Hoppa till innehållet

Åbo landskapsmuseum

Från Wikipedia
Åbo slott ligger vid Aura ås mynning.

Åbo landskapsmuseum är ett museum i Åbo som grundades 1881 som Åbo stads historiska museum och fick sitt nuvarande namn 100 år senare.

Verksamheten inleddes i två hyrda rum på Åbo slott, men redan vid tiden för första världskriget disponerade museet över mera än 60 rum i slottet, där den permanenta utställningen illustrerade inredningsstilarna mellan 1650 och 1900. På 1970-talet fick museet utökade resurser och verksamheten utvecklades från traditionella basutställningar till att omfatta också olika aktiviteter i och utanför museet, som vid denna tid började arbeta med lokalmuseernas centralkatalogisering och till dem riktad rådgivning. Museet blev landskapsmuseum 1981, vilket garanterade statsbidrag och från början av 1990-talet lagstadgad statsandel.

Idag erbjuder Åbo landskapsmuseum en mångsidig service när det gäller att vårda kulturarvet i Egentliga Finland. Museet har både arkeologisk och byggnadshistorisk expertis och tar aktivt del i frågor som berör markanvändning, byggnadsskydd och iståndsättandet av kulturmiljön och byggnadsarvet. Forskning och dokumentering bildar grunden för museets verksamhet. Den kunskap som museet producerar görs på olika sätt tillgänglig för allmänheten.

Museets olika enheter Åbo slott, Åbo biologiska museum (grundat 1907), Klosterbackens hantverksmuseum (grundat 1940), Apoteksmuseet och gården Qwensel (grundad 1958) samt det särskilt för barnfamiljer avsedda lantgårdsmuseet Kurala bybacke (grundat 1988) ordnar utställningar, temavisningar och evenemang som erbjuder upplevelser och kunskap om hembygdens förflutna. Museet ger ut årsboken Aboa samt andra publikationer i vilka museets forskningsrön och olika enheter presenteras.

Bilder på museets olika enheter[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]