ALICE-experimentet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Large Hadron Collider
LHC
Acceleratorkedjan i
Large Hadron Collider (LHC)
LHC-experiment
ATLAS A Toroidal LHC ApparatuS
CMS Compact Muon Solenoid
LHCb LHC-beauty
ALICE A Large Ion Collider Experiment
TOTEM Total Cross Section, Elastic
Scattering and Diffraction Dissociation
LHCf LHC-forward
LHC:s föracceleratorer
p och Pb Linjära acceleratorer för
protoner (Linac 2) och bly (Linac 3)
(omarkerad) Proton Synchrotron Booster
PS Proton Synchrotron
SPS Super Proton Synchrotron

ALICE (eng. A Large Ion Collider Experiment - sv. Ett stort jonkollisionsexperiment) är ett av delexperimenten av partikelacceleratorn Large Hadron Collider (LHC) vid CERN på gränsen mellan Frankrike och Schweiz. Huvuduppgiften för ALICE är att undersöka högenergikollisioner mellan joner. Forskare förväntar sig att som resultat av stark växelverkan i atomkärnorna se ett nytt aggregationstillstånd kallat kvarkgluonplasma.