2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin.

2,3,7,8-Tetraklordibenso-p-dioxin, förkortat TCDD, är ett miljögift. TCDD används som referenssubstans för andra dioxiner och dioxin-lika ämnen, exempelvis polyklorerade bifenyler (PCB). Det är det giftigaste halogenerade dioxinet och en av de giftigaste substanserna man känner till över huvud taget.[1]

TCDD har ingått som förorening i olika klorerade aromatiska föreningar, bland andra herbiciden 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra. Utsläppen i samband med Sevesokatastrofen innehöll bland annat TCDD.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ HO HM(Medical College of Wisconsin) OHSHIMA KEN-ICHI(Laboratory of Veterinary Physiology, Tokyo University of Agriculture and Technology) WATANABE GEN(Laboratory of Veterinary Physiology, Tokyo University of Agriculture and Technology) TAYA KAZUYOSHI(Laboratory of Veterinary Physiology, Tokyo University of Agriculture and Technology) STRAWN EY(Medical College of Wisconsin) HUTZ REINHOLD J(Department of Biological Sciences, University of Wisconsin-Milwaukee) (2006). ”TCDD Increases Inhibin A Production by Human Luteinized Granulosa Cells In Vitro”. J Reprod Dev "52" (4): sid. 523-528. 0916-8818. http://sciencelinks.jp/j-east/article/200623/000020062306A0705063.php.