Österlånggatan

Österlånggatan sommaren 2006.

Österlånggatan ligger i Gamla stan i Stockholm, och sträcker sig i nordsydlig riktning från Slottsbacken till Järntorget, Stockholm.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Äldre gatuskylt.
Portalsten, Österlånggatan 37.
Valv för Ferkens gränd mellan kvarteren Luna och Apollo, 2010.
Valv för Stora Hoparegränd mellan kvarteren Castor och Pollux, 2010.
Den gyldene fredens skylt.
Österlånggatan söderut i julbelysning.

Österlånggatan följde likt Västerlånggatan utanför stadens försvarsmur och var en av Gamla stans huvudgator. Gatan omnämns redan under 1400-talet under namnet Långa gatan. År 1558 används namnet Østra long gatan och 1593 Østralånggatenn.

På 1600-talet anlades Skeppsbron som då blev den ostligaste huvudgatan. Därmed förlorade "Östra långgatan" sin betydelse som huvudgata. Idag spelar Österlånggatan som turistgata en mer undanskymd roll än Västerlånggatan. Här är takten något lugnare och affärerna mindre souvenirbetonade.

Portalen vid Österlånggatan 37 härrör från 1600-talet och av skapades troligen av stenhuggarmästaren Johan Wendelstam från Tyskland. Över porten finns en inskription med den nederländska texten GAET. HET. WEL. MEN. HEEFT. VEEL. VRINDEN. KERT. HET. LÜCK. WIE. KAN. SE. VINDEN (ungefär: Går det väl, har man många vänner. Vänder lyckan - var då finna dem?). Språket tyder på att beställaren kom från Holland.

På Österlånggatan 51 finns den klassiska restaurangen Den gyldene freden, grundad 1722 och en av Stockholms äldsta kvarvarande på samma adress.

Byggnader och verksamheter (urval)[redigera | redigera wikitext]

Intressanta kvarter (urval)[redigera | redigera wikitext]

Från norr till söder, östra sida
Från norr till söder, västra sida

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]