AO

Från Wikipedia

AO, Ao eller ao kan avse:

  • AO – ett skolämne som kan finnas i gymnasieskolorna i Sverige, se Arbetslivsorientering
  • AO – ett index över lufttrycksvariationer norr om den tjugonde breddgraden, se Arktisk oscillation
  • A–O en teknisk konstruktion som mäter och korrigerar snabbt varierande optisk distorsion, se Adaptiv optik
  • A och O, ett svenskt uttryck härrört från Alfa och Omega
  • AO – ISO 3166-1 alpha-2-koden för Angola
  • .ao – nationella toppdomänen för Angola