Hoppa till innehållet

Allokativ effektivitet

Från Wikipedia

Allokativ effektivitet uppstår när en ekonomis resurser fördelas så fördelaktigt för ekonomin som möjligt, vilket inträffar när det sociala överskottet (konsumentöverskott och producentöverskott) maximeras - där marginalnyttan = marginalkostnaden. Dessa varor och tjänster är till nytta för samhället samt efterfrågade till hög grad.