Hoppa till innehållet

1697 års koralbok

Från Wikipedia
1697 års koralbok
LandSverige
GenreKoralbok
Förlag för förstautgåvanBurchardi (1697)
Keyser (1701)
Peter Mommas tryckeri (1739)
Carl Stolpe (1774)
Utgivningsår1697
Del i serie
Efterföljs avHaeffners koralbok

1697 års koralbok är koralboken för 1695 års psalmbok. Huvudansvarig för utarbetandet var Harald Vallerius. Den finns i faksimilutgåva från 1985 med 1180 sidor och ett förord av Magnus von Platen och efterskrift av Folke Bohlin.

I förordet skriver von Platen om hur firandet av boktryckets 500 år ledde till att Sveriges Radio lät sex litteraturhistoriker välja ut varsin bok från vardera hundratal år som representant för "århundradets bok" och att valet för 1600-talet blev just 1695 års psalmbok.

Med psalmbokens rimmade och sångbara melodier blev psalmboken mer betydelsefull än bibeln för "gemene man". Dess innehåll kunde många utantill, trots omfånget och mängden verser för varje enskild psalm. Under de 124 år som psalmboken var den enda stadfästa spreds cirka 1,5 miljon psalmböcker i ett otal antal olika upplagor, och nytryck förekom även efter att nästa psalmbok blivit antagen som den officiella att använda (1819 års psalmbok).

Psalmbokens popularitet uttrycker von Platen med orden: "Men folket förblev trofast i sin kärlek (till psalmboken) och lyrik har nu en gång den sällsamma förmågan att göra verkan även när den inte blir fullt förstådd. Det kan till och med förefalla som om dess besvärjande effekt ökar genom inslag av språkligt dunkel. Likaså låter alltid det ålderdomliga högtidligt och förlänar en djupare tidsdimension åt texten."

1697 års koralbok innehåller 250 melodier till de 413 texterna. Av dessa är 110 tyska, 24 medeltida och 59 okända, väl troligen svenska melodier. För övrigt finns 7 svenska melodier och 8 svenska varianter av (oftast) tyska melodier. Hos dessa nya melodier framträder en ny musikstil med större språng i melodin än i tidigare renässansmusik. En rad utomordentliga melodier infördes för första gången i koralpsalmboken tex. nr 152, 100, 101, 156, 321, 245, 370, 27, 297, 268, 108, 412, 244, 403, 43 och 199.

Psalmer i 1697 års koralbok

[redigera | redigera wikitext]

I. Catechismus författad i Sånger.

[redigera | redigera wikitext]

Trones Artiklar

[redigera | redigera wikitext]

Herrans Böön

[redigera | redigera wikitext]

Om Döpelsen

[redigera | redigera wikitext]

Om Herrans Nattward

[redigera | redigera wikitext]

II. Konung Davids Psalmer

[redigera | redigera wikitext]

III. Årliga Högtiders Psalmer

[redigera | redigera wikitext]

Några Heligas Lofsånger

[redigera | redigera wikitext]

Advents-Psalmer

[redigera | redigera wikitext]

Om Christi Mandoms anammelse

[redigera | redigera wikitext]

Jule-högtids Psalmer - Om Christi Födelse

[redigera | redigera wikitext]

Ny-Åhrs Psalmer

[redigera | redigera wikitext]

Om Jesu Namn och Välgierningar

[redigera | redigera wikitext]

Trettonde Dags Psalmer

[redigera | redigera wikitext]

Om Christi pino och dödh

[redigera | redigera wikitext]

Om Christi Begrafning

[redigera | redigera wikitext]

Påska Psalmer - Om Christi Upståndelse

[redigera | redigera wikitext]

Om Christi Himmelsfärd

[redigera | redigera wikitext]

Pingesdaga Högtijd - Om then Helga Anda

[redigera | redigera wikitext]

Om then Hel. Trefallighet

[redigera | redigera wikitext]

Uppå S. Michaelis Dagh - Om de heliga englar

[redigera | redigera wikitext]

Uppå alla Helgona dag

[redigera | redigera wikitext]

Uppå Apostledagar

[redigera | redigera wikitext]

IV. Psalmer Öfwer några Söndags Evangelier

[redigera | redigera wikitext]

V. Åthskillige Läro-Psalmer

[redigera | redigera wikitext]

Om Menniskiones Fall och Upprättelse

[redigera | redigera wikitext]

Om Gudz Ord och Församling

[redigera | redigera wikitext]

Om HErrans Sabbaths Dagh

[redigera | redigera wikitext]

Böne-Psalmer för Predikan

[redigera | redigera wikitext]

Böne-Psalm efter Predikan

[redigera | redigera wikitext]

Om Antichristo

[redigera | redigera wikitext]

Om Gudz nådiga Beskydd

[redigera | redigera wikitext]

Om Gudz Nådh och Syndernas Förlåtelse

[redigera | redigera wikitext]

Om Christi Förtienst / Kärlek och nådiga Närwarelse

[redigera | redigera wikitext]

VI. Boot-Psalmer

[redigera | redigera wikitext]

VII. Psalmer om ett Christeligit Lefwerne

[redigera | redigera wikitext]

Thet gyllene A.B.C.D

Om Tolamod och Förnöijelse i Gudi

[redigera | redigera wikitext]

Om Werldens Wäsende / Fåfängelighet och Föracht

[redigera | redigera wikitext]

Emot Dryckenskap

[redigera | redigera wikitext]

Emot Okyskhet och Skörlefnad

[redigera | redigera wikitext]

Emot Högfärd

[redigera | redigera wikitext]

VIII. Psalmer i Bedröfwelse / Korss och Anfächtning

[redigera | redigera wikitext]

IX. Böne-Psalmer

[redigera | redigera wikitext]

X. Lof- och Tacksäijelse Psalmer

[redigera | redigera wikitext]

XI. Psalmer i åthskillige Nödtorfter

[redigera | redigera wikitext]

Uthi stora Landzplågor

[redigera | redigera wikitext]

Om Jordenes frucktbarhet

[redigera | redigera wikitext]

I Hungers Nödh

[redigera | redigera wikitext]

Om Hälsa och Sundhet

[redigera | redigera wikitext]

XII. Psalmer för åthskillige Stånds-Personer / och widh besynnerliga tilfällen

[redigera | redigera wikitext]

För Öfwerhets-Personer

[redigera | redigera wikitext]
En Konungs Böne-Psalm
[redigera | redigera wikitext]
En Arfprinss Böne-Psalm
[redigera | redigera wikitext]
En Konglig Råds Böne-Psalm
[redigera | redigera wikitext]
Lärares Böne-Psalm
[redigera | redigera wikitext]
Psalmer angående Domare
[redigera | redigera wikitext]
Psalmer angående thet H. Ächtenskaps ståndet
[redigera | redigera wikitext]
Barna-Psalmer
[redigera | redigera wikitext]
Enkiors och Faderlösas Böne-Psalm
[redigera | redigera wikitext]
Een siuk Menniskios Klage-Psalm
[redigera | redigera wikitext]
Tacksäijelse efter öfwerstånden siukdom
[redigera | redigera wikitext]
Psalmer för Resande til landz och watn
[redigera | redigera wikitext]

XIII. Måltijdz-Psalmer.

[redigera | redigera wikitext]

XIV. Morgon- och Afton-Psalmer

[redigera | redigera wikitext]

Morgon- eller Afton-psalm

[redigera | redigera wikitext]

Morgon-Psalmer

[redigera | redigera wikitext]

AftonPsalmer

[redigera | redigera wikitext]

Om the Tolf dagsens Stunder

[redigera | redigera wikitext]

XV. Dödz- och Begrafningz-Psalmer

[redigera | redigera wikitext]

Beredelse-Psalmer emot Döden

[redigera | redigera wikitext]

Suckan i Dödzångest

[redigera | redigera wikitext]

Begrafnings-Psalmer

[redigera | redigera wikitext]

XVI. Om Menniskiones Tilstånd efter Döden

[redigera | redigera wikitext]

Om then Yttersta Domen

[redigera | redigera wikitext]

Om then osaliga Ewigheten

[redigera | redigera wikitext]

Om thet ewiga Lifwet

[redigera | redigera wikitext]

Then Swenska Mässan

[redigera | redigera wikitext]

1997 Koral och andlig visa i Sverige, Harald Göransson

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]
Wikisource
Wikisource
Texten till 1697 års koralbok finns på Wikisource.