Alkalinitet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga att tåla tillskott av hydroniumjoner utan att reagera med en kraftig pH-sänkning, det vill säga ett mått på vattnets buffertkapacitet.

Man kan genom att mäta alkalinitet bestämma hur känsliga bland annat sjöar är för försurning. Det ger ett bättre mått på föroreningsgraden än vad pH-undersökningar ger.

Alkalinitet anges i enheten mekv/l (milliekvivalenter per liter) vilket motsvarar antalet millimol laddningar (e-) per liter. Eftersom HCO3-, som är den jon som man räknar alkaliniteten ifrån, är en envärt laddad jon är mmol/l lika med mekv/l. Ibland anges alkalinitet som mg HCO3-/l och då får man räkna om först till mol via jonens molmassa (61,016 g/mol) och sedan till ekvivalenter (=mol för alkalinitet).