587-020-0631-z|språk=en|förnamn=Chee Wah|efternamn=Tan|förnamn2=Wan Ni|efternamn2=Chia|förnamn3=Xijian|efternamn3=Qin|förnamn4=Pei|efternamn4=Liu|förnamn5=Mark I.-C.|efternamn5=Chen|förnamn6=Charles|efternamn6=Tiu}}</ref>

Studier har visat att NAbs till det ursprungliga SARS-viruset (föregångaren till det nuvarande SARS-CoV-2) kan förbli aktivt i två år och är borta efter sex år. Ändå kan minnesceller inklusive minne B-celler och minnes-T-celler<ref>{{Tidskriftsref|rubrik=T cells found in coronavirus patients ‘bode well’ for long-term immunity|url=https://www.science.org/doi/10.1126/science.368.6493.809|tidskrift=Science|år=2020-05-22|hämtdatum=2023-10-13|issn=0036-8075|sid=809–810|volym=368|nummer=6493|doi=10.1126/science.368.6493.809|språk=en|förnamn=Mitch|efternamn=Leslie}}</ref> vara mycket längre och kan ha förmågan att minska reinfektionens svårighetsgrad.<ref>{{Webbref|url=https://watermark.silverchair.com/0903490.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAABa8wggWrBgkqhkiG9w0BBwagggWcMIIFmAIBADCCBZEGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMz56meTMWje5emwRrAgEQgIIFYl_pc0cZQPlBKwORfIPbpyjQnvujtPOdIqs_NPzLUaTDF9CRSkgLxAkW5HKC-niKZejzWEeBSdtLlGf2zj1gXpbDjA7eYOl_DZaD0HjUPdhiBCTPJ3iyIqxPyn8t-4rKtkjbuALftF0C3EnasolLN2noqAHTwo7qTMgubpUqmDi_Dn2xDQY8DWz0VjUpMwU7y9MUOt-o0wEjmr795dZmpWVsvIlVwEOKqx26GjI6yY-khZLkroFu6vORnEbK27XdplQbXwIu6gdtKvedfeOB2jdAn0Jdw3z7SCmHnQCK3cikFIRp_OtoCNCWVV9LHoyOZPrQm4a-1MZjHrnnd3WkS56X3QQZwrBbOBhc8nVSzEqc3zYpNKyPkikq5EslgJ55VL11lxd3EZZTRRyGYU4Yzk7DQTbi53mzx77ldkX1lAw73Vjw7vVt_vhgvNHBfTg4nIjgcmn7TrtJfgi7Lx4oHX5vlMxNPvDwL1NsoNoQB0XJCVDmhQG09uhYnIr5flzH8lzF1aR_pwqEZ8s81EKKx_GAW0D7HRdpM4ZoAuoS1AbZkuE6Pzo44zNxpJIVYzIuf2gaDFT8u4NhTBJfzOfuK3NpmJDgFrixyv71jdgZU39GwQufP30FtYPZ3P95xGI4TYQuSlrDfpf-cHYrNMfqsbg0MvRoWiU6uhI6CLqgW7UUET0B34CxhrcKznwSOXXCHSW676uE7uIhFfKhRoizUA-jYptWoldD0eZ8q61Cn0Ah4kCnoVsKRdTPLpTH01PXqVEM_k8aVj9nxdee072iGhZb7JpKlX4SLPAUF75SgeJVgrcPHhzICFWdLqne2vxVKHrCBgbl3mn7ecZnWANV8efofYDiOcUU8zQ2SWLodIVsHX4jiJrGW11DlwPWIFSgc1cIC1YLKO0xTkTpqfR0fE7sTzlWO33ISQfdKfSiDhEXao97H4epVCR3oaxCeMMD6pGlC7cL0iGTyqGAU_eZmzvx7L5AliTYuN3elwwGcqRvzk2jaSX5skJnDNuuFbBvgm05wr8wlscBRd0TNHVqw7C71erAAYzkX6dFCroEn1iDVtClsyLlK-2e7Z5BdqrHJgf8dT5272rJ9VH61o6hFe67-HnB6b4uhIQlpTp1C4GmS9-76aQGuDtONKyLzIFzclpfwqzOVxO3auM_b2CYv_j8X0mi5LrrSuCtj8mpp8S8bmG51d5JhGsyeppa2hOxFPvDS6ZaANNn-TQCNDLZIYkS7VIdjINJSG5z-7rqwGjHPG9H0O7EgDdFxzdtn3ucNCr6aRLFmIsc7e_G26_sKehgg9gQTIjKof0Ti2G8FeG80Yo4Fo5HITTs20c--LmKRwOit0eMd_o79hWzphQNZeCmxQmACEyH-K8C6KFYyw5Sz_VX73_xfFeBPBg5rxv8HkH-7TA21uX90_uzl9VVGDJIv0xJA5x7HueDtysd851xOJHydQ2H7XH2ioyUdnEfxndGPn5F9aC74DHYcSRgvfr6RSwpBbHKk6UIZt5A-xfQ8deHV8CEj2aYH5PIm5QXKuUMsN2Gtve-yvLo0lbVmV5g4kpmelZ1i8n502V0w-dHkWUqQiWMcDCSp2oW0JTHqWDATGCJKCjE26oNyIeuihAdJEKRt6tjyZLl-Rw-4aDJjHiiybyKTsBUCFmzZ8dtf-Yd4463c2VUDwsB43wc9xrzds-sMKXD8DBgCn6Ujnfguo9CXfacYZo9RtOq5PWQRkFkYz6I7WuGimOhl91x6faF0ifHamndSU3acdGo-D9oofZ2CGMNlPvNbSdZ8Bqj6r3RxM1wtKNU8BDXz7bzapJt6_eRgxJnP-UGlr-veGzMtNk|titel=Lack of Peripheral Memory B Cell Responses in Recovered
Patients with Severe Acute Respiratory Syndrome: A
Six-Year Follow-Up Study|hämtdatum=13 oktobert 2023}}</ref>


== Slutsatser av testning ==
== Slutsatser av testning ==

Versionen från 13 oktober 2023 kl. 18.03

En förpackning med en självtest för Covid-19.
Ett test utfört för att upptäcka antikroppar, IgM och IgG, mot Corona.
Provtagning i USA
Ett analysinstrument som används för att upptäcka antikroppar, bland annat mot Corona.

Covid-19-provtagning är laboratorietester för luftvägsinfektionen covid-19 orsakad av viruset sars-cov-2. Testerna inkluderar metoder som upptäcker viruset, samt sådana som upptäcker antikroppar som bildats som försvar till infektionen. Upptäckten av antikroppar, som kallas serologi, kan användas både för kliniska syften och för att övervaka invånare. Så sent som i mars 2020 hade de flesta länder begränsat sin virusprovtagning till utsatta riskgrupper vilket gör det svårt att uppskatta virusets spridning.[1][2]

Upptäckten av virus görs oftast genom metoden real time reverse transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR)[3] på prover som tagits med till exempel nasofaryngeal vattpinne eller sputumprov.[4] Blodprov för att upptäcka antikroppar, IgM och IgG, som bildats av kroppen till följd av infektionen är under utveckling.[5] Datortomografi av bröstkorgen kan ibland hjälpa till att identifiera och bestämma patologi i lungor men har ännu gett oklara resultat vid covid-19-infektion.[6] En del länder har satt upp drive-through-provtagning där prov kan tas från individer av vårdpersonal.[7]

Covid-19-testning i Norge

Våren 2020 tvingades norska sjukhus att begränsa testningen eftersom de inte hade tillräcklig tillgång till testutrustning. Hela Norge saknade utrustning för att isolera viruset och virusets genetiska material, RNA. Forskare vid NTNU och S:t Olavs sjukhus uppfann och utvecklade då en helt ny metod för att testa människor för coronainfektion.[8] Testet upptäckte infektion snabbt och säkert, och norska laboratorier blev oberoende av kommersiella leverantörer för inköp av testutrustning. Norska Helsedirektoratet har gett NTNU i uppdrag att förse det norska sjukvårdssystemet med covid-19-tester.[9] Professor Magnar Bjørås vid institutionen för klinisk och molekylär medicin har lett projektet för att utveckla den nya testmetoden och postdoktor Sulalit Bandyopadhyay vid institutionen för kemisk processteknik har lett ett team som har arbetat med själva framtagandet av det nya testet.[10] Testet gör fler tester möjliga och ger snabbare svar. Detta kommer också väl till pass i smittskyddsarbetet internationellt. I september 2020 har avtal undertecknats med Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och APS LABS, ett indiskt bioteknikföretag, om köp av en miljon covid-19-testkit från NTNU.[11]NTNU:s coronatest belönades med norska forskningsrådets innovationspris i november 2021.[12]

Snabbtester eller Antigentester

COVID-19 snabba antigentester är laterala flödesimmunanalyser som detekterar närvaron av ett specifikt viralt antigen, vilket indikerar aktuell virusinfektion. Antigentester ger resultat snabbt (inom cirka 15–30 minuter), och de flesta kan användas på provtagningsplatsen eller som självtester. Självtester är snabbtester som kan tas hemma eller var som helst, är lätta att använda och ger snabba resultat.[13]

Antigentester som kan identifiera SARS-CoV-2 erbjuder en snabbare och billigare metod för att testa för viruset.  Antigentester är i allmänhet mindre känsliga än realtids omvänd transkriptionspolymeraskedjereaktion (RT-PCR) och andra nukleinsyraamplifieringstester (NAAT).

Antigentester kan vara ett sätt att testa fler personer.  Isotermiska nukleinsyraamplifieringstester kan bara behandla ett prov i taget per maskin. RT-PCR-tester är korrekta men mycket tid, energi och utbildad personal för att köra testerna.

Antigentester för detektion av SARS-CoV-2 detekterar inte antikroppar som produceras av den infekterade personen. De är inte antikroppstester utan de spårar specifika proteiner (proteiner från virusets hölje) och testar därmed om en infektion är pågående. Det finns många olika varianter av antigentester.  Testererna kan avläsas inom 15 till 30 minuter.[14] Resultaten är inte lika tillförlitliga som med PCR-testet. Antigentester i snabbtester är oftast antingen fluorescens- eller kemiluminiscensbaserade tester, där virusproteinet detekteras genom en specifik färgning och kräver en metod för utvärdering I allmänhet är testernas känslighet och specificitet lägre än för PCR-tester.[15]

Känslighet och specificitet

Oberoende utvärderingar av olika tester som utfördes i början av 2021 visade att antigentesternas känslighet och specificitet i praktiken kan skilja sig avsevärt från tillverkararnas påståenden och att det finns betydande skillnader i tillförlitlighet mellan olika tester. Till exempel fann en jämförelse av 7 tester känslighet på mellan 98,53% och 100% på 5 testerrer, med två tester som bara nådde 94,85% och 88,24%. I november 2021 publicerade Paul Ehrlich Institute (PEI) resultaten av kvalitetskontroller av antigentester från olika tillverkare. Beroende på olika mängd av virus var känslighet hos test mycket olika.

Enligt US Food and Drug Administration (FDA) fann initiala studier i USA att vissa snabbantigentester inte var tillräckligt känsliga för att upptäcka SARS-CoV-2-infektion av Omicron-varianten.[16] Paul-Ehrlich-Institut (PEI) utvärderade känsligheten hos de antigentester som har använts i Tyskland. Den 14 december 2021 hade 245 antigentester utvärderats av Paul-Ehrlich-Institutet: 199 tester (80 procent) klarade undersökningen, 46 produkter nådde inte känsligheten på 75% och blev underkända. PEI menar att den stora majoriteten av de undersökta och positivt utvärderade antigentesterna påvisar även en SARS-CoV-2-infektion med Omicron-varianten. En annan studie, som skilde mellan olika stor virusförekomst, visade en låg känslighet, mindre än 10% vid medelhöga nivåer av virus.[17]  PEI offentliggjorde både positiva och negativa tester, inklusive respektive testresultat, och informerade Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM) om otillförlitliga antigentester. BfArM strök sedan dessa test från sin förteckning över ersättningsgilla antigentester i form av snabbtester.[18]

På grund av den lägre specificiteten – det vill säga den högre sannolikhet f ör falskt positiva resultat – för snabbtester / antigentester, bör positivta resultat alltid bekräftas med PCR-test.

Om ett antigentest har låg känslighet – dvs. en högre sannolikhet för ett falskt negativt resultat – utesluter ett negativt testresultat inte SARS-CoV-2-infektion. Särskilt i den tidiga fasen av en koronainfektion kan infektioner undgå upptäckt. National Academy of Sciences menar att snabbtest / antigentester ger bara en bild av virusbelastningen hos den testade personen vid testtillfället. Ett negativt resultat av ett sådant test är därför endast giltigt i ungefär en dag.[19]

Användning

Asymptomatiska patienter är viktiga att identifiera. En granskning baserad på 64 studier som undersökte effekten av 16 olika antigentester fastställde att de korrekt identifierade COVID-19-infektion hos i genomsnitt 72% av personer med symtom, men bara 58% av personer utan symtom.[20] Testerna var mest exakta (78%) när de användes under den första veckan efter att symtomen först utvecklades. Vissa forskare tvivlar på om ett antigentest kan vara användbart mot COVID-19,[21] har andra hävdat att antigentester är mycket känsliga när virusbelastningen är hög och människor är smittsamma,[22] vilket gör dem lämpliga för folkhälsoscreening. Rutinmässiga antigentester kan snabbt identifiera när asymptomatiska personer är smittsamma, medan uppföljande PCR kan användas om bekräftande diagnos behövs.[23]

Provtagningsmetoder

Snabbtester använder alla tekniskt samma princip, men hur provet tas är olika i praktiken:

 • Nasopharynx "I denna testvariant tar testpersonen provmaterialet från framsidan av näsan genom en pinne med en slags tunn bomullspinne."
 • Saliv: Viruset kan påvisas i saliv genom att samla in en viss mängd saliv i ett rör.
 • Gurgeltester: Testperson gurglar munnen med en vätska, ofta en saltlösning.
 • Klubb test: Testpersonen suger på en bomullspinne under en tid. Saliven som fäster vid klubban testas sedan. Metoden har använts främst för barn, som får obehag av näsprov.
 • Poolingtest: I denna metod samlas prover från flera personer vanligtvis i form av salivprov och utvärderas sedan tillsammans. Detta påskyndar processen och sparar kostnader och material. Om testet är negativt kan man dra slutsatsen att alla ämnen är negativa. Om det å andra sidan är positivt, testas alla individer igen för att identifiera den smittade personen.
 • Viruskoncentrationen på baksidan av näsan är 10 till 100 gånger högre än i halsen eller i ren saliv, och därför föredras en nasopharynx som standardmetod.

Antikroppstester

Kroppen producerar antikroppar vid virusinfektioner för att neutralisera viruset. Blodprov som kallas serologiska tester eller serologiska immunanalyser kan detektera närvaron av sådana antikroppar.  Antikroppstester kan användas för att bedöma hur stor del av en befolkning som en har smittats av ett virus. Resultaten kan sedan användas för att beräkna sjukdomens dödlighet eller frekvensen av sjukhusinläggningar av sjukdomen. De kan också användas för att verifiera om ett givet vaccin genererar ett adekvat immunsvar.

Hur länge eller effektivt antikropparna mot SARS-CoV-2 skyddar mot sjukdom har inte fastställts.[24] Ett positivt antikroppstest innebär inte immunitet mot en framtida infektioner av Covid-19. Antikroppar mot vissa sjukdomar kvarstår i blodomloppet i många år ibland livslångt, medan andra försvinner fortare.[25]

De mest antikropparna efter infektion är av typerna IgM och IgG. IgM-antikroppar är kan upptäckas flera dagar efter infektion, även om nivåer inte är väl kända. IgG-antikroppar blir detekterbara senare 10–14 dagar efter infektion och når sin topp normalt efter cirka 28 dagar. Detta mönster av antikroppsutveckling som ses vid andra infektioner gäller ibland inte SARS-CoV-2. IgM uppträder ibland efter IgG, eller tillsammans med IgG och ibland inte alls. IgM-detektion sker ofta 5 dagar efter symtomdebut, medan IgG detekteras genomsnittsligt 14 dagar efter symtomdebut.[26]  IgG-nivåerna minskar avsevärt efter två eller tre månader. Genetiska tester verifierar infektion tidigare än antikroppstester. Endast 30% av dem med ett positivt genetiskt test producerade ett positivt antikroppstest på dag 7 av infektionen.[27]

Olika typer av antikroppstester

Snabbtest

RDT använder vanligtvis en liten, bärbar, positiv / negativ lateral flödesanalys som kan utföras vid provtagningen. RDT kan behandla blodprover, salivprover eller näspinnevätskor. RDT producerar färgade linjer för att indikera positiva eller negativa resultat.

EnzymLierad ImmunoSorbentAnalys (ELISA)

ELISA kan vara kvalitativ eller kvantitativ och kräver i allmänhet ett labb. Dessa tester använder vanligtvis helblod, plasma eller serumprover. En platta är belagd med ett virusprotein, till exempel ett SARS-CoV-2-spikprotein. Proverna inkuberas med proteinet, vilket gör att eventuella antikroppar kan binda till det. Antikropps-proteinkomplexet kan sedan detekteras med en annan tvätt av antikroppar som ger en färg/fluorescerande avläsning.

Neutraliseringsanalys

Neutraliseringsanalyser bedömer om provantikroppar förhindrar virusinfektion i testceller.  Dessa tester tar prov på blod, plasma eller serum. Testkulturcellerna som tillåter viral reproduktion (t.ex. Vero E6-celler). Genom att variera antikroppskoncentrationer kan forskare visualisera och kvantifiera hur många testantikroppar som blockerar virusreplikation. [28]

Kemiluminescerande immunanalys

Kemiluminescerande immunanalyser är kvantitativa laboratorietester. De tar prov på blod, plasma eller serum. Proverna blandas med ett känt virusprotein, buffertreagens och specifika, enzymmärkta antikroppar. Resultatet är självlysande. En kemiluminescerande mikropartikelimmunanalys använder magnetiska, proteinbelagda mikropartiklar. Antikroppar reagerar på virusproteinet och bildar ett komplex. Sekundära enzymmärkta antikroppar tillsätts och binder till dessa komplex. Den resulterande kemiska reaktionen ger ljus. Utstrålningen används för att beräkna antalet antikroppar. Detta test kan identifiera flera typer av antikroppar, inklusive IgG, IgM och IgA.[29]

Neutraliserande gentemot bindande antikroppar

De flesta, om inte alla, storskaliga COVID-19-antikroppstester letar endast efter bindande antikroppar och mäter inte de viktigare neutraliserande antikropparna (=NaB). En NAb är en antikropp som neutraliserar infektektionsförmågan hos en viruspartikel genom att blockera dess bindning till eller inträde i en mottaglig cell. Höljeförsedda virus, som t.ex. SARS-CoV-2, neutraliseras genom blockering av steg i replikationscykeln fram till och med membranfusion. En icke-neutraliserande antikropp binder antingen inte till de avgörande strukturerna på virusytan eller binder men lämnar viruspartikeln smittsam. Antikroppen kan fortfarande bidra till att viruspartiklar eller infekterade celler förstörs av immunsystemet. Det förväntas att bindande antikroppar innebär förekomst av NAbs och för många virussjukdomar korrelerar totala antikroppssvar något med NAb-svar men detta är inte fastställt för COVID-19. En studie av 175 återhämtade patienter i Kina som upplevde milda symtom rapporterade att 10 individer inte hade några detekterbara NAbs vid utskrivning eller därefter. Hur dessa patienter återhämtade sig utan hjälp av NAbs och om de riskerade återinfektion behandlades inte.  En ytterligare källa till osäkerhet är att även om NAbs är närvarande kan virus som HIV undvika NAb-svar.[30]

Studier har visat att NAbs till det ursprungliga SARS-viruset (föregångaren till det nuvarande SARS-CoV-2) kan förbli aktivt i två år och är borta efter sex år. Ändå kan minnesceller inklusive minne B-celler och minnes-T-celler[31] vara mycket längre och kan ha förmågan att minska reinfektionens svårighetsgrad.[32]

Slutsatser av testning

På grund av skillnader i antalet tester som har genomförts i olika länder och hur olika länder rapporterar från sina provtagningar är det svårt att generalisera erfarenheter från ett enskilt land, och det kan leda till felaktiga slutsatser.[33]

Situationen tidigt under pandemin i mars 2020 fanns inga tillförlitliga uppgifter om förekomsten av viruset i olika befolkningar.[34]  Den 23 april 1920 hade de länder som publicerade sina testdata i genomsnitt utfört ett antal tester motsvarande endast 1,3% av befolkningen, och inget land hade testat mer än 13,4% av befolkningen.[35] [36] Skillnader i antalet tester som utförs i enskilda länder, påverka den rapporterade dödligheten, dödligheten, "dödsfallet" . Tas mest tester på svårt sjuka sjukhusinlagda och få tester på övrig befolkning som inte utvecklar svår sjukdom överskattats dödligheten i sjukdomen vilket blev fallet i många länder i början av pandemin på grund av systematiska fel i urvalet testade.[37][38][39] Det betyder inte att antalet döda överskattas utan det är den procentuella dödligheten som påverkas. Om personer inte provtogs och dog av sjukdomen så underskattas antalet dödsfall i sjukdomen vilket också har varit fallet i många fall.

Referenser

Noter

 1. ^ ”Provtagningsindikation för covid-19 — Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/p/provtagningsindikation--misstankt-fall-av-covid-19/. Läst 23 mars 2020. 
 2. ^ Ioannidis, John P.A. (17 mars 2020). ”A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data”. STAT. https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/. Läst 22 mars 2020. 
 3. ^ ”2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Summary”. Centers for Disease Control and Prevention. 30 January 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html. 
 4. ^ ”Real-Time RT-PCR Panel for Detection 2019-nCoV”. Centers for Disease Control and Prevention. 29 January 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/rt-pcr-detection-instructions.html. 
 5. ^ ”Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” (på amerikansk engelska). Centers for Disease Control and Prevention. 11 February 2020. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/testing.html. Läst 20 mars 2020. 
 6. ^ Salehi, Sana; Abedi, Aidin; Balakrishnan, Sudheer; Gholamrezanezhad, Ali (2020-03-14). ”Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Systematic Review of Imaging Findings in 919 Patients” (på engelska). American Journal of Roentgenology: sid. 1–7. doi:10.2214/AJR.20.23034. ISSN 0361-803X. PMID 32174129. 
 7. ^ Hawkins, Andrew J. (2020-03-11). ”Some states are offering drive-thru coronavirus testing” (på engelska). The Verge. https://www.theverge.com/2020/3/11/21174880/coronavirus-testing-drive-thru-colorado-connecticut-washington. 
 8. ^ Nina Tveter (1 april 2020). ”Ny koronatest utviklet på rekordtid i Trondheim” (på nb-NO). Gemini.no. https://gemini.no/2020/04/ny-koronatest-utviklet-pa-rekordtid-i-trondheim/. Läst 13 oktober 2023. 
 9. ^ ”Covid-19-test - NTNU”. www.ntnu.no. https://www.ntnu.no/ntnu-covid-19-test. Läst 13 oktober 2023. 
 10. ^ Idun Haugan (25 april 2020). ”NTNU etablerte fabrikk for å lage koronatester” (på nb-NO). Gemini.no. https://gemini.no/2020/04/ntnu-etablerte-fabrikk-for-a-lage-koronatester/. Läst 13 oktober 2023. 
 11. ^ Idun Haugan (24 september 2020). ”NTNUs covid-19-test eksporteres til India og Danmark” (på nb-NO). Gemini.no. https://gemini.no/2020/09/ntnus-nye-covid-19-test-skal-na-brukes-i-india-og-danmark/. Läst 13 oktober 2023. 
 12. ^ ”NTNU koronatest mottar Forskningsrådets innovasjonspris | Forskningsrådet” (på norska). kommunikasjon.ntb.no. https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17920976/ntnu-koronatest-mottar-forskningsradets-innovasjonspris?publisherId=89314. Läst 13 oktober 2023. 
 13. ^ CDC (11 februari 2020). ”COVID-19 and Your Health” (på amerikansk engelska). Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html. Läst 13 oktober 2023. 
 14. ^ ”Tests auf das Coronavirus SARS-CoV-2” (på tyska). www.infektionsschutz.de. https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/tests-auf-sars-cov-2/. Läst 13 oktober 2023. 
 15. ^ [https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_09_23_Leopoldina_Stellungnahme_Corona_Herbst.pdf ”Coronavirus-Pandemie: Wirksame Regeln für Herbst und Winter aufstellen”]. Tyska vetenskapsakademin Leopoldina. https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_09_23_Leopoldina_Stellungnahme_Corona_Herbst.pdf. Läst 13 oktober 2023. 
 16. ^ ”Comparison of seven commercial SARS-CoV-2 rapid Point-of-Care Antigen tests”. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.12.20230292v1. Läst 13 oktober 2023. 
 17. ^ Osterman, Andreas; Badell, Irina; Basara, Elif; Stern, Marcel; Kriesel, Fabian; Eletreby, Marwa (2022-06-01). ”Impaired detection of omicron by SARS-CoV-2 rapid antigen tests” (på engelska). Medical Microbiology and Immunology 211 (2): sid. 105–117. doi:10.1007/s00430-022-00730-z. ISSN 1432-1831. PMID 35187580. PMC: PMC8858605. https://doi.org/10.1007/s00430-022-00730-z. Läst 13 oktober 2023. 
 18. ^ ”SARS-CoV-2-An­ti­gen­tests für Nach­weis der Omi­kron-In­fek­ti­on ge­eig­net”. https://web.archive.org/web/20220110133408/https://www.pei.de/DE/newsroom/hp-meldungen/2021/211230-antigentests-omikron-variante.html. Läst 13 oktober 2023. 
 19. ^ [https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_12_08_Stellungnahme_Corona_Feiertage_final.pdf ”Coronavirus-Pandemie: Die Feiertage und den Jahreswechsel für einen harten Lockdown nutzen”]. https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_12_08_Stellungnahme_Corona_Feiertage_final.pdf. Läst 13 oktober 2023. 
 20. ^ ”Rapid, point‐of‐care antigen tests for diagnosis of SARS‐CoV‐2 infection”. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013705.pub2/full. Läst 13 oktober. 
 21. ^ Eric Levenson,Arman Azad (28 april 2020). ”What to know about the three main types of coronavirus tests” (på engelska). CNN. https://www.cnn.com/2020/04/28/us/coronavirus-testing-pcr-antigen-antibody/index.html. Läst 13 oktober 2023. 
 22. ^ ”Rapid tests can help stop the spread of COVID-19”. https://web.archive.org/web/20210531150537/https://www.rapidtests.org/. Läst 13 oktober 2023. 
 23. ^ Office of the Commissioner (12 maj 2020). ”Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes First Antigen Test to Help in the Rapid Detection of the Virus that Causes COVID-19 in Patients” (på engelska). FDA. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-antigen-test-help-rapid-detection-virus-causes. Läst 13 oktober 2023. 
 24. ^ Stacey McKenna. ”What Immunity to COVID-19 Really Means” (på engelska). Scientific American. https://www.scientificamerican.com/article/what-immunity-to-covid-19-really-means/. Läst 13 oktober 2023. 
 25. ^ ”Developing Antibodies and Antigens for COVID-19 Diagnostics” (på engelska). Diagnostics from Technology Networks. http://www.technologynetworks.com/diagnostics/blog/developing-antibodies-and-antigens-for-covid-19-diagnostics-333088. Läst 13 oktober 2023. 
 26. ^ Bauer, Georg (2021-01). ”The variability of the serological response to SARS‐corona virus‐2: Potential resolution of ambiguity through determination of avidity (functional affinity)” (på engelska). Journal of Medical Virology 93 (1): sid. 311. doi:10.1002/jmv.26262. PMID 32633840. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7361859/. Läst 13 oktober 2023. 
 27. ^ ”Antibody tests for identification of current and past infection with SARS‐CoV‐2”. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013652/full. Läst 13 oktober 2023. 
 28. ^ Klasse, P. J. (2014). ”Neutralization of Virus Infectivity by Antibodies: Old Problems in New Perspectives”. Advances in biology 2014: sid. 157895. doi:10.1155/2014/157895. ISSN 2356-6582. PMID 27099867. PMC: 4835181. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4835181/. Läst 13 oktober 2023. 
 29. ^ ”Serology Tests | COVID-19 Testing Toolkit” (på engelska). covid19testingtoolkit.centerforhealthsecurity.org. https://covid19testingtoolkit.centerforhealthsecurity.org/basics/types-of-covid-19-tests/serology-tests. Läst 13 oktober 2023. 
 30. ^ Tan, Chee Wah; Chia, Wan Ni; Qin, Xijian; Liu, Pei; Chen, Mark I.-C.; Tiu, Charles (2020-09). ”A SARS-CoV-2 surrogate virus neutralization test based on antibody-mediated blockage of ACE2–spike protein–protein interaction” (på engelska). Nature Biotechnology 38 (9): sid. 1073–1078. doi:10.1038/s41587-020-0631-z. ISSN 1546-1696. https://www.nature.com/articles/s41587-020-0631-z. Läst 13 oktober 2023. 
 31. ^ Leslie, Mitch (2020-05-22). ”T cells found in coronavirus patients ‘bode well’ for long-term immunity” (på engelska). Science 368 (6493): sid. 809–810. doi:10.1126/science.368.6493.809. ISSN 0036-8075. https://www.science.org/doi/10.1126/science.368.6493.809. Läst 13 oktober 2023. 
 32. ^ [https://watermark.silverchair.com/0903490.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAABa8wggWrBgkqhkiG9w0BBwagggWcMIIFmAIBADCCBZEGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMz56meTMWje5emwRrAgEQgIIFYl_pc0cZQPlBKwORfIPbpyjQnvujtPOdIqs_NPzLUaTDF9CRSkgLxAkW5HKC-niKZejzWEeBSdtLlGf2zj1gXpbDjA7eYOl_DZaD0HjUPdhiBCTPJ3iyIqxPyn8t-4rKtkjbuALftF0C3EnasolLN2noqAHTwo7qTMgubpUqmDi_Dn2xDQY8DWz0VjUpMwU7y9MUOt-o0wEjmr795dZmpWVsvIlVwEOKqx26GjI6yY-khZLkroFu6vORnEbK27XdplQbXwIu6gdtKvedfeOB2jdAn0Jdw3z7SCmHnQCK3cikFIRp_OtoCNCWVV9LHoyOZPrQm4a-1MZjHrnnd3WkS56X3QQZwrBbOBhc8nVSzEqc3zYpNKyPkikq5EslgJ55VL11lxd3EZZTRRyGYU4Yzk7DQTbi53mzx77ldkX1lAw73Vjw7vVt_vhgvNHBfTg4nIjgcmn7TrtJfgi7Lx4oHX5vlMxNPvDwL1NsoNoQB0XJCVDmhQG09uhYnIr5flzH8lzF1aR_pwqEZ8s81EKKx_GAW0D7HRdpM4ZoAuoS1AbZkuE6Pzo44zNxpJIVYzIuf2gaDFT8u4NhTBJfzOfuK3NpmJDgFrixyv71jdgZU39GwQufP30FtYPZ3P95xGI4TYQuSlrDfpf-cHYrNMfqsbg0MvRoWiU6uhI6CLqgW7UUET0B34CxhrcKznwSOXXCHSW676uE7uIhFfKhRoizUA-jYptWoldD0eZ8q61Cn0Ah4kCnoVsKRdTPLpTH01PXqVEM_k8aVj9nxdee072iGhZb7JpKlX4SLPAUF75SgeJVgrcPHhzICFWdLqne2vxVKHrCBgbl3mn7ecZnWANV8efofYDiOcUU8zQ2SWLodIVsHX4jiJrGW11DlwPWIFSgc1cIC1YLKO0xTkTpqfR0fE7sTzlWO33ISQfdKfSiDhEXao97H4epVCR3oaxCeMMD6pGlC7cL0iGTyqGAU_eZmzvx7L5AliTYuN3elwwGcqRvzk2jaSX5skJnDNuuFbBvgm05wr8wlscBRd0TNHVqw7C71erAAYzkX6dFCroEn1iDVtClsyLlK-2e7Z5BdqrHJgf8dT5272rJ9VH61o6hFe67-HnB6b4uhIQlpTp1C4GmS9-76aQGuDtONKyLzIFzclpfwqzOVxO3auM_b2CYv_j8X0mi5LrrSuCtj8mpp8S8bmG51d5JhGsyeppa2hOxFPvDS6ZaANNn-TQCNDLZIYkS7VIdjINJSG5z-7rqwGjHPG9H0O7EgDdFxzdtn3ucNCr6aRLFmIsc7e_G26_sKehgg9gQTIjKof0Ti2G8FeG80Yo4Fo5HITTs20c--LmKRwOit0eMd_o79hWzphQNZeCmxQmACEyH-K8C6KFYyw5Sz_VX73_xfFeBPBg5rxv8HkH-7TA21uX90_uzl9VVGDJIv0xJA5x7HueDtysd851xOJHydQ2H7XH2ioyUdnEfxndGPn5F9aC74DHYcSRgvfr6RSwpBbHKk6UIZt5A-xfQ8deHV8CEj2aYH5PIm5QXKuUMsN2Gtve-yvLo0lbVmV5g4kpmelZ1i8n502V0w-dHkWUqQiWMcDCSp2oW0JTHqWDATGCJKCjE26oNyIeuihAdJEKRt6tjyZLl-Rw-4aDJjHiiybyKTsBUCFmzZ8dtf-Yd4463c2VUDwsB43wc9xrzds-sMKXD8DBgCn6Ujnfguo9CXfacYZo9RtOq5PWQRkFkYz6I7WuGimOhl91x6faF0ifHamndSU3acdGo-D9oofZ2CGMNlPvNbSdZ8Bqj6r3RxM1wtKNU8BDXz7bzapJt6_eRgxJnP-UGlr-veGzMtNk ”Lack of Peripheral Memory B Cell Responses in Recovered Patients with Severe Acute Respiratory Syndrome: A Six-Year Follow-Up Study”]. https://watermark.silverchair.com/0903490.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAABa8wggWrBgkqhkiG9w0BBwagggWcMIIFmAIBADCCBZEGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMz56meTMWje5emwRrAgEQgIIFYl_pc0cZQPlBKwORfIPbpyjQnvujtPOdIqs_NPzLUaTDF9CRSkgLxAkW5HKC-niKZejzWEeBSdtLlGf2zj1gXpbDjA7eYOl_DZaD0HjUPdhiBCTPJ3iyIqxPyn8t-4rKtkjbuALftF0C3EnasolLN2noqAHTwo7qTMgubpUqmDi_Dn2xDQY8DWz0VjUpMwU7y9MUOt-o0wEjmr795dZmpWVsvIlVwEOKqx26GjI6yY-khZLkroFu6vORnEbK27XdplQbXwIu6gdtKvedfeOB2jdAn0Jdw3z7SCmHnQCK3cikFIRp_OtoCNCWVV9LHoyOZPrQm4a-1MZjHrnnd3WkS56X3QQZwrBbOBhc8nVSzEqc3zYpNKyPkikq5EslgJ55VL11lxd3EZZTRRyGYU4Yzk7DQTbi53mzx77ldkX1lAw73Vjw7vVt_vhgvNHBfTg4nIjgcmn7TrtJfgi7Lx4oHX5vlMxNPvDwL1NsoNoQB0XJCVDmhQG09uhYnIr5flzH8lzF1aR_pwqEZ8s81EKKx_GAW0D7HRdpM4ZoAuoS1AbZkuE6Pzo44zNxpJIVYzIuf2gaDFT8u4NhTBJfzOfuK3NpmJDgFrixyv71jdgZU39GwQufP30FtYPZ3P95xGI4TYQuSlrDfpf-cHYrNMfqsbg0MvRoWiU6uhI6CLqgW7UUET0B34CxhrcKznwSOXXCHSW676uE7uIhFfKhRoizUA-jYptWoldD0eZ8q61Cn0Ah4kCnoVsKRdTPLpTH01PXqVEM_k8aVj9nxdee072iGhZb7JpKlX4SLPAUF75SgeJVgrcPHhzICFWdLqne2vxVKHrCBgbl3mn7ecZnWANV8efofYDiOcUU8zQ2SWLodIVsHX4jiJrGW11DlwPWIFSgc1cIC1YLKO0xTkTpqfR0fE7sTzlWO33ISQfdKfSiDhEXao97H4epVCR3oaxCeMMD6pGlC7cL0iGTyqGAU_eZmzvx7L5AliTYuN3elwwGcqRvzk2jaSX5skJnDNuuFbBvgm05wr8wlscBRd0TNHVqw7C71erAAYzkX6dFCroEn1iDVtClsyLlK-2e7Z5BdqrHJgf8dT5272rJ9VH61o6hFe67-HnB6b4uhIQlpTp1C4GmS9-76aQGuDtONKyLzIFzclpfwqzOVxO3auM_b2CYv_j8X0mi5LrrSuCtj8mpp8S8bmG51d5JhGsyeppa2hOxFPvDS6ZaANNn-TQCNDLZIYkS7VIdjINJSG5z-7rqwGjHPG9H0O7EgDdFxzdtn3ucNCr6aRLFmIsc7e_G26_sKehgg9gQTIjKof0Ti2G8FeG80Yo4Fo5HITTs20c--LmKRwOit0eMd_o79hWzphQNZeCmxQmACEyH-K8C6KFYyw5Sz_VX73_xfFeBPBg5rxv8HkH-7TA21uX90_uzl9VVGDJIv0xJA5x7HueDtysd851xOJHydQ2H7XH2ioyUdnEfxndGPn5F9aC74DHYcSRgvfr6RSwpBbHKk6UIZt5A-xfQ8deHV8CEj2aYH5PIm5QXKuUMsN2Gtve-yvLo0lbVmV5g4kpmelZ1i8n502V0w-dHkWUqQiWMcDCSp2oW0JTHqWDATGCJKCjE26oNyIeuihAdJEKRt6tjyZLl-Rw-4aDJjHiiybyKTsBUCFmzZ8dtf-Yd4463c2VUDwsB43wc9xrzds-sMKXD8DBgCn6Ujnfguo9CXfacYZo9RtOq5PWQRkFkYz6I7WuGimOhl91x6faF0ifHamndSU3acdGo-D9oofZ2CGMNlPvNbSdZ8Bqj6r3RxM1wtKNU8BDXz7bzapJt6_eRgxJnP-UGlr-veGzMtNk. Läst 13 oktobert 2023. 
 33. ^ ”Implications of COVID-19 for Older Persons: Responding to the Pandemic” (på engelska) (PDF). UNFPA Global Technical Brief. UNFPA. 24 april 2020. sid. 3. https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Older_Persons_and_COVID19_final.pdf. Läst 5 juni 2020. 
 34. ^ John P. A. Ioannidis (17 mars 2020). ”A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data” (på amerikansk engelska). STAT. https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/. Läst 13 oktober 2023. 
 35. ^ ”Total COVID-19 tests per 1,000 people”. Our World in Data. https://ourworldindata.org/grapher/full-list-cumulative-total-tests-per-thousand?facet=none&country=IND~IDN~ITA~ZAF~KOR~USA~DNK~NZL~CAN~SWE. Läst 13 oktober 2023. 
 36. ^ Kim Hjelmgaard. ”Iceland has tested more of its population for coronavirus than anywhere else. Here's what it learned” (på amerikansk engelska). USA TODAY. https://www.usatoday.com/story/news/world/2020/04/10/coronavirus-covid-19-small-nations-iceland-big-data/2959797001/. Läst 13 oktober 2023. 
 37. ^ Dan Ward (1 april 2020). ”Sampling Bias: Explaining Wide Variations in COVID-19 Case Fatality Rates”. https://www.researchgate.net/publication/340539075_Sampling_Bias_Explaining_Wide_Variations_in_COVID-19_Case_Fatality_Rates. Läst 13 oktober 2023. 
 38. ^ Martha Henriques. ”Coronavirus: Why death and mortality rates differ” (på engelska). www.bbc.com. https://www.bbc.com/future/article/20200401-coronavirus-why-death-and-mortality-rates-differ. Läst 13 oktober 2023. 
 39. ^ Jonathan A Michaels och Matt D Stevenson (2 april 2020). [https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.02.20050633v2.full.pdf ”Explaining national differences in the mortality of Covid-19: individual patient simulation model to investigate the effects of testing policy and other factors on apparent mortality.”]. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.02.20050633v2.full.pdf. Läst 13 oktober 2023. 

Externa länkar