Överhölö kyrkoruin

Överhölö kyrkoruin (tornet), 2017.

Överhölö kyrkoruin ligger cirka 600 meter norr om tätorten Hölö i Hölö socken, Södertälje kommun. Ruinen härrör efter Överhölö kyrka från på tidig medeltid och är ett fornminne med RAÄ-nummer Hölö 115:1.[1]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Ruinens renovering, 1948.

Hölö socken var ursprungligen uppdelat i två socknar, Överhölö och Ytterhölö. I Ytterhölö uppfördes i slutet av 1100-talet dagens Hölö kyrka och i Överhölö byggdes vid ungefär samma tid Överhölö kyrka som var helgad åt den heliga Sankta Lucia.

Under Gustav Vasas tid stängdes många kyrkor. I början av 1530-talet drev kungens fogdar in silver från Överhölö kyrka, bland annat en silverkalk, oblatskål och ett kors. Omkring 1575 slogs socknarna Över- och Ytterhölö samman och Överhölö kyrka övergavs, därefter kallas kyrkan i Överhölö för ödekyrka.[2]

Kyrkoruinen[redigera | redigera wikitext]

Idag återstår av Överhölö kyrka en ruin i form av grundmurar och murrester i gråsten. Lämningen omfattar ett område på 22x8 meter. Långhuset sträcker sig i ost-västlig riktning och mäter 17x8 meter med en ingång i sydvästra hörnet. Murarna är mellan en och två meter höga och drygt en meter tjocka. I nordöstra hörnet märks den tidigare sakristian med planmått 4x4meter. Tornet ligger i väster och saknar ingång men har en liten fönsteröppning mot sydost. Tornets inre är delvis fyllt av rasmassor. Här når ruinen sin högsta höjd med omkring fyra meter över marken.[1] 1948 utfördes en renovering och restaurering av ruinen.

Kyrkportarna, kyrknyckeln och dopfunten finns kvar och förvaras bland Östra Södermanlands museums samlingar i Södertälje.[3]

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]