Adalah

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Adalah är en muslimsk term som fritt översatt betyder "rättvisa".

arabiska betyder ordet "adalah" rättvisa. Med rättvisa menar man rättvisa i alla avseenden, både mellan Gud och människor men även mellan människor sinsemellan. Rättvisa är ett viktigt begrepp, eftersom den ger svar på varför man bör tillbe Gud. Eftersom det bara finns en Gud, ska den guden vara en och allsmäktig (se Tawhid), så bör Gud vara rättvis annars kommer allting att hamna i kaos. I och med att universum verkar efter en ordnat system (ingen vetenskaplig studie visar motsatsen), kan vi dra slutsatsen att rättvisa är den norm som universum verkar efter.

Vidare skall rättvisa vara giltig överallt och alltid.