11. helikopterdivisionen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
11. helikopterdivisionen
(11. hkpdiv)
11. helikopterdivisionen vapen.svg
Vapensköld för 11. helikopterdivisionen tolkad efter dess blasonering.
Datum 1959-1998
Land Sverige Sverige
Försvarsgren Marinen
Typ Marinflyg
Roll Ubåtsjakt, Fräd och SAR
Storlek Division
Del av Marinflyget
Högkvarter Stockholm
Berga heliport
Smeknamn Yngve Röd
Befälhavare
Framstående befälhavare Per Floderus
Flygplan
Övriga typer Typ 54B
Helikoptar
Räddningshelikoptrar Hkp 1
Hkp 2
Hkp 4
Hkp 6
Ubåtsjaktshelikoptrar Hkp 1
Hkp 2
Hkp 4
Hkp 6

11. helikopterdivisionen (11. hkpdiv) var en helikopterdivision inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1957 och 1998. Divisionens stab var förlagd till Berga heliport inom Haninge garnison i Haninge kommun i Södermanland.

Historik[redigera | redigera wikitext]

11. helikopterdivisionen bildades den 1 november 1957 under namnet 1. helikopterdivisionen och blev Sveriges första organiserade helikopterförband. 1. helikopterdivisionen kom vid sitt bildande att lokaliseras till Bromma flygplats och kommendörkapten Per Floderus blev dess första chef.

Den 4 september 1961 omlokaliserades helikopterdivisionen från Bromma till Berga heliport. Berga heliport var vid den tidpunkten norra Europas och Sveriges första flygplats avsedd endast för helikopterverksamhet. I samband med denna omlokalisering tillfördes helikopterdivisionen en Väder- och Flygsäkerhetsavdelning, vilken tidigare tidigare legat på Märsgarn och ingått som en del av Ostkustens örlogsbas.

1989 bytte 1. helikopterdivisionen namn till 11. helikopterdivisionen. Bakgrunden till namnförändringen var att marinflyget den januari 1987 satte upp en tredje helikopterdivision i Ronneby, samlokaliserad med F 17 Kallinge. Vid den tidpunkten hade F 17 en egen tredje division med helikoptrar. Lösningen för marinflyget blev att samtliga helikopterdivisioners nummer adderades med 10. Det vill säga till exempel 1. hkpdiv blev 11. hkpdiv.

I samband med att Flygvapnets Södertörnsskolor (F 18) avvecklades 1986, presenterades en organisationsförändring som dels innebar att omlokalisera 1. helikopterdivisionen till Tullinge flygfält samt att bilda en marinflygflottilj. Förslaget, som presenterades av dåvarande divisionschef kommendör Lars Thomasson, ratades dock inom marinen och helikopterdivisionen blev kvar i Berga.

Inför försvarsbeslutet 1992 väcktes till liv på nytt förslaget om en flytt, då regeringen beslutade att Ostkustens marinkommando, 11.helikopterdivision, Kustbevakningens regionledning ost och Mellersta värnpliktskontoret skulle lokaliseras till flottiljområdet i Tullinge.[1] Dock kom detta beslut att ändras när försvarsbeslutet väl fattades på inrådan av Överbefälhavaren. Beslutet medförde dock att Flygvapnets verksamhet vid flottiljområdet upphörde den 30 juni 1995. Anläggningar som ej påverkade basens roll som krigsflygbas skulle med försvarsbeslutet avyttras.[2]

Den 31 december 1997 upphörde 11. helikopterdivisionen som självständigt förband, genom att Försvarsmakten samlade all helikopterverksamhet i den nyuppsatta Helikopterflottiljen. Flottiljen bestod vid bildandet av fyra bataljoner, där Svea helikopterbataljon var en av dem. Svea helikopterbataljon bestod av 11.helikopterdivisionen på Berga och flygvapnets flygräddningsgrupp (FRÄD-grupp) vid Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala.

12. helikoptergruppen[redigera | redigera wikitext]

12. helikoptergruppen (12. hkpgrp) var inom marinflyget en rörlig operativ enhet, som bildades under 1980-talet för att möta den tilltagande undervattensverksamheten längs det svenska kustbandet. Gruppen skulle kunna snabbt uppsättas av personal ur både 1. helikopterdivisionen och 2. helikopterdivisionen, därav namnet 12. helikoptergruppen. I samband med de namnbyten på helikopterdivisionerna som gjordes vid uppsättande av 13. helikopterdivisionen, namnändrades helikoptergruppen till 123. helikoptergruppen (123. hkpgrp). Detta för att genom namnet visa att samtliga tre divisioner var ålagda att medverka i den rörliga externa helikoptergruppen.

Namn, beteckning och ort[redigera | redigera wikitext]

Beteckning Namn Aktiv Ort Kommentar
1.hkpdiv 1. helikopterdivisionen Bromma 1959-1961 Omlokaliserades 1961 till Haninge garnison
1.hkpdiv 1. helikopterdivisionen Berga 1961-1989
11.hkpdiv 11. helikopterdivisionen Berga 1989-1998 Uppgick 1998 i Svea helikopterbataljon.

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Tryckt skrift
  • Norberg, Ingemar; Peter Liander (1997). Marinhelikoptern. Ösmo: Soing Teach HB. ISBN 91-630-6078-7 
Noter
  1. ^ Riksdagen.se Regeringens skrivelse 1989/90:80 Läst 31 augusti 2011
  2. ^ Riksdagen.se Regeringens proposition 1991/92:102 Läst 31 augusti 2011

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]