Ammoniak

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ammoniak
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnAmmoniak
Övriga namnAzan
Kemisk formelNH3
Molmassa17,031 g/mol
UtseendeFärglös gas
CAS-nummer7664-41-7
SMILESN
Egenskaper
Densitet0,73 g/cm³
Löslighet (vatten)7 020 g/l (20 °C)
Smältpunkt-77,73 (flammpunkt) °C
Kokpunkt-33,34 °C
Faror
Huvudfara
06 – Giftig
Giftig
09 – Miljöfarlig
Miljöfarlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

1
3
0
LD503 500 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Ammoniak, är en kemisk förening av väte och kväve med formeln NH3.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Vid standardtryck och -temperatur är ammoniak en färglös gas med starkt stickande lukt som av gammal urin. Den är löslig i vatten och bildar då den basiska lösningen ammoniumhydroxid, NH4+ + OH-. I dagligt tal benämns även ammoniumhydroxid "ammoniak". Om ammoniak får reagera med saltsyra bildas salmiak.

Ammoniak bildas vid nedbrytning av organiskt kvävehaltigt material och har varit känt sedan förhistorien.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Fram till omkring 1915 utvanns ammoniak främst ur chilesalpeter eller gödsel, samt som biprodukt från koks- och metangasframställning. Redan 1754 hade dock Joseph Priestley framställt ammoniak genom en reaktion mellan salmiak och kalksten.

2NH4Cl + CaO → CaCl2 + H2O + 2H3N

Det dröjde emellertid ända till 1775, innan Claude Louis Berthollet klarlagt sammansättningen.[1]

Under första världskriget rådde brist på gödsel och sprängämnesråvara, där ammoniak är en viktig beståndsdel. Detta stimulerade utvecklingen av tekniker för att binda luftens kväve. Bland metoder som utvecklades märks Birkland-Eyes metod, kalkkvävemetoden samt Haber-Boschmetoden, varav den sistnämnda blev den som kom att dominera ammoniakframställningen. Tillverkning enligt Haber-Boschmetoden startades 1913 vid BASFs anläggningar vid Ludwigshafen-Oppau efter ett samarbete mellan kemisten Fritz Haber och teknikern Carl Bosch. Under fem års tid utvecklades och förbättrades processen. Bland annat ersattes osmium av järn som katalysator vilket gjorde tekniken betydligt billigare. Arbetet gav de båda forskarna Nobelpriset i kemi, Haber 1918 och Bosch 1931.[2]

Ammoniak i kroppen[redigera | redigera wikitext]

Ammoniak bildas i kroppen, som regel i form av ammoniumjoner (NH4+), genom nedbrytning av proteiner och andra ämnen som innehåller kväve. Bildandet av ammoniak är beroende av bl a rätt pH-värde. Eftersom ammoniak är något skadligt för kroppen ombildar enzymer det i normalfallet snabbt till urea huvudsakligen i levern.[3] Vid sjukdomar kan ammoniakhalten i blodet vara för hög (hyperammonemi).[4]

Användningsområden[redigera | redigera wikitext]

Ammoniak används som rengöringsmedel, till exempel fönsterputs, hårfärg, ugnsrengöring och rengöring av guld samt vid tillverkningen av handelsgödsel, salpetersyra och plaster.[källa behövs]

Förr har ammoniak används som köldmedium i kylmaskiner, men är numera ersatt av freon.

Ammoniak återfinns även i olika läkemedel, till exempel cocillana.

Ammoniakutsläpp[redigera | redigera wikitext]

Ammoniak släpps ut i naturen. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) fördelade sig utsläppen av ammoniak 1999 enligt följande:

 • Europeiska lantbruk 89 %, därav
  • stallgödsel 77 %
  • betesmarker 9 %
  • handelsgödsel 3 %
 • vägtransporter 6 %
 • industriprocesser 3 %
 • övrigt 2 %

Trivialnamn [5][redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Per Teodor Cleve: Kemiskt Hand-lexikon, sida 14, Hugo Gebers förlag, Stockholm 1883
 2. ^ Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000
 3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 24 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100824222029/http://www.lj.se/index.jsf?nodeType=12&nodeId=25084&childId=1201. Läst 20 juli 2011. 
 4. ^ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C23.550.421&tool=karolinska
 5. ^ Hugo W Larsson: Handbok i galvanisering,oxidering och metallfärgning, Björk & Börjesson, Stockholm 1964