Hoppa till innehållet

1177 (sjukvårdsrådgivning)

Från Wikipedia

1177 (före 1 april 2022 benämnd 1177 Vårdguiden[1]) är en svensk webbplats och telefontjänst med information, rådgivning och tjänster inom hälsa och vård. Webbplatsen drivs av Inera AB, ett företag som ägs gemensamt av SKR, regioner och kommuner.[2]

Tjänster[redigera | redigera wikitext]

E-tjänster[redigera | redigera wikitext]

E-legitimation inloggningskrav[redigera | redigera wikitext]

Sedan 10 december 2019 kan man göra personliga vårdärenden genom att logga in på 1177.se med BankID eller Freja eID.[3][4] Telia e-legitimation, och inloggning med utländska eID via appar för länder som gått med i EU-förordningen Electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS) fungerar också.

Användning[redigera | redigera wikitext]

En undersökning från 2021 visade att fler än 8 av 10 svenskar någon gång har besökt webbplatsen 1177 och loggat in på den. Bland pensionärer är användningen lägre, drygt 6 av 10 pensionärer har någon gång besökt webbplatsen och loggat in.[5]

Telefonrådgivning[redigera | redigera wikitext]

I Sverige finns även telefontjänsten 1177, vars syfte är att ge råd om vård eller att hitta rätt instans inom region- och länssjukvård såväl som inom primärvården. Tjänsten är öppen dygnet runt och nås via telefonnumret 1177. De som svarar i telefon är sjuksköterskor.

Sommaren 2006 började Region Skåne, Kronobergs läns landsting, Uppsala läns landsting, Jämtlands läns landsting och Gävleborgs läns landsting med kortnumret 1177, ett samarbete som med tiden utökades till hela Sverige.[6] Under november 2013 blev tjänsten tillgänglig för hela Sverige under namnet 1177 Vårdguiden. Namnet Vårdguiden hade tidigare använts i Stockholms län.[7]

Projektet hette ursprungligen "Vårdråd per telefon" (VPT) och startades 2003 på uppdrag av Socialdepartementet och organisationen Sveriges Kommuner och Landsting.[8][9]

2,7 miljoner läckta telefonsamtal[redigera | redigera wikitext]

År 2019 rapporterade Computer Sweden att alla 2,7 miljoner inspelade telefonsamtal som ringts till 1177 sedan 2013, och som tagits emot av vårdentreprenören Medicall i Thailand (en underleverantör till Medhelp), hade varit tillgängliga som ljudfiler på en oskyddad webbserver och utan lösenordsskydd.[10] Totalt rörde det sig om 170 000 timmar inspelat material med känsliga uppgifter om sjukdomar, krämpor, symptom, mediciner och tidigare behandlingar som mellan 2013 och 2019 legat helt oskyddade. 55 samtal ska ha laddats ned, från sju olika IP-adresser.[10][11] I många fall uppgav de inringande sina personnummer och vissa ljudfiler var märkta med inringarens telefonnummer.[10] Computer Swedens chefredaktör Marcus Jerräng kallade det för det "värsta svenska integritetshaveriet i mannaminne".[12] Datainspektionen informerade att myndigheten avsåg att granska händelsen. [13][14]

På samma server hade leverantören Voice Integrate Nordic även sparat samtal till Prebus, en beställningscentral för Region Uppsalas sjuktransporter och drift av IT.[15] Prebus AB är ett dotterbolag till Gamla Uppsala Buss AB som i sin tur ägs av Region Uppsala.[15] Computer Sweden skrev att det kunde röra sig om över en halv miljon samtal.[15] Prebus sade att de inte kände till att samtalen spelas in.[15] Voice Integrate Nordic kunde inte svara på varför samtalen till Prebus hade spelats in.[15]

Den 7 juni 2021 publicerade Integritetsskyddsmyndigheten sin granskning om händelsen. Granskningen kom fram till flera brister, att Medhelp inte hade vidtagit de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävts för att hålla en lämplig säkerhetsnivå för att förhindra att obehöriga kommit åt personuppgifterna. Avtalet med Medicall var olagligt eftersom det thailändska bolaget inte omfattades av hälso- och sjukvårdslagen och dess bestämmelser om tystnadsplikt och hantering av personuppgifter. Medhelp hade inte informerat de som ringde 1177 om hur deras personuppgifter hanterades förutom ett talsvarsmeddelande och hade heller inte säkerhetskopierat samtal till 1177 som Medhelp besvarade och spelade in.[16]

Integritetsskyddsmyndigheten beslutade därför att totalt fem aktörer skulle betala viten. Medhelp ålades att betala vite på 12 miljoner kronor totalt, åtta miljoner för de exponerade ljudfilerna och tre miljoner för det felaktiga avtalet med Medicall och 500 000 vardera för att inte ha gett information och inte ha säkerhetskopierat. Voice Integrate ålades att betala 650 000 kronor för att inte ha vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda ljudfilerna. Region Stockholm ålades att betala 500 000 kronor och Region Sörmland och Region Värmland 250 000 kronor vardera för att ha brustit i sin information till de som ringer 1177.[16]

Teknisk infrastruktur i hälso- och sjukvård[redigera | redigera wikitext]

Inera AB arbetar också med samordning i frågor kring digital infrastruktur inom hälso- och sjukvård. Detta är ett arbete som tidigare ingick i företaget Carelink AB. Carelink grundades år 2000 av Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, Föreningen Vårdföretagarna samt Apoteket AB och finansierades av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Vårdföretagarna, Apoteket samt Socialstyrelsen. Carelink hade år 2006 12 anställda.

Hösten 2006 inrättade Sveriges Kommuner och Landsting en ny beställarorganisation för upphandling av IT och tjänster varvid förutsättningarna för Carelink förändrades markant. Detta ledde till verkställande direktörens avgång under våren 2007 samt ett av Carelinks styrelse offentligt uttalat behov att se över organisation och ägarstruktur[förklaring behövs].[17] Hösten 2007 framfördes långtgående planer på att Carelink skall läggas ner och istället ingå som en del i Sjukvårdsrådgivningen SVR AB.[18] Detta genomfördes den 1 januari 2008.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”1177 Vårdguiden ändrar namn till 1177 - Inera”. www.inera.se. Arkiverad från originalet den 26 maj 2022. https://web.archive.org/web/20220526210806/https://www.inera.se/nyheter/nyheter/1177-vardguiden-andrar-namn-till-1177/. Läst 29 april 2022. 
 2. ^ ”Ineras uppdrag”. Inera. https://www.inera.se/om-inera/ineras-uppdrag/. Läst 29 februari 2020. 
 3. ^ ”Från och med den 10 december 2019 kan du inte längre logga in på 1177.se - 1177 Vårdguiden”. www.1177.se. https://www.1177.se/aktuellt/arkiv/nationellt/fran-och-med-10-december-behover-du-ha-e-legitimation-for-att-logga-in-pa-1177.se/.  Arkiverad 29 november 2020 hämtat från the Wayback Machine. ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 29 november 2020. https://web.archive.org/web/20201129050918/https://www.1177.se/aktuellt/arkiv/nationellt/fran-och-med-10-december-behover-du-ha-e-legitimation-for-att-logga-in-pa-1177.se/. Läst 29 februari 2020. ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 29 november 2020. https://web.archive.org/web/20201129050918/https://www.1177.se/aktuellt/arkiv/nationellt/fran-och-med-10-december-behover-du-ha-e-legitimation-for-att-logga-in-pa-1177.se/. Läst 29 februari 2020. 
 4. ^ ”Lösenord och sms tas bort, e-leg Freja eID Plus... | Vårdgivarguiden”. vardgivarguiden.se. Arkiverad från originalet den 2020-02-29. https://web.archive.org/web/20200229051914/https://vardgivarguiden.se/nyheter/2019/november/inloggning-med-losenord-och-sms-tas-bort-fran-1177.se-freja-eid-plus-infors/. Läst 29 februari 2020.  Arkiverad 29 februari 2020 hämtat från the Wayback Machine. ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 29 februari 2020. https://web.archive.org/web/20200229051914/https://vardgivarguiden.se/nyheter/2019/november/inloggning-med-losenord-och-sms-tas-bort-fran-1177.se-freja-eid-plus-infors/. Läst 29 februari 2020. ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 29 februari 2020. https://web.archive.org/web/20200229051914/https://vardgivarguiden.se/nyheter/2019/november/inloggning-med-losenord-och-sms-tas-bort-fran-1177.se-freja-eid-plus-infors/. Läst 29 februari 2020. 
 5. ^ ”En tredjedel av de äldsta anser att e-tjänster underlättar”. Svenskarna och internet 2021. Internetstiftelsen. https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2021/digitala-samhallstjanster/endast-en-tredjedel-av-de-aldsta-anser-att-e-tjanster-underlattar-for-dem/. Läst 21 mars 2022. 
 6. ^ Sjukvårdsrådgivningen.se. ”Om Sjukvårdsrådgivningen”. SVR AB. Arkiverad från originalet den 26 maj 2011. https://www.webcitation.org/5yxipPRTn?url=http://www.1177.se/Om-1177/Om-1177/. Läst 12 mars 2008. 
 7. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 22 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150222125017/http://www.umo.se/Om-Umo/UMO-info/UMO-info-september-2013/1177-och-Vardguiden-gar-samman/#. Läst 22 februari 2015. 
 8. ^ Sjukvårdsrådgivningen.se. ”Sjukvårdsrådgivning på telefon”. SVR AB. Arkiverad från originalet den 21 februari 2007. https://web.archive.org/web/20070221084848/http://www.sjukvardsradgivningen.se/1177/campaignfirstpage.aspx?c=17810. Läst 12 mars 2008. 
 9. ^ Mikael Rahmqvist, Magnus Husberg, "Effekter av sjukvårdsrådgivning per telefon: En analys av rådgivningsverksamheten 1177 i Östergötland och Jämtland", Linköping University Electronic Press, 2009, tillgänglig via Diva portal.
 10. ^ [a b c] Lars Dobos. ”2,7 miljoner inspelade samtal till 1177 Vårdguiden helt oskyddade på internet”. Arkiverad från originalet den 18 februari 2019. https://web.archive.org/web/20190218172616/https://computersweden.idg.se/2.2683/1.714787/inspelade-samtal-1177-vardguiden-oskyddade-internet. Läst 18 februari 2019. , Computer Sweden, 18 februari 2019. Åtkomst den 18 februari 2019.
 11. ^ ”Samtal till Vårdguiden läggs ut på nätet”. Internetmuseum. https://www.internetmuseum.se/tidslinjen/samtal-till-vardguiden-laggs-ut-pa-natet/. Läst 21 april 2020. 
 12. ^ Marcus Jerräng. ”'Värsta svenska integritetshaveriet i mannaminne'”. Arkiverad från originalet den 18 februari 2019. https://web.archive.org/web/20190218173150/https://computersweden.idg.se/2.2683/1.714790/1177-lackan-integritetshaveri. Läst 18 februari 2019. , Computer Sweden, 18 februari 2019. Åtkomst den 18 februari 2019.
 13. ^ ”Datainspektionen ska granska 1177 Vårdguiden”. Arkiverad från originalet den 19 februari 2019. https://web.archive.org/web/20190219135639/https://www.datainspektionen.se/nyheter/datainspektionen-ska-granska-1177-vardguiden/. Läst 19 februari 2019. , Datainspektionens webbplats, 19 februari 2019. Åtkomst den 19 februari 2019.
 14. ^ ”Ett år efter 1177-läckan – granskningen pågår fortfarande”. Computer Sweden. https://computersweden.idg.se/2.2683/1.730731/1177-lackan-granskning. Läst 21 april 2020. 
 15. ^ [a b c d e] Lars Dobos. ”Sjuktransporter i 1177-läckan – hundratusentals känsliga samtal spelades in”. Arkiverad från originalet den 19 februari 2019. https://web.archive.org/web/20190219205144/https://computersweden.idg.se/2.2683/1.714826/sjuktransporter-i-1177-lackan-samtal-spelades-in. Läst 19 februari 2019. , Computer Sweden, 19 februari 2019. Åtkomst den 19 februari 2019.
 16. ^ [a b] ”De får skulden för 1177-läckan – döms att betala miljoner”. Computer Sweden. https://computersweden.idg.se/2.2683/1.752106/1177-lackan-fardiggranskad--medhelp-ska-bota-12-miljoner. Läst 3 januari 2022. 
 17. ^ Anders Danielsson (11 juni 2007). ”Carelink omorganiseras – vd:n avgår”. Computer Sweden. http://computersweden.idg.se/2.2683/1.111249. Läst 12 juni 2007. 
 18. ^ Karin Lindström (12 juli 2007). ”Carelink slås ihop med Sjukvårdsrådgivningen”. It i vården – bilaga till Computer Sweden: s. 8. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]