Hoppa till innehållet

Alliance Defending Freedom

Från Wikipedia
Alliance Defending Freedom
FörkortningADF
MottoFor Faith, For Justice ("För tro, för rättvisa")
Bildad25 mars 1993[1]
GrundareBill Bright,
Larry Burkett,
James Dobson,
D. James Kennedy,
Marlin Maddoux,
William Pew[2][3]
Tidigare namnAlliance Defense Fund
Juridisk statusIcke vinstdrivande organisation[4]
Syfte/fokusTo advocate for religious freedom to uphold justice and preserve the right of people to freely live out their faith.
("Att främja trosfrihet, att upprätthålla rättvisa och att bevara människors frihet att fritt utöva sin tro")[5]
SäteScottsdale i Arizona[5]
OrdförandeChapman Cox (2013)[5]
President & CEO (VD)Michael Farris (2013)[5][6]
Ansluten till15100 LLC,
ADF Foundation,
ADF Rabbi Trust,
15100 Solar Ltd[5]
Personal237 (2013)[5]
Frivilliga686 (2013)[5]
Webbplatshttp://www.alliancedefendingfreedom.org

Alliance Defending Freedom (ADF, tidigare Alliance Defense Fund) är en amerikansk konservativt kristen icke vinstdrivande organisation med det uttalade målet att "försvara rätten att höra och framföra Sanningen genom strategi, utbildning, finansiering och stämning"[7] Southern Poverty Law Center har beskrivit organisationen som "synnerligen homofobisk".[8]

ADF stöder idén om åkallan vid allmänna sammankomster och användandet av religiösa symboler (till exempel kors och liknande) på allmän mark och i allmänna byggnader.[9] ADF är motståndare till abort och anser att hälso- och sjukvårdspersonal har rätt att neka att utföra aborter och andra medicinska ingrepp om de anser att det är moraliskt klandervärt. ADF är vidare motståndare till såväl samkönade äktenskap och registrerade partnerskap som samkönad adoption, vilket man grundar på övertygelsen om att barn mår bäst av att växa upp i familjer med en mor och en far som ingått äktenskap med varandra. ADF anser även att föräldrar skall kunna välja bort sex- och samlevnadsundervisning i skolor som inte utbildar barnen i enlighet med en familjs religiösa övertygelse.[9]

ADF uppger att organisationen har spelat en roll vid utgången" i 49 rättsfall som avgjorts i USA:s högsta domstol, till exempel Rosenberger mot University of Virginia, Schenck mot Pro-Choice Network of Western New York och Boy Scouts of America mot Dale.[10] ADF representerade en av parterna i Perry mot Schwarzenegger där Högsta domstolens beslut i praktiken innebar ett ja till samkönade äktenskap i Kalifornien.

9 juli 2012 bytte Alliance Defense Fund namn till Alliance Defending Freedom. Namnet var en del av organisationens strävan att gå från att fokusera på finansiering av rättsbiträden till att istället bli part i mål.[11]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

ADF stiftades 1993[1] av Bill Bright (tillika grundare av Campus Crusade for Christ), Larry Burkett (tillika grundare av Crown Financial Ministries), James Dobson (tillika grundare av Focus on the Family), D. James Kennedy (tillika grundare av Coral Ridge Ministries), Marlin Maddoux (VD, International Christian Media) och William Pew.[2]

ADF:s VD och chefsjurist är Alan Sears. Sears arbetade tidigare vid USA:s justitiedepartement under Ronald Reagans tid som president. Tillsammans med Craig Osten har Sears skrivit två böcker: Homosexual agenda: Exposing the Principal Threat to Religious Freedom Today och The ACLU vs. America: Exposing the Agenda to Redefine Moral Values.

ADF har sitt huvudkontor i Scottsdale i Arizona. Organisationen har sex filialer i Sacramento i Kalifornien, Lawrenceville i Georgia, Shreveport i Louisiana, Memphis i Tennessee, i Washington D.C. och i Olathe i Kansas. Dessutom har man förlagt ADF Center for Academic Freedom till Nashville i Tennessee.[12]

Bland de största bidragsgivarna till organisationen märks Covenant Foundation, Bolthouse Foundation[13] och Edgar and Elsa Prince Foundation, vars vice VD är grundaren till Academi (tidigare Blackwater Worldwide), Erik Prince.[14]

Ekonomi[redigera | redigera wikitext]

Räkenskapsåret 2014/2015 (brytdatum 30 juni 2015) gjorde ADF en vinst om totalt 61,9 miljoner dollar och man hade nettotillgångar värda 39,9 miljoner.[15] År 1999 var budgeten 9 miljoner dollar.[16]:84

Delar av ADF:s tillgångar kommer från Richard and Helen DeVos Foundation, Bradley Foundation, Edgar and Elsa Prince Foundation,[16]:84, 255 Covenant Foundation och the Bolthouse Fund. De sistnämnda säger att "människan skapades av Gud till Hans avbild, inte av andra varelser, och människans synd manifesterades i Adam och Eva, hela mänsklighetens historiska föräldrar".[17][18]

M.J. Murdock Charitable Trust, som stiftades av Tektronix medgrundare Melvin Jack Murdock, donerade i februari 2016 375 000 dollar till ADF. Stiftelsen har givit nästan en miljon dollar till ADF till och med 2016.[19]

Program och initiativ[redigera | redigera wikitext]

ADF:s National Litigation Academy[20] och Blackstone Legal Fellowship[21] utbildar jurister i hur man handhar fall ur ett socialkonservativt perspektiv grundat på kristna värderingar.

National Litigation Academy har allmänjurister, målsägarbiträden och grundlagsexperter som utbildare. Frivilliga och jurister får utbildning i juridiska frågor kring religionsfrihet, samkönade äktenskap och abortmotstånd. Utbildningen är kostnadsfri, men varje jurist förbinder sig att arbeta 450 timmar utan ersättning i syfte att främja ADF:s mål genom att biträda kristna organisationer och personer.[22][23] ADF har uppgivit att fler än 1200 jurister har utbildats vid National Litigation Academy och i gengäld arbetat utan ersättning till ett värde om mer än 82 miljoner dollar.[23]

The Blackstone Legal Fellowship är ett nio veckor långt praktikprogram för kristna juridikstudenter.[24] Praktikanterna arbetar tillsammans med jurister för att främja en konservativt kristen världssyn. Enligt ADF är målet för Blackstone Legal Fellowship att "utbilda en ny generation jurister som kommer att nå viktiga och ledande positioner som lagkunniga, målsägarbiträden, domare, kanske även sitta i Högsta Domstolen och som kommer att arbeta för att rättvisa skipas i USA:s rättegångssalar."[25] ADF säger vidare att Blackstone Legal Fellowship syftar till "uppmuntra kristna juridikstudenter att utmana den juridiska kulturen med bibliska och naturrättsliga principer", att "uppmuntra juridikstudenter i övertygelsen att det juridiska fundament på vilket vårt land byggdes är exceptionellt överlägset alla andra juridiska inriktningar" och att "i grunden stödja kristna juridikstudenter att använda sin utbildning och kunskap för att nå inflytelserika positioner där de kan åstadkomma en mycket välbehövlig förändring i USA:s rättssystem".[25]

Center for Academic Freedom grundades 2006 och arbetar för att skydda studenters och lärares rätt att fritt uttrycka sin religiösa övertygelse.[26]

Day of Truth - Sanningens Dag[redigera | redigera wikitext]

Alliance Defense Fund grundade Day of Truth, Sanningens Dag,[27] i syfte "att motverka främjandet av den homosexuella agendan och stå för en motsatt synvinkel ur ett kristet perspektiv."[28] Day of Truth hålls årligen efter Day of Silence, Sanningens dag, som organiseras av nätverket Gay, Lesbian and Straight Education Network.

ADF hävdar att studenter som försökt att tala mot samkönade förhållanden och samkönat beteende har censurerats, eller i vissa fall straffats för sitt ställningstagande enligt universitetens regler mot hets mot folkgrupp. Ett exempel utgörs av Chase Harper, en elev i high school vars agerande ledde till att den första Day of Truth anordnades. Harper skickades hem för att han burit en t-tröja med texten "Be Ashamed" (Skäms!) och "Our School Embraced What God Has Condemned," (Vår skola accepterar vad Gud har förbjudit). På ryggen stod det "Homosexuality is Shameful" (Homosexualitet är skamligt) och "Romans 1:27" (Romarbrevet 1:27[29]) ADF stämde skolledningen å Harpers vägnar och hävdade att hans religionsfrihet kränkts, men domstolen ogillade åtalet. Fallet överklagades till Högsta Domstolen.[30][31][32]

Day of Truth anordnades första gången år 2005. Enligt ADF deltog över 1100 studerande i 350 skolor i aktionen.[33]

Med början år 2009 överlämnade ADF ledningen för Day of Truth till en ex-gay-organisation, Exodus international.[34][35] 6 oktober 2010 drog sig Exodus International ur uppdraget.[36]

11 november 2010 tog den evangelikala kristna organisationen Focus on the Family över evenemanget och döpte om det till "Day of Dialogue", Dialogens Dag.

Uppmärksammade rättsfall[redigera | redigera wikitext]

Alliance Defense Fund arbetar tillsammans med jurister, andra socialkonservativa organisationer och kristna grupperingar för att starta rättsprocesser kring religionsfrihet, abortfrågor och samkönade äktenskap.[37]

USA[redigera | redigera wikitext]

 • Rosenberger mot University of Virginia (1995). ADF finansierade försvaret av en skoltidning som nekades ekonomiskt stöd av universitetet på grund av dess religiösa innehåll. Fallet överklagades till Högsta Domstolen.[38]
 • Good News Club mot Milford Central School (2001). ADF biträdde i detta mål vari Högsta Domstolen beslutade att religiösa klubbar måste ges tillträde till skollokaler på samma villkor som andra organisationer.[39]
 • Williams mot Vidmar (2004). I november 2004 stämde ADF en rektor och medlemmar av skolstyrelsen för en skola i Cupertino i Kalifornien å en lärares vägnar.[40] Parterna kom överens utan att någon ekonomisk överenskommelse gjordes och utan ändringar i skolans policies.[41]
 • Perry mot Schwarzenegger. ADF representerade ProtectMarriage.com, som lämnat in proposition 8, i domstol angående frågan om det var i enlighet med grundlagen att, som propositionen föreslog, begränsa äktenskap i Kalifornien till det mellan en man och en kvinna.[42] ADF:s medverkan ådrog sig viss kritik. Advokatfirman Liberty Counsel, som arbetat mot samkönade äktenskap sedan 2004, kritiserade ADF:s hantering av målet. ADF kallade bara två vittnen till förhandlingen, medan 15 vittnen kallades av motståndarsidan som var emot proposition 8. Till och med domaren sade sig vara bekymrad över avsaknaden av bevis från ADF:s sida å proposition 8:s vägnar.[43]
 • ADF biträdde företaget Elane Photography i fallet Elane Photography mot Willock efter att man överklagat en fällande dom för att år 2006 ha vägrat att dokumentera en ceremoni för registrerat partnerskap. New Mexicos högsta domstol dömde i augusti 2013 till Willocks fördel och fotografen befanns skyldig till att ha brutit mot lagen.[44][45][46]
 • ADF biträdde domstolstjänstemannen Sally Howe Smith i Tulsa County i Oklahoma, som vägrade att utfärda en äktenskapslicens för ett samkönat par. Fallet, Bishop mot Oklahoma, ledde till att Smith förlorade målet i januari 2014.[47]
 • ADF representerade Dr. Mike Adams i ett mål mot University of North Carolina Wilmington. En dom som åberopade Första tillägget i domstolen United States Court of Appeals for the Fourth Circuit i Richmond i Virginia[48] ledde till ett civilmål där Adams också vann. Fallet handlade om att Adams inte befordrats till en tjänst som professor, trots att han bara utövat sin grundlagsskyddade rätt till yttrandefrihet.[49][50][51]
 • I målet Bostic mot Rainey representerade ADF Michele McQuigg, som åtalats för tjänstefel i sin egenskap av domstolstjänsteman vid Prince William County Circuit Court, men hon förlorade målet i februari 2014.[52]
 • ADF försvarade Virginas delstatslagar då delstaten åtalades för att inte tillåta samkönade äktenskap. Man förlorade emellertid målet i United States Court of Appeals for the Fourth Circuit 28 juli 2014. ADF uppgav att man hade för avsikt att överklaga.[53]
 • Bronx Household of Faith mot Board of Education of the City of New York (2012). ADF förlorade detta mål vari man anmälde New York för att förbjuda gudstjänster i stadens offentliga skolor. Högsta Domstolen valde att dela upp målet på tre tillfällen.[54]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

 • Dagens Eko redogjorde i januari 2017 för en internationell kampanj för att påverka aborträtten som drevs av ADF.[55] Barnmorskan Ellinor Grimmark stämde 2014 sin hemregion Jönköping för diskriminering för att hon vägrades anställning då hon med hänvisning till samvetsfrihet vägrade att genomföra aborter, att ge dagen efter-piller och sätta in kopparspiraler. Hon förlorade såväl då fallet behandlades av Diskrimineringsombudsmannen som vid förhandlingarna i tingsrätten i Jönköping.[56] Förhandlingarna i Arbetsdomstolen inleddes 24 januari 2017 och Grimmarks fall fick både juridiskt och ekonomiskt stöd från ADF. Grimmarks juridiska ombud, Ruth Nordström, var registrerad samarbetspartner till organisationen.[57] Såväl Grimmark som Nordström medverkade i ADF:s marknadsföringsfilmer[58] och Nordström har bland annat skrivit om abortfrågan tillsammans med en representant för ADF.[59]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Sears, Alan; Craig Osten (2005). The ACLU vs. America: Exposing the Agenda to Redefine Moral Values. B&H Books. ISBN 978-0-8054-4045-4 
 • Sears, Alan; Craig Osten (2003). The Homosexual Agenda: Exposing the Principal Threat to Religious Freedom Today. B&H Books. ISBN 978-0-8054-2698-4 

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] "Alliance Defending Freedom". Business Entity Details. State Corporation Commission. Commonwealth of Virginia. Läst 9 september 2016
 2. ^ [a b] [1], adflegal.org: With Gratitude, for the Giants Whose Shoulders ADF Stands On
 3. ^ History Arkiverad 6 februari 2012 hämtat från the Wayback Machine., Alliance Defense Fund
 4. ^ "Alliance Defending Freedom". Exempt Organization Select Check. Internal Revenue Service. Läst 9 september 2016
 5. ^ [a b c d e f g] "Form 990: Return of Organization Exempt from Income Tax". Alliance Defending Freedom. Guidestar. 30 juni 2014.
 6. ^ ”ADF Names New CEO”. Alliance Defending Freedom. http://www.adflegal.org/adfceo. Läst 11 januari 2017. 
 7. ^ Defending our First Liberty Arkiverad 3 januari 2009 hämtat från the Wayback Machine., sid. 3, läst 2 juni 2007, Alliance Defense Fund
 8. ^ The Last Word
 9. ^ [a b] Gizzi, John (2009). ”Alliance Defense Fund Promotes Religious Freedom”. Human Events 65 (28): sid. 21. 
 10. ^ Supreme Court Victories, Alliance Defense Fund
 11. ^ Alliance Defending Freedom (9 juli 2012). ”Alliance Defense Fund now Alliance Defending Freedom”. Pressmeddelande. Läst 24 januari 2017. Arkiverad från originalet den 2 februari 2017.
 12. ^ ADF Center for Academic Freedom: Faith has a Voice
 13. ^ ”The Bolthouse Foundation”. The Bolthouse Foundation. 8 april 2013. Arkiverad från originalet den 22 april 2017. https://web.archive.org/web/20170422100756/http://www.thebolthousefoundation.org/. Läst 24 september 2013. 
 14. ^ Posner, Sarah. "Washington Spectator Online 1 april 2007: The Legal Muscle Leading the Fight to End the Separation of Church and State Arkiverad 31 augusti 2007 hämtat från the Wayback Machine.
 15. ^ ”Alliancer Defending Freedom Comparative Assets”. Evangelical Council for Financial Accountability. Evangelical Council for Financial Accountability. http://www.ecfa.org/ComparativeFinancialData.aspx?ID=8972&Type=Member. Läst 28 september 2016. 
 16. ^ [a b] Stewart, Katherine (2011). The Good News Club: The Christian Right's Stealth Assault on America's Children. PublicAffairs. ISBN 978-1586488437 
 17. ^ ”Affirmation of Faith”. Bolthouse Foundation. Arkiverad från originalet den 30 maj 2017. https://web.archive.org/web/20170530182336/http://www.thebolthousefoundation.org/Statement.html. Läst 13 augusti 2015. 
 18. ^ Curtis, Polly; Quinn, Ben (2 september 2011). ”Abortion debate: Dorries campaign urged to reveal how it is funded”. BBC. https://www.theguardian.com/politics/2011/sep/02/abortion-debate-dorries-campaign. Läst 13 augusti 2015. 
 19. ^ ”A Vancouver Charity is Funding a Group Backing North Carolina's Anti-Transgender "Bathroom Bill"”. Willamette Week. Arkiverad från originalet den 13 april 2016. https://web.archive.org/web/20160413194622/http://www.wweek.com/2016/04/11/a-vancouver-charity-is-funding-a-group-backing-north-carolinas-anti-transgender-bathroom-bill/. Läst 11 april 2016. 
 20. ^ National Litigation Academy Arkiverad 1 maj 2010 hämtat från the Wayback Machine., Alliance Defense Fund
 21. ^ Blackstone Legal Fellowship Arkiverad 1 mars 2010 hämtat från the Wayback Machine., Alliance Defense Fund
 22. ^ National Litigation Academy - Multiplying the Power of Alliance through Training Arkiverad 14 oktober 2009 hämtat från the Wayback Machine.
 23. ^ [a b] National Litigation Academy - Alliance Defense Fund - Defending Our First Liberty Arkiverad 25 april 2009 hämtat från the Wayback Machine.
 24. ^ ”Blackstone”. Arkiverad från originalet den 16 juli 2007. https://web.archive.org/web/20070716145709/https://blackstone.alliancedefensefund.org/. Läst 24 juni 2013. 
 25. ^ [a b] ”Our Work > Training > Blackstone Legal Fellowship - Alliance Defending Freedom”. Alliancedefensefund.org. Arkiverad från originalet den 6 februari 2012. https://web.archive.org/web/20120206130500/http://www.alliancedefensefund.org/whatwedo/training/Blackstone.aspx. Läst 24 september 2013. 
 26. ^ ”Speak Up : About Us”. Speakupmovement.org. Arkiverad från originalet den 3 maj 2015. https://web.archive.org/web/20150503032432/http://www.speakupmovement.org/LearnMore/Index/2689. Läst 24 september 2013. 
 27. ^ Day of Truth Participant Manual[död länk] webbplats
 28. ^ ”Day of Dialogue | Join the Dialogue”. Dayoftruth.org. 27 februari 2012. Arkiverad från originalet den 11 april 2009. https://web.archive.org/web/20090411040315/http://www.dayoftruth.org/about/default.aspx. Läst 24 september 2013. 
 29. ^ Bibel 2000: /.../ "likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse."
 30. ^ ”'Day of Truth' provides response to homosexual-themed day”. Sbcbaptistpress.org. Baptist Press. 29 mars 2005. Arkiverad från originalet den 27 september 2013. https://web.archive.org/web/20130927031224/http://www.sbcbaptistpress.org/bpnews.asp?ID=20459. Läst 24 september 2013. 
 31. ^ ADF attorneys seek justice for high school student silenced on Day of Truth Arkiverad 17 november 2008 hämtat från the Wayback Machine., Alliance Defense Fund
 32. ^ ”T-Shirt Wars”. Box Turtle Bulletin. http://www.boxturtlebulletin.com/tag/t-shirt-wars. Läst 24 september 2013. 
 33. ^ Day of Truth participation statistics Arkiverad 26 juni 2008 hämtat från the Wayback Machine., Day of Truths webbplats
 34. ^ ”Hostile Questions”. Day of Truth. 27 februari 2012. Arkiverad från originalet den 30 januari 2010. https://archive.today/20100130111036/http://dayoftruth.org/?page_id=224. Läst 24 september 2013. 
 35. ^ Homosexuality FAQ Sheet Arkiverad 8 maj 2021 hämtat från the Wayback Machine., Day of Truths webbplats
 36. ^ ”Day of Truth Support Pulled”. Religion.blogs.cnn.com. Arkiverad från originalet den 23 november 2018. https://web.archive.org/web/20181123011818/http://religion.blogs.cnn.com/2010/10/06/christian-group-pulls-support-for-event-challenging-homosexuality/?hpt=T2. Läst 24 september 2013. 
 37. ^ Issues Arkiverad 14 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine., Alliance Defense Fund
 38. ^ Robert Booth Fowler. Religion and Politics in America: Faith, Culture, and Strategic Choices .... Books.google.com. https://books.google.com/books?id=mEQNZVTwFV8C&lpg=PA431&dq=alliance%20defense%20fund%20rosenberger&pg=PA431#v=onepage&q=alliance%20defense%20fund%20rosenberger&f=false. Läst 24 september 2013 
 39. ^ Joel Stashenko (3 februari 2009). ”Conservative Christian Group Targets New York”. Law.com. http://www.law.com/jsp/nylj/PubArticleNY.jsp?id=1202427943170&slreturn=1&hbxlogin=1. Läst 24 juni 2013. 
 40. ^ Boyer, Peter J.. ”A Reporter at Large: Jesus in the Classroom”. The New Yorker. http://www.newyorker.com/archive/2005/03/21/050321fa_fact_boyer. Läst 24 juni 2013. 
 41. ^ California teacher, district settle religion lawsuit | First Amendment Center – news, commentary, analysis on free speech, press, religion, assembly, petition Arkiverad 22 februari 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 42. ^ Michael B. Farrell: "Will California gay-marriage trial go to Supreme Court?" Christian Science Monitor 26 januari 2010: N.PAG. Academic Search Premier. Web. 7 december 2011.
 43. ^ ”California Judge Strikes Down Prop 8 Marriage Amendment”. Liberty Counsel. 4 augusti 2010. Arkiverad från originalet den 9 augusti 2010. https://archive.is/20100809173440/http://lc.org/index.cfm?PID=14100&PRID=960. Läst 5 augusti 2010. 
 44. ^ Beard, Sterling (22 augusti 2013). ”NM Supreme Court Finds Refusing to Photograph Gay Wedding Illegal”. National Review Online. http://www.nationalreview.com/corner/356498/nm-supreme-court-finds-refusing-photograph-gay-wedding-illegal-sterling-beard. Läst 23 augusti 2013. 
 45. ^ Gentilviso, Chris (22 augusti 2013). ”Elane Photography v. Vanessa Willock: Court Rules Against Photographer In Gay Bias Case”. The Huffington Post. http://www.huffingtonpost.com/2013/08/22/elane-photography-v-vanessa-willock_n_3798948.html?utm_hp_ref=politics. Läst 23 augusti 2013. 
 46. ^ Gershman, Jacob (22 augusti 2013). ”Photographers Discriminated Against Gay Couple, Court Rules”. The Wall Street Journal. http://blogs.wsj.com/law/2013/08/22/photographers-discriminated-against-gay-couple-court-rules/. Läst 23 augusti 2013. 
 47. ^ Geidner, Chris (14 januari 2014). ”Oklahoma Ban On Same-Sex Marriages Is Unconstitutional, Federal Judge Rules”. Buzz Feed. http://www.buzzfeed.com/chrisgeidner/oklahoma-ban-on-same-sex-marriages-is-unconstitutional-judge. Läst 15 januari 2014. 
 48. ^ ”Victory for academic freedom: 4th Circuit says professor's speeches, columns protected by First Amendment - Alliance Defending Freedom”. Arkiverad från originalet den 9 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161009134820/http://www.adfmedia.org/News/PRDetail/4712. Läst 24 januari 2017. 
 49. ^ ”Mike Adams Wins His Day in Court |”. Arkiverad från originalet den 28 mars 2013. https://web.archive.org/web/20130328092553/http://blog.speakupmovement.org/university/freedom-of-religion/mike-adams-wins-his-day-in-court/. Läst 24 januari 2017. 
 50. ^ Mike Adams Lawsuit | Jury Verdict | UNC Wilmington
 51. ^ A Victory for Free Speech: Atheist Turned Christian Professor Wins Lawsuit Against University Arkiverad 22 mars 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 52. ^ Dujardin, Peter (14 februari 2014). ”Reaction mixed to Virginia judge's ruling in same-sex marriage case”. Daily Press. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222020246/http://www.dailypress.com/news/breaking/dp-nws-gay-marriage-folo-20140214,0,7348239,full.story. Läst 17 februari 2014. 
 53. ^ Barnes, Robert; Portnoy, Jenna. ”Appeals court upholds decision overturning Virginia's same-sex marriage ban”. www.washingtonpost.com. The Washington Post. http://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/appeals-court-upholds-decision-overturning-virginias-same-sex-marriage-ban/2014/07/28/02764842-167e-11e4-85b6-c1451e622637_story.html. Läst 29 juli 2014. 
 54. ^ Sharon Otterman (30 mars 2015). ”Supreme Court Leaves Intact New York's Ban on Religious Services in Schools”. nytimes.com. http://www.nytimes.com/2015/03/31/nyregion/supreme-court-leaves-intact-new-yorks-ban-on-religious-services-in-schools.html. Läst 4 april 2015. 
 55. ^ ADF:s officiella webbplats: Members of the European Parliament speak out for Freedom of Conscience Arkiverad 24 januari 2017 hämtat från the Wayback Machine., läst 24 januari 2017
 56. ^ Sveriges Radio 24 januari 2017: Abortvägrande barnmorskor får stöd av amerikansk lobby, läst 24 januari 2017
 57. ^ ADF:s officiella webbplats 27 januari 2016: Sweden faces human rights problem Arkiverad 3 januari 2017 hämtat från the Wayback Machine., läst 24 januari 2017
 58. ^ Sveriges Radio 24 januari 2017: Abortvägrande barnmorskan välkomnar lobbyns stöd, läst 24 januari 2017
 59. ^ SVT 23 augusti 2013: Sverige behöver ett starkare rättsskydd för ofödda barn, läst 24 januari 2017

Översättning[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]