Hoppa till innehållet

Övre extremitetens skelett

Från Wikipedia

I människokroppen kan armens eller den övre extremitetens skelett indelas i skuldergördel (cingulum membri superioris) som består av nyckelben (clavicula) och skulderblad (scapula), överarm (brachium) med överarmsbenet (humerus), underarm (antebrachium) som består av armbågsbenet (ulna) och strålbenet (radius) och handen (manus) som kan uppdelas i handlov (carpus), mellanhand (metacarpus) och fingrar (digiti).

Dessa delar ledar till varandra i en serie leder: Axelleden (art. humeri), armbågsleden (art. cubiti), handleden (art. radiocarpea) samt fingrarnas leder.

Skulderblad (scapula)
Nyckelben (clavicula)

Överarmsben

[redigera | redigera wikitext]
Överarmsben (humerus)
Armbågsben (ulna)
Strålben (radius)
Handlov (carpus)

En lätt ramsa att komma ihåg är; She Likes To play Try To Catch Her

Mellanhand (metacarpus)
  • Ossa metacarpi basis
  • Ossa metacarpi corpus
  • Ossa metacarpi caput
Fingrar (digiti manus)
  • Phalanx proximalis
  • Phalanx media
  • Phalanx distalis
  • Ossa sesamoidea