Ågestabron

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ågestabron är en bro över sjön Magelungen på gränsen mellan Stockholms kommun och Huddinge kommun. Ungefär halva bron ligger i Stockholm och andra halvan i Huddinge. På Stockholmssidan börjar bron i Farsta strand och sträcker sig till Ågesta på Huddingesidan.

Föregångaren sedd från Huddingesidan 1918 och nuvarande bron sedd från Stockholmssidan 2010 Föregångaren sedd från Huddingesidan 1918 och nuvarande bron sedd från Stockholmssidan 2010
Föregångaren sedd från Huddingesidan 1918 och nuvarande bron sedd från Stockholmssidan 2010
Bron från Huddingesidan 1967

Nuvarande Ågestabron invigdes 1976, tidigare fanns där en smal träbro och dessförinnan en flottbro. Namnet härrör från gården Ågesta. Bron är en betongkonstruktion som vilar på sex breda pelare och har en längd av 200 meter. Brospannet är utfört som en lådbalk i efterspänd betong. Den gamla träbron sprängdes med dynamit och ligger kvar på sjöbotten öster om den nuvarande.

Se även

Källor