Advanced Trauma Life Support

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Advanced Trauma Life Support (ATLS) är ett system för omhändertagande av akuta traumafall. Konceptet utvecklades i USA under 1970-talet och är spritt internationellt. Det är standard på alla skadeplatser och akutmottagningar i Sverige. ATLS går ut på att först åtgärda det som innebär störst dödsrisk, vilket resulterar i följande prioriteringslista:

A - Airway: säkra fri luftväg, inspektera övre luftvägar för att upptäcka brännskada, blödning, svullnad och så vidare.

B - Breathing: se till att patienten andas, annars påbörjas assisterad ventilation. Perkussion och auskultation är, utöver att kontrollera att patienten faktiskt andas, ett absolut minimikrav. Även auskultation av trachea ingår.

C - Circulation: Sök och stoppa yttre blödning, sök benfraktur, palpera buk då uppspänd buk kan vara tecken på inre blödning, kontrollera puls, blodtryck och andningsfrekvens för att bedöma om patienten är i cirkulatorisk chock.

D - Disability: Medvetandegrad, utförlig neurologisk status.

E - Exposure: Skydd från väder, vind och kyla. Undersök hela patienten, ta av kläder.

Genom att arbeta och träna enligt dessa principer har "man" kunnat visa kraftigt förbättrade resultat vid omhändertagandet av akut trauma. Dock talar evidens för att ATLS-kriterier för cirkulatorisk chock är otillräckliga då dessa främst tar hänsyn till blodförlust och inte exempelvis krossyndrom eller högenergitrauma. [1]


L - Läge: Omgivande faktorer som kan utgöra en fara för eller försvåra arbete. Exempel; stoppa trafik vid bilolycka. Denna punkt är inte en del av ATLS men läggs till i många sjukvårdsutbildningar. Punkten kommer då först, minnesramsa L-ABCDE.

<C> (Stora C) - Catastrophic hemorage: I militära sjukvårdssammanhang används ofta minnesregeln <C>ABCDE. Detta syftar till att leta rätt på och stoppa katastrofala blödningar. I första hand från extremiteter då blodförlusten från dessa är den enskilt största behandlingsbara dödsorsaken på slagfältet.

  1. ^ http://resusme.em.extrememember.com/?p=2871

http://resusme.em.extrememember.com/?p=2871