ASC 890

Från Wikipedia

ASC 890 (Airborne Surveillance and Control), är en luftburen stridsledning och luftbevakningsplattform.

Systemet grundar sig på dels gamla FSR890 (Flygburen SpaningsRadar 890) och en tillfällig lösning som SAAB och Ericsson tog fram då försvaret i Grekland beställde ett komplett system med Erieye radar med operatörsplatser ombord. Dock valde Grekland att ha en Embraer som bärarflygplan och innan dessa var klara så hyrde man två av det svenska flygvapnets befintliga FSR890 som SAAB utrustade med två operatörsplatser samt installerade länksystem som var NATO-anpassade. Dessa länksystem var bland annat IJMS och Link 11.

När Grekland så småningom fick sina egna system så kunde svenska flygvapnet antingen behålla flygplanen i grekernas utförande "S100D Hellas" eller få tillbaka dem i originalutförande, dvs. som FSR 890. Flygvapnet valde dock att vidareutveckla befintligt system genom att lägga till ytterligare en operatörsplats och installera Link 16, HQII, IFF-system, Secure Voice samt uppgradera all mjukvara där bland annat symbolik m.m. anpassades enligt senaste NATO STANAG (Nato Standard Agreement).

De två systemen levererades till Försvarsmakten i april 2009 och är fullt operativa sedan den 1 januari 2010.