Amoriter

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Amoriterna eller amoréerna var ett semitiskt folk[1] som levde i det som idag är Syrien. Amoriterna omnämns i Bibeln som ett folk som levde i Kanaan innan israeliterna anlände.

Amoriternas äldsta historia kan spåras tillbaka till det tredje årtusendet f.Kr. Sumererna och akkaderna omtalade ett främmande folk de kallade Mar.tu ("(de) från väster"), Amurru (troligen härlett från aburr, betesmark) och Amar.[2] Amoriter var ursprungligen ett nomadiskt semitiskt folk vilka senare bosatte sig över större delen av den Främre Orienten. De amoriter som grep makten i Mesopotamien vid början av det andra årtusendet f.Kr. benämns vanligen som assyrier och babylonier. Andra betydelsefulla amoritiska stater i Syrien var Ebla, Mari och Yamhad. Under det första årtusendet f.Kr. försvann folkgruppen ur historien och assimilerades troligen av assyrierna.

Se även[edit | edit source]

Källor[edit | edit source]

  1. ^ ”Amorite (people)”. Encyclopædia Britannica online. Encyclopædia Britannica Inc. http://www.britannica.com/eb/article-9007224/Amorite. Läst 30 november 2012. 
  2. ^ Issar, Arie S.; Zohar, Mattanyah (2013). ”Dark Age, Renaissance, and Decay”. Climate Change: Environment and History of the Near East. Springer Science and Business Media. Sid. 148. http://www.muthar-alomar.com/wp-content/uploads/2013/01/Climate-Change-Environment-and-History-of-the-Near-East.pdf.