Åbo Akademi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ej att förväxla med Åbo universitet eller Kungliga Akademien i Åbo.
Åbo Akademis huvudbyggnad vid Domkyrkotorget.
Åbo Akademis byggnader i Vasa.

Åbo Akademi är ett svenskspråkigt finländskt universitet i Åbo, Finland. Det är världens enda helt svenskspråkiga högskola utanför Sverige med mer än en fakultet. Det grundades år 1918 och har idag fyra fakulteter: fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, fakulteten för naturvetenskaper och teknik, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier samt fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. Universitetet har campus i Åbo och Vasa.

Åbo Akademi har 2020 omkring 5 500 inskrivna studerande, varav 4900 grundexamensstuderande och 650 forskarstuderande, samt 1 100 anställda. Årligen utexamineras ungefär 500 magistrar och 65 doktorer.[1]

Universitetet är medlem av Coimbragruppen.

Alla grundexamensstuderande hör till Åbo Akademis Studentkår.

Rektor för Åbo Akademi är från augusti 2019 Moira von Wright.[2] Carl G. Gahmberg.[3] fungerar som Åbo Akademis kansler under åren 2020-2024.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Många av akademins byggnader är borgarhem donerade till akademin. "Domvillan" (Säwes hus) testamenterades till Akademin av Magnus och Ellen Dahlström.

Det nuvarande Åbo Akademi instiftades 1917 och inledde sin verksamhet 1918.[4] Dels ville man att Åbo åter skulle bli en universitetsstad – Kungliga Akademien i Åbo hade flyttats till Helsingfors efter Åbo brand – dels ansåg man att Helsingfors universitet, som den nu hette, var alltför finskdominerat.

Akademin grundades genom bidrag av 35 personer, bland dem bröderna Ernst och Magnus Dahlström. Så småningom fick akademin statsbidrag, första gången 1950, årligen sedan 1963. Akademin förstatligades 1981.[4]

Ursprungligen hade akademin tre fakulteter: en humanistisk, en statsvetenskaplig (den första i Norden) och en naturvetenskaplig. En kemisk-teknisk fakultet och en teologisk fakultet grundades genom särskilda donationer 1920 respektive 1924. År 1974 grundade den pedagogiska fakulteten och 1992 den vårdvetenskapliga fakulteten i Vasa. Handelshögskolan som inrättats 1927 genom ett testamente, sammanslogs med akademin 1980.[4] Den statsvetenskapliga fakulteten och handelshögskolan bildade ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Akademin hade då sju fakulteter.

Den nya universitetslagen[när?] ledde till radikal ändring av förvaltningsstrukturen.

Rektorslängd[redigera | redigera wikitext]

Fakulteter och utbildningslinjer[redigera | redigera wikitext]

Åbo akademis gamla observatorium på Vårdberget.

Sedan den 1 januari 2015 har Åbo Akademi fyra fakulteter. Utbildningen organiseras i utbildningslinjer bestående av ämnen och/eller ämneskluster.

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi[redigera | redigera wikitext]

 • Utbildningslinjen för kultur, tradition och historia
 • Utbildningslinjen för logopedi
 • Utbildningslinjen för psykologi
 • Utbildningslinjen för språk
 • Utbildningslinjen för teologi

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier[redigera | redigera wikitext]

 • Utbildningslinjen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik
 • Utbildningslinjen för lärare i småbarnspedagogik
 • Utbildningslinjen för hälsovetenskaper
 • Utbildningslinjen för klasslärare
 • Utbildningslinjen för socialvetenskaper
 • Utbildningslinjen för speciallärare
 • Utbildningslinjen för ämneslärare

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi[redigera | redigera wikitext]

 • Utbildningslinjen för ekonomi
 • Utbildningslinjen för rättsnotarie
 • Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik[redigera | redigera wikitext]

 • Utbildningslinjen för biovetenskaper
 • Utbildningslinjen för informationsteknologi
 • Utbildningslinjen för naturvetenskaper
 • Utbildningslinjen för farmaci
 • Utbildningslinjen för kemiteknik

Fakulteterna leds av dekaner och utbildningen inom en utbildningslinje koordineras av utbildningsansvariga.

Åbo Akademis bibliotek[redigera | redigera wikitext]

Bibliotekets huvudbyggnad.

Åbo Akademis biblioteks verksamhet inleddes 1919, strax efter akademins. Biblioteket har sedan det grundades haft friexemplarsrätt, rätt att få ett exemplar av det som trycks i Finland[7] (och visst annat material), nu som ett av sex sådana universitetsbibliotek. Biblioteket har huvudsakligt ansvar för den finlandssvenska litteraturen – och kallas för det finlandssvenska nationalbiblioteket[8] – och har också näst Finlands nationalbibliotek (f.d. Helsingfors universitets bibliotek) de största samlingarna av gamla böcker i Finland. Bibliotekets handskrifts- och bildenhet samlar brev, dagböcker och annat material av intresse för folklivs- och historieforskning. Genom att i första hand nationalbiblioteket och Åbo universitets bibliotek har ansvar för den finskspråkiga litteraturen har Åbo Akademis bibliotek möjlighet att tillåta hemlån av denna.

Åbo Akademis bibliotek innehar och förvaltar ett betydande kulturellt arv, främst finlandssvenskt och finländskt, bestående bland annat av handskrifter (t.ex. manuskript), brevsamlingar, bilder (landets största bildsamling, grundad 1911[4]), inkunabler, med mera.[9]

Tack vare en donation år 1934 från Gertrud (1870–1959) och Gösta (1869–1955) Branders kunde ett bibliotekshus byggas. Arkitekt var Erik Bryggman.[10] Makarna Branders' enda barn, Else Branders (1901–1997), fortsatte i sina föräldrars fotspår. Hennes testamente gav Stiftelsen för Åbo Akademi en stor förmögenhet. Familjens Branders har varit och är av mycket stor betydelse för Åbo Akademis biblioteks verksamhet.[11]

Biblioteket är ett forskningsbibliotek, i första hand avsett för forskare och studerande vid Åbo Akademi, men betjänar också allmänheten. Vid sidan av huvudbiblioteket har biblioteket filialer vid olika fakulteter och institutioner. Kursboksbiblioteket (studentbiblioteket) tillhandahåller den mesta litteratur som behövs för studierna, så att studerande endast i undantagsfall behöver köpa kursböcker. I Vasa är Åbo Akademis bibliotek en del av vasahögskolornas gemensamma bibliotek Tritonia.

Sedan år 2009 är Pia Södergård överbibliotekarie för Åbo Akademis bibliotek. Hon är den åttonde i raden, och den andra kvinnliga.[10]

Samlingar och kulturföremål[redigera | redigera wikitext]

Förutom biblioteket förvaltar Åbo Akademi en rad kulturhistoriska platser och en betydande konstsamling. De kulturhistoriska verksamheter som ingår i akademiens förvaltning är Museet Ett hem, Sibeliusmuseum, Sjöhistoriska museet med Sigyn, Kankas gård i Masku, Mineralsamlingen, Mynt och medaljsamlingen och konstsamlingen.[12]

Stora delar av konstsamlingen kom till via de Dahlströmska donationerna och har inte kommit till stånd genom ett metodiskt samlande utan via olika donationer. Många av målningarna består av porträtt av personer som har haft anknytning till det gamla Åbo Akademi. Samlingen omfattar omkring 800 arbeten i olja, akvarell, pastell, teckningar, reliefer, skulpturer eller grafik. Få av konstverken är placerade så att de är publika för allmänheten utan de är hängda i Akademi-komplexets alla lokaler inklusive kontor, arbetsrum och konsitoriesalar. Med några års mellanrum brukar man i samarbete med Åbo konstmuseum anordna utställningar med delar av konstsamlingen. Bland verken ingår målningar av Aksell Gallen-Kallela, Henry Milbourne, Severin Falkman, Berndt Lindholm och Eero Järnefelt.[12]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Startsida”. Åbo Akademi. https://www.abo.fi/. Läst 18 augusti 2020. 
 2. ^ ”Moira von Wright är Åbo Akademis nya rektor”. https://www.abo.fi/nyheter/moira-von-wright-ar-abo-akademis-nya-rektor/. Läst 6 augusti 2019. 
 3. ^ Svenska Yle. Läst 14 nov 2019.
 4. ^ [a b c d] Åbo Akademi i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0
 5. ^ ”Rektorer genom tiderna”. Åbo Akademi. https://www.abo.fi/rektorer-genom-tiderna/. Läst 30 maj 2018. 
 6. ^ ”Moira von Wright är Åbo Akademis nya rektor”. Åbo Akademi. 12 februari 2019. https://www.abo.fi/nyheter/moira-von-wright-ar-abo-akademis-nya-rektor/. Läst 12 februari 2019. 
 7. ^ ”Lagstadgad rätt till friexemplar av inhemskt tryck”. Åbo Akademi. Arkiverad från originalet den 29 april 2013. https://archive.is/20130429161000/http://www.abo.fi/bibliotek/bibfriexemplar. 
 8. ^ Vetenskapliga bibliotek i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0
 9. ^ http://bibbild.abo.fi/hereditas/
 10. ^ [a b] ”Historia och arkitektur”. Åbo Akademi. Arkiverad från originalet den 13 februari 2013. https://archive.today/20130213070447/http://www.abo.fi/bibliotek/bibhistoria. 
 11. ^ Mustelin, Olof: "En osjälvisk längtan att skänka forskningen ett starkt stöd". Familjen Gösta Branders och Åbo Akademis bibliotek. Åbo Akademis förlag, Åbo 2001.
 12. ^ [a b] Åbo Akademi, sid. 8–12. 1993. ISBN 952-9576-01-3

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

 • Villstrand, Nils Erik (2019). Åbo Akademi i sin början 1918–1945. Åbo: Åbo Akademis förlag. ISBN 978-951-765-925-3 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]