Amfibie

Från Wikipedia

Amfibie kan syfta på:

  • Groddjur – en klass ryggradsdjur, som antas ha utvecklats ur kvastfeningar
  • Amfibiefordon – ett fordon som kan användas både till lands och i större eller mindre utsträckning till sjöss
  • Amfibieflygplan – flygplan som kan starta och landa på både land och vatten
  • Amfibiekåren – amfibieförbanden inom den svenska marinen