ATC-kod A10: Diabetesmedel

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
ATC-koder
A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning
A01 Medel vid mun- och tandsjukdomar
A02 Medel vid syrarelaterade symtom
A03 Medel vid funktionella mag-tarmsymtom
A04 Antiemetika
A05 Gallsyror och koleretika
A06 Laxantia
A07 Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer
A08 Antiobesitasmedel, exkl dietprodukter
A09 Digestionsmedel, inkl enzymer
A10 Diabetesmedel
A11 Vitaminer
A12 Mineralämnen
A13 Tonika (aptitstimulerande medel)
A14 Anabola steroider
A15 Aptitstimulerande medel (Inga fler koder existerar.)
A16 Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning

A · B · C · D · G · H · J · L · M · N · P · R · S · V
(Håll muspekaren över länkarna för att se titel.)

ATC-kod A10: Diabetesmedel är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2.

A10A Insuliner och analoger[redigera | redigera wikitext]

A10AB Insuliner och analoger för injektion, snabbverkande[redigera | redigera wikitext]

A10AB01 Insulin (humant)
A10AB02 Insulin (nötkreatur)
A10AB03 Insulin (gris)
A10AB04 Insulin lispro
A10AB05 Insulin aspart
A10AB06 Insulin glulisin
A10AB30 Kombinationer

A10AC Insuliner och analoger för injektion, medellångverkande[redigera | redigera wikitext]

A10AC01 Insulin (humant)
A10AC02 Insulin (nötkreatur)
A10AC03 Insulin (gris)
A10AC04 Insulin lispro
A10AC30 Kombinationer

A10AD Insuliner och analoger för injektion, medellångverkande kombinerade med snabbverkande[redigera | redigera wikitext]

A10AD01 Insulin (humant)
A10AD02 Insulin (nötkreatur)
A10AD03 Insulin (gris)
A10AD04 Insulin lispro
A10AD05 Insulin aspart
A10AD30 Kombinationer

A10AE Insuliner och analoger för injektion, långverkande[redigera | redigera wikitext]

A10AE01 Insulin (humant)
A10AE02 Insulin (nötkreatur)
A10AE03 Insulin (gris)
A10AE04 Insulin glargin
A10AE05 Insulin detemir
A10AE30 Kombinationer

A10AF Insulin och analoger för inhalation[redigera | redigera wikitext]

A10AF01 Insulin (humant)

A10B Blodglukos-sänkande medel, exkl insuliner[redigera | redigera wikitext]

A10BA Biguanidderivat[redigera | redigera wikitext]

A10BA01 Fenformin
A10BA02 Metformin
A10BA03 Buformin

A10BB Sulfonylureaföreningar[redigera | redigera wikitext]

A10BB01 Glibenklamid
A10BB02 Klorpropamid
A10BB03 Tolbutamid
A10BB04 Glibornurid
A10BB05 Tolazamid
A10BB06 Karbutamid
A10BB07 Glipizid
A10BB08 Glikidon
A10BB09 Gliklazid
A10BB10 Metahexamid
A10BB11 Glisoxepid
A10BB12 Glimepirid
A10BB31 Acetohexamid

A10BC Sulfonamider, heterocykliska[redigera | redigera wikitext]

A10BC01 Glymidin

A10BD Perorala blodglukossänkande medel, kombinationer[redigera | redigera wikitext]

A10BD01 Fenformin och sulfonamider
A10BD02 Metformin och sulfonamider
A10BD03 Metformin och rosiglitazon
A10BD04 Glimepirid och rosiglitazon
A10BD05 Metformin och pioglitazon
A10BD06 Glimepirid och pioglitazon
A10BD07 Metformin och sitagliptin

A10BF Alfa-glukosidashämmare[redigera | redigera wikitext]

A10BF01 Akarbos
A10BF02 Miglitol
A10BF03 Voglibos

A10BG Tiazolidindioner[redigera | redigera wikitext]

A10BG01 Troglitazon
A10BG02 Rosiglitazon
A10BG03 Pioglitazon

A10BH Dipeptidylpeptidas 4-hämmare (DPP-4)-hämmare[redigera | redigera wikitext]

A10BH01 Sitagliptin
A10BH02 Vildagliptin

A10BJ Glukagonliknande peptid-1 (GLP-1)-analoger[redigera | redigera wikitext]

A10BJ01 Exenatid
A10BJ02 Liraglutid
A10BJ03 Lixisenatid
A10BJ04 Albiglutid
A10BJ05 Dulaglutid
A10BJ06 Semaglutid

A10BK Natriumglukossamtransportör 2 (SGLT2)-hämmare[redigera | redigera wikitext]

A10BK01 Dapagliflozin
A10BK02 Kanagliflozin
A10BK03 Empagliflozin
A10BK04 Ertugliflozin
A10BK05 Ipragliflozin
A10BK06 Sotagliflozin

A10BX Övriga blodglukossänkande medel, exkl insuliner[redigera | redigera wikitext]

A10BX01 Guargummi
A10BX02 Repaglinid
A10BX03 Nateglinid
A10BX04 Exenatid
A10BX05 Sitagliptin
A10BX06 Benfluorex
A10BX07 Liraglutid
A10BX08 Mitiglinid
A10BX09 Dapagliflozin
A10BX10 Lixisenatid
A10BX11 Kanagliflozin
A10BX12 Empagliflozin
A10BX14 Dulaglutid

A10X Övriga diabetesmedel[redigera | redigera wikitext]

A10XA Aldosreduktas-hämmare[redigera | redigera wikitext]

A10XA01 Tolrestat

Externa länkar[redigera wikitext]

Engelska[redigera wikitext]

Svenska[redigera wikitext]

Källor[redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Category:ATC codes, tidigare version.