Örebro resecentrum

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Resecentrum i Örebro är en knutpunkt för Stadsbussarna i Örebro, men även länsbussar, charterbussar, Swebus rikslinjer och diverse taxitransporter. Platsen, som utformades i slutet av 1990-talet, ligger nära centrum och precis vid perrongen till Örebro centralstation. Innan uppförandet av denna plats hade bussarna samlats vid den gamla busstationen en bit bort, men denna ansågs för trång. Detta var en nödvändighet, då Resecentrum tog många tidigare parkeringsplatser i anspråk. En del platser har dock tillkommit i och med uppförandet av ett nytt kvarter inklusive parkeringshus nära Statistiska Centralbyrån, som ligger nära stationen.

I samband med uppförandet av Resecentrum byggdes en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen, vilken förbinder centrala Örebro med västra stadsdelen. Resecentrum har också en rad busskurer, en större digital informationstavla över kollektivtrafiken, samt en vänthall i anslutning till centralstationen.