Övrig metall

Från Wikipedia

En övrig metall (även posttransitionsmetall) är ett metalliskt grundämne i p-blocket som förekommer mellan halvmetallerna och övergångsmetallerna i det periodiska systemet. De är mer elektropositiva än övergångsmetallerna, men mindre så än alkalimetallerna och alkaliska jordmetallerna. Deras smält- och kokpunkter är i allmänhet lägre än hos övergångsmetallerna. Till övriga metaller räknas:

13 14 15 16 17
B
Bor
C
Kol
N
Kväve
O
Syre
F
Fluor
Al
Aluminium
Si
Kisel
P
Fosfor
S
Svavel
Cl
Klor
Ga
Gallium
Ge
Germanium
As
Arsenik
Se
Selen
Br
Brom
In
Indium
Sn
Tenn
Sb
Antimon
Te
Tellur
I
Jod
Tl
Tallium
Pb
Bly
Bi
Vismut
Po
Polonium
At
Astat

Även grundämnena med atomnummer 113-116 kan inkluderas, vilka kallas: