Åboleden

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Åboleden korsas av Ring II
Åboleden vid Smedsby

Åboleden är den delsträcka av Finlands Riksväg 1 som går genom huvudstadsregionen. Motorvägen är en utfartsväg från Helsingfors som går genom Esbo mot Åbo. Sträckan från Munksnäs till Ring III är Finlands äldsta motorväg, som togs i bruk år 1962. Då kallades vägen för Tarvovägen, eftersom den löper förbi holmen Tarvo på gränsen mellan Esbo och Helsingfors.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Åboleden är Finlands äldsta motorväg och togs i bruk 1962 mellan Munksnäs och nuvarande Ring III. Vägens förbättringsprojekt hänger främst ihop med ringvägarna. På 1990-talet flyttades anslutningen mellan Åboleden och Ring III 1 km västerut och den gamla anslutningen ändrades till gata med anslutning till Åboleden österut. År 2000 togs den nya ringvägen Ring II i bruk, vilket innebar en ny anslutning och att Knektbrons anslutning breddades. Åren 2008–2011 byggdes anslutningen mellan Åboleden och Ring I om. I samma projekt fick Åboleden 3+3 filer mellan Ring I och Ring II och en ny anslutning byggdes vid Vermo öster om Ring I.

Projekt[redigera | redigera wikitext]

En ny anslutning planeras mellan Ring I och Ring II. En utökning till 3+3 filer från Ring II ända till Hista är också under planering. Dessa projekt har ingen fastslagen tidtabell.

Avfarter[redigera | redigera wikitext]

Avfarter från Helsingfors

Nr Trafikplats Korsande väg Skyltning
Finland road sign 561.svg 1 Motorväg (2+2) Åboleden
Finland road sign 165.svg Hoplaksvägen centrum, Böle, Sockenbacka
Finland road sign 561.svg 46 Vermoknuten (endast österut) Tarvaspäävägen Vermo, Bruksstranden
Finland road sign 561.svg 45 Alknuten 101 Ring I Ring I, Hagalund, Alberga
Finland road sign 561.svg 44 Torvknuten Torvbanevägen Grankulla, Kilo, Mankans
Finland road sign 561.svg 43 Knektbro 114 Grankulla, Kilo, Mankans
Finland road sign 561.svg 42 Smedsknuten 102 Ring II Ring II
Finland road sign 561.svg 41 Domsbyknuten (endast österut) Domsbyvägen Esbo centrum, Domsby
Finland road sign 561.svg 40 Stenkyrkoknuten (endast österut) Esbovägen Gloms, Morby
Finland road sign 561.svg E 181 Motorväg (2+2) E18
Finland road sign 561.svg 29 Esboknuten E 1850 Ring III Ring III
Finland road sign 561.svg 28 Histaknuten 110 Nupurböle
Finland road sign 561.svg huvudstadsregionens gräns, se Riksväg 1 för fortsättning

Se även[redigera | redigera wikitext]

Helsinki region roads.jpg

Huvudstadsregionens ringvägar

Huvudstadsregionens utfartsvägar