Adam Heymowski

Från Wikipedia
Version från den 31 januari 2015 kl. 20.42 av NirmosBot (Diskussion | Bidrag) (Tar bort radbrytningar innan gemener med AWB)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Adam Heymowski, född 9 februari 1926 i Poznań, Polen, död 8 mars 1995 i Stockholm, var en polsk-svensk heraldiker, historiker och bibliotekarie.

Han var son till advokaten juris doktor Stanislaw Heymowski, som tillhörde en polsk adlig familj, och Anna, född Chrzanowska. Han var två gånger gift, 1949 med filosofie kandidat Carin Leche (född 1928), dotter till stadsarkitekten Gunnar Leche och Etienne, född Malmberg, och andra gången med bibliotekarien Ingeborg Lilliestierna (född 1930), dotter till läkaren Hjalmar Lilliestierna och Gunnel, född Engström.

Heymowski studerade vid Uppsala universitet, där han 1955 blev filosofie licentiat och 1970 filosofie doktor och docent i socialantropologi. Däremellan blev han 1957 amanuens vid Kungliga biblioteket och 1966 förste bibliotekarie. Han var 1971-1979 chef för Stockholms universitetsbibliotek och blev 1979 slottsbibliotekarie och föreståndare för Bernadottebiblioteket. Han hade flera uppdrag som biblioteksexpert åt Unesco i Mauretanien, Egypten, Libanon, Algeriet, Tunisien och Jugoslavien samt åt Danida (Danish International Development Agency) i Kenya.

Han blev 1962 sekreterare i Arvid Berghmans heraldiska stiftelse, 1964 ledamot av Académie international d'héraldique, 1974 ledamot av Svenska nationalkommittén för genealogi och heraldik, 1976 styrelseledamot av Ointroducerad adels förening, 1978-1980 Latinamerikanska institutet, 1980 ordförande i Polenmusei Rapperswil vänner, 1981 korresponderande ledamot i Malteserordens heraldiska kollegium, 1983 ledamot av Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, 1983 ledamot av Societe histoire et littéraire polonaise i Paris, 1984 hedersledamot av Association internationale de bibliophilie i Paris, 1991 hedersledamot av Polskie Towarzystwo Heraldyczne i Warszawa.

Han har publicerat skrifter i socialantropologi, heraldik och biblioteksfrågor, samt redigerat de svenska bidragen till International bibliography of historical sciences (1960-1990).

Både i sin licentiatavhandling (1955) och doktorsavhandling (1969) framförde Heymowski idén att de svenska så kallade "tattarna" inte alls är zigenare (romer) utan av svensk härkomst. Detta slogs också fast i Zigenarutredningen (SOU 1956:43).

Bibliogafi

  • Om "tattare" och "resande" (1955), licentiatavhandling, sociologiska institutionen, Uppsala universitet
  • Swedish "travellers" and their ancestry (1969), doktorsavhandling

Källor

Externa länkar