Åke Sandberg

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Åke Sandberg född 1944 är en svensk författare och professor, civilekonom och sociolog, sedan 2010 professor emeritus vid Stockholms universitet, Sociologiska institutionen.

Sandberg är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och fil.dr. i sociologi med en avhandling vid Uppsala universitet; han är även docent vid Samhällsvetenskapliga fakulteten där. Avhandlingen The limits to democratic planning (LiberFörlag 1976)| är skriven mot bakgrund av framväxten av långsiktsplanering och framtidsstudier i både företag och förvaltning. Den utgår från bl.a. vetenskapsteori, organisationssociologi liksom frågor om förändringsstrategier, makt och demokratisering. Utöver i Uppsala har Sandberg bedrivit doktorandstudier vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet och KTH och dess Institution för Industriell ekonomi och organisation (Indek).

Sandberg har i omvänd tidsordning varit anställd vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet; Arbetslivsinstitutet (ALI / NIWL)/ tidigare Arbetslivscentrum; KTH, Institutionen för Informationsbehandling ADB (IBADB); samt Försvarets forskningsanstalt FOA, numera FOI, och dess institution för Systemanalysmetodik. Parallellt med Arbetslivisinstitutet / Arbetslivscentrum var han i två fyraårsperioder anställd som adjungerad professor vid KTH, vid Industriell ekonomi och inom människa-dator-interaktion vid Skolan för datavetenskap och kommunikation[1], CSC, numera inom Medieteknik och interaktionsdesign. , och tidigare vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation. Han har även varit gästprofessor vid institutionen för Forvaltning og samfundsplanlegging vid Roskilde Universitet; vid LEST: Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail, i Aix-en-Provence samt vid School of Industrial Relations and Organizational Behavior (IROB), numera School of Organization and Management vid UNSW University of New South Wales i Sydney och dess Australian School of Business.

Han var projektledare projektet Demokratisk styrning och planering i arbetslivet, "DEMOS" som på 1970-talet undersökte datoriseringsprocesser på arbetsplatser genom att dels stödja de anställda och de fackliga organisationerna i deras sökande efter kunskap för att påverka organisering, styrning och datoranvändning (och lära av detta), dels analysera erfarenheterna utifrån teorier om samhälle, organisation och IT. Bl.a. undersöktes förändringar i samband med övergången från blysättning till digitala lösningar i tidningsbranschen, särskilt vid Svenska Dagbladet. Detta slags forskningsansats benämnes ofta aktionsforskning, sedermera interaktiv forskning och diskuteras bl.a. i temanumret Aktionsforskning, Sociologisk Forskning, nr 2-3, 1982. Demosprojektet följdes av medverkan i det nordiska s.k. Utopiaprojektet för användarmedverkan i utveckling av IT och arbetsplatser. I dessa tidiga projekt, liksom i senare års studier av arbete, organisation och management inom bilindustri, IT och medier har ett tema varit: hur förena goda, utvecklande arbeten med produktivitet och effektivitet i företagen?

Han har därefter studerat internet och journalistiskt arbete, omvandling av bilproduktion i Volvo i internationellt perspektiv, samt interaktiva medier/nya medier (båda nedan öppet tillgängliga för nedladdning) Flera läroböcker har arbetats fram bland dem Ledning för alla? (i fyra upplagor, den första 1987, den senaste 2003 på SNS förlag). För internationella läsare utgavs Nordic Lights. Work management and welfare in Scandinavia. Inledningskapitlet finns att ladda ner (SNS förlag, 2013). En senare bok, om forskningspolitik, är På jakt efter framtidens arbete - utmaningar i arbetslivets organisering och forskning (Tiden 2016). Den senaste omfattande läroboken är Arbete & välfärd. Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige (Studentlitteratur 2019), för vilken han tilldelades Kurslitteraturprisets hederspris 2018.

Sandberg har varit ordförande i Stockholms sociologförening, redaktör för tidskriften Sociologisk forskning, redaktionsmedlem i den nordiska tidskriften Acta Sociologica, samt Secretary och President i International Sociological Association's (ISA) Research Committee 10 (RC 10), Participation, Organizational Democracy and Self-Management.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

Bland publikationerna i LIBRIS bibliotekssystem över monografier (böcker och rapporter) [2] återfinns på engelska bl.a.

På svenska en rad böcker, däribland

  • En fråga om metod. Alternativt perspektiv på långsiktsplanering och framtidsstudier, Prisma, Stockholm 1980 (andra reviderade upplagan)
  • En fråga om makt. Demokratisk planering och förändringsstrategier i organisationer och samhälle, Prisma, Stockholm 1975.
  • Företagsstyrning och löntagarmakt, Prisma, Stockholm 1982 (andra omarbetade upplagan; med Pelle Ehn)
  • Ledning för alla? Perspektivbrytningar i arbetsliv och företagsledning, (red.), SNS förlag, Stockholm 2003 (fjärde upplagan)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]