Ämbete

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Wiktionary small.svg
Svenskspråkiga Wiktionary har ett uppslag om ämbete.

Ämbete kan syfta på:

  • Kyrkligt ämbete – särskilda tjänster i kristna samfund till vilken personen vigs eller avskiljs med bön och handpåläggning
  • Offentligt ämbete – en befattning i staten, eller i en kommun eller annan administrativ enhet under staten
    • Ämbetsman – en högre tjänsteman inom statlig verksamhet
  • Ämbetsdräkt – en dräkt som bärs av vissa civila och kyrkliga ämbetsmän
  • Skråämbetet –en hantverkssammanslutning, se skråväsen
  • Riksantikvarieämbetet – en centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv
  • Överståthållarämbetet – en tidigare förvaltningsmyndighet under Kungl. Maj:t för Stockholms stad 1634–1967
  • Ämbetsperiod – ett ämbete kan innehas under en förutbestämd tidsperiod