Hoppa till innehållet

Allmänfarlig sjukdom

Från Wikipedia
Ej att förväxla med samhällsfarlig sjukdom.
Allmänfarlig sjukdom
Smittsam sjukdom som kan vara livshotande eller innebära långvarigt lidande, och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade Redigera Wikidata
Under­klass tillsjukdom
 • misstänkt smittsam sjukdom
  • anmälningspliktig sjukdom Redigera Wikidata
Tillhör juris­dik­tionSverige Redigera Wikidata
Rättslig grundSmittskyddslag (2004:168) Redigera Wikidata

Allmänfarlig sjukdom är enligt Smittskyddslagen en smittsam sjukdom som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.[1]

Den som bär på en allmänfarlig sjukdom får isoleras om:

  1. det av omständigheterna klart framgår att den enskilde inte är beredd eller i stånd att frivilligt underkasta sig de åtgärder som krävs för att förebygga eller så långt som möjligt minska risken för smittspridning, eller
  2. det finns grundad anledning anta att den enskilde inte följer de förhållningsregler som har beslutats.

Beslut om isolering får meddelas endast om det finns en påtaglig risk för att andra människor kan smittas.[2] Förvaltningsrätten beslutar i fråga om isolering efter ansökan av smittskyddsläkaren. Om någon bär på eller misstänks bära på en allmänfarlig sjukdom och genom sitt beteende utsätter någon annan för omedelbar risk att smittas får smittskyddsläkaren besluta om tillfällig isolering. Ett sådant beslut förfaller om det inte senast inom fyra dagar underställs förvaltningsrätten. Tillfällig isolering som fastställts av förvaltningsrätten får bestå i högst två veckor, räknat från den dag beslutet verkställdes.[3]

Enligt Smittskyddslagen, Bilaga 1 är följande allmänfarliga sjukdomar:[4]

  1. ^ 1 kap. 3 § 2 stycket Smittskyddslagen (2004:168)
  2. ^ 5 kap. 1 § Smittskyddslagen (2004:168)
  3. ^ 5 kap. 3 § Smittskyddslagen (2004:168)
  4. ^ 9 kap. 6 § Smittskyddslagen (2004:168)
  5. ^ Förordning (2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med vad som då benämndes 2019-nCoV (2020:20)