2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Tetraklorodibenzodioxin
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namn 2,3,7,8-tetraklordibenso [ b, e ] [1,4]-dioxin
Övriga namn Tetradioxin, Dioxin
Kemisk formel C12H4Cl4O2
Molmassa 321,97 g/mol
Utseende Färglös till vit kristallin fast substans
CAS-nummer 1746-01-06
Egenskaper
Densitet 1,8 g/cm³
Löslighet (vatten) 0,2 g/l
Smältpunkt 305 °C
Faror
Huvudfara
Mycket giftig Mycket giftig
NFPA 704

NFPA 704.svg

1
4
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin, förkortat TCDD, är ett miljögift. TCDD används som referenssubstans för andra dioxiner och dioxin-lika ämnen, exempelvis polyklorerade bifenyler (PCB). Det är det giftigaste halogenerade dioxinet och en av de giftigaste substanserna man känner till över huvud taget.[1]

TCDD har ingått som förorening i olika klorerade aromatiska föreningar, bland andra herbiciden 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra. Utsläppen i samband med Sevesokatastrofen innehöll bland annat TCDD.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

TCDD har aldrig producerats kommersiellt utom som en ren kemikalie för vetenskaplig forskning. Den förekommer emellertid som en syntetisk sidoprodukt vid framställning av vissa klorfenoler eller klorfenoxi-herbicider. Den kan även bildas tillsammans med andra polyklorerade dibensodioxiner och dibensofuraner vid varje förbränning, i synnerhet om vissa metallkatalysatorer, såsom koppar är närvarande.

Den största produktionen sker från avfallsförbränning, metallproduktion, och förbränning av fossila bränslen eller trä.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia
  1. ^ HO HM(Medical College of Wisconsin) OHSHIMA KEN-ICHI(Laboratory of Veterinary Physiology, Tokyo University of Agriculture and Technology) WATANABE GEN(Laboratory of Veterinary Physiology, Tokyo University of Agriculture and Technology) TAYA KAZUYOSHI(Laboratory of Veterinary Physiology, Tokyo University of Agriculture and Technology) STRAWN EY(Medical College of Wisconsin) HUTZ REINHOLD J(Department of Biological Sciences, University of Wisconsin-Milwaukee) (2006). ”TCDD Increases Inhibin A Production by Human Luteinized Granulosa Cells In Vitro”. J Reprod Dev 52 (4): sid. 523-528. 0916-8818. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jrd/52/4/52_4_523/_article.