Agnes Ekermann

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Agnes Olivia Theodolinda Ekermann, född 1849, död 1939, var en svensk författare. Hon utgav bland annat en samling fornaldarsagor på svenska 1895 (reviderad utgåva 1980, se bibliografi nedan).

Bibliografi (i urval)[redigera | redigera wikitext]

Båda utgåvorna innehåller berättelserna:

Ur förordet till 1895 års upplaga:

”De fornnordiska sagor, som här föreligga i svensk bearbetning, äro alla mer eller mindre förkortade; dock sluter sig framställningen, så långt förkortningsprincipen det medgifvit, omedelbart till originalen. En enda större afvikelse har undertecknad tillåtit sig, den nämligen att till Ragnar Lodbroks saga öfverflytta den utförligare Aslaugssägnen, hvilken förekommer såsom ett löst påhäng i Volsungarnes saga.

Professor A. Noreen och lektor E. Brate, hvilka synnerligen välvilligt meddelat upplysningar och råd, samt intendenten A. U. Bååth, som benäget medgifvit användadet af hans översättning för återgifvandet af Hervors och Angantyrs växelkväde samt Gästumblindes gåtor, betygar undertecknad härmed sin djupa tacksamhet.

A. Ekermann”