Allmänna konferensen för mått och vikt

Från Wikipedia

Allmänna konferensen för mått och vikt (av franska Conférence générale des poids et mesures, CGPM), är meterkonventionens högsta beslutande organ och fastställer definitionerna i Internationella måttenhetssystemet (SI). Det sammanträder i Paris med fyra till sex års mellanrum.

Under CGPM lyder det permanenta kontoret Internationella byrån för mått och vikt (Bureau international des poids et mesures, BIPM) med säte i Sèvres i Frankrike. BIPM:s uppgift är att mellan CGPM-konferenserna förbereda de beslut som ska tas, samt att internationellt verka för genomförande av de beslut som tagits av CGPM.