Allvarlig psykisk störning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Allvarlig psykisk störning är en svensk juridisk term och utgör i Sverige ett nödvändigt kriterium för såväl psykiatrisk tvångsvård som rättspsykiatrisk vård. Det är inte en medicinsk term.

Allvarlig psykisk störning är [1]

De flesta psykiska sjukdomstillstånd, och genomsnittlig till lägre sjukdomsgrad, räknas alltså inte som allvarlig psykisk störning. Personlighetsstörningar klassas inte i sig om en allvarlig psykisk störning, och en person med personlighetsstörning kan därför dömas till fängelse och inte rättspsykiatrisk vård.[2]

Om en person, som funnits skyldig till ett brott, begick detta under inflytande av en allvarlig psykisk störning, bör som regel fängelse inte utdömas som påföljd. Den skyldige kan istället dömas till rättspsykiatrisk vård.[3] Beslutet fattas av domstol utifrån ett utlåtande från en rättspsykiatrisk undersökning. Rättspsykiater, psykolog, forensisk socialutredare/socionom och annan sjukvårdspersonal utreder allvarlig psykisk störning men det är domstolen som bedömer om det föreligger en allvarlig psykisk störning i juridisk mening.

Begreppet "allvarlig psykisk störning" infördes år 1991 i brottsbalken, varvid avsikten var att begreppet skulle ha samma innebörd som i lagen om psykiatrisk tvångsvård.[4] Sammanhangen är emellertid ytterst olika. I brottsbalken handlar det om påföljd för brott medan det vid tvångsvård handlar om att - med blicken mot framtiden - skydda allmänheten eller den sjuke oavsett om brott begåtts eller ej. Detta har närmare utvecklats av justitierådet Torgny Håstad i hans skiljaktiga mening beträffande motiveringen i NJA 2007 s. 180.[5] Före 1991 kunde psykopati föranleda rättspsykiatrisk vård istället för fängelse vid begånget brott.[6]

I målet mot utrikesminister Anna Linds mördare belystes begreppet allvarlig psykisk störning ingående.[7]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ LRV Tillämpning av lagen om rättspsykiatrisk vård, Allmänna råd från Socialstyrelsen 1991:10
  2. ^ Göran Fransson (överläkare på rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall), Dagens Nyheter, 2008-07-02, sid 11
  3. ^ 30 kap. 6 § brottsbalken (1962:700)
  4. ^ Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
  5. ^ https://lagen.nu/dom/nja/2007s180
  6. ^ David Eberhard, Normalt? Från vansinnesdåd till psykoser, Stockholm 2011, s. 17
  7. ^ https://lagen.nu/dom/nja/2004s702

Se även[redigera | redigera wikitext]